1. Voorwerp en sluiting van de overeenkomst

1.1 Partijen en voorwerp van de overeenkomst
Deze Algemene Voorwaarden (AGB) regelen de rechtsverhouding tussen ryd GmbH, Landsberger Str. 94, 80339 München, Duitsland (hierna: "wij"/"ons") en onze klanten (hierna "je"/"jouw") met betrekking tot het gratis ter beschikking stellen van ryd app en het gebruik van je gegevens door ons. 

1.2 Totstandkoming van de overeenkomst

Als je jouw e-mailadres invult bij het aanmaken van een ryd gebruikersaccount en op "Doorgaan" klikt, wordt een overeenkomst ten kosteloze titel afgesloten in overeenstemming met deze voorwaarden met betrekking tot het gebruik van ryd app.

2. Gebruik

2.1 Functionaliteiten ryd app De ryd app geeft je een overzicht van de brandstofprijzen (momenteel niet in elk land beschikbaar) en de mogelijkheid om je brandstofkosten te registreren, evenals eventueel andere auto gerelateerde functies. Optioneel geeft ryd pay je de mogelijkheid om brandstof en goederen bij bepaalde tankstations direct via de ryd app te kopen en te betalen. De voorwaarden voor ryd pay zijn hierop van toepassing. Je kunt de details van de functionaliteiten van de ryd app vinden op onze website.

2.2 Weergave van gegevens over tankstations en brandstofprijzen
van de tankstation- en brandstofprijsgegevens in de ryd app (adres, openingstijden, prijzen voor Super E5/E10 en Diesel) bestaat onze service uit de weergave van de overeenkomstige gegevens van de verzendende overheidsinstanties (bijv. in Duitsland Markttransparenzstelle) van OpenStreetMap en de tankstationexploitanten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid en geldigheid van de gegevens en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.

2.3 Wijzigingen in de diensten Wij behouden ons het recht voor om de ryd app en de door ryd aangeboden diensten verder te ontwikkelen en te wijzigen wegens gegronde redenen. Een dergelijke reden bestaat met name indien de wijziging noodzakelijk is als gevolg van (i) een noodzakelijke aanpassing aan een nieuwe juridische situatie of een nieuw rechtsgebied, (ii) een gewijzigd technisch kader (bijvoorbeeld een nieuwe omgeving van het besturingssysteem), of (iii) de bescherming van de systeemveiligheid. Daarnaast kunnen wij ook individuele extra functionaliteiten opnieuw instellen. Wij zullen echter geen wijzigingen aanbrengen die het contractuele evenwicht tussen ons en jou op onredelijke wijze zouden verschuiven ten koste van jou.

2.4 Gebruiksrecht ryd app
Tenzij anders overeengekomen, verlenen wij je een “eenvoudig”, d.w.z niet-exclusief, gratis, wereldwijd, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om ryd app te installeren en te gebruiken op je eindapparaten (smartphone, tablet, etc.) in het kader van deze Algemene Voorwaarden.

2.5 Software van derden/open source software en externe webservices
De ryd app kan software van derden bevatten ("Componenten van derden") en kan gebruik maken van webservices van derden ("Externe webservices"). Op componenten van derden en externe webservices kunnen gebruiksvoorwaarden en licentievoorwaarden van toepassing zijn waarop buitenlands recht van toepassing is. Jij kunt de gebruiksrechten rechtstreeks van de desbetreffende externe aanbieder ontvangen. Externe webservices kunnen door de aanbieders worden stopgezet of onder gewijzigde voorwaarden worden aangeboden, zodat later wijzigingen in de app nodig kunnen zijn. Voor componenten van derden en externe webservices gelden, in afwijking van deze Algemene Voorwaarden, bij voorrang de gebruiksvoorwaarden en licentievoorwaarden van de respectievelijke externe aanbieders. Een lijst van gebruikte componenten van derden en externe webservices is beschikbaar op https://ryd.one/opensource/.

3. ryd pay

3.1 Voorwerp van de overeenkomst
De volgende voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de ryd pay-functionaliteit. Met ryd pay kunt u bepaalde goederen en diensten (met name brandstof, goederen uit de tankstationwinkel en autowasstraten) kopen bij ryd pay-acceptatiepunten (bijv. tankstations) en cashless betalingen doen.

3.2 Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst om niet voor het gebruik van ryd pay treedt in werking wanneer je het set up proces voor ryd pay in de ryd app hebt voltooid en er een positief bevestigingsbericht in de app wordt weergegeven. Voor de registratie hebben we je naam, je adres en je betalingsgegevens nodig.

3.3 Individuele overeenkomsten voor de aankoop van goederen en diensten

3.3.1 Totstandkoming Wanneer je goederen en diensten hebt geselecteerd op een acceptatiepunt, besluit om ryd pay te gebruiken en het ryd pay-proces via de ryd app succesvol afrondt, wordt een individuele overeenkomst voor de aankoop van de goederen of diensten tussen jou en ons gesloten. Bij het kiezen van een geaffilieerde tankstation en pompnummer bevestigt u uitdrukkelijk dat u de betaling bij dezen wilt uitvoeren met ryd pay. Wij raden aan altijd de gekozen tankstation en pompnummer te controleren voordat u de transactie bevestigt. Bij het bevestigen wordt u verplicht gesteld eventuele kosten en toeslagen van de transactie te betalen. De geslaagde afronding wordt aangegeven door een bevestiging in de app en je ontvangt ook een e-mail met de bijbehorende factuur. Leveringen en diensten van het acceptatiepunt geschieden op naam en voor rekening van ryd GmbH. Een lijst met acceptatiepunten vind je op nl.ryd.one.

3.3.2 Gebruiksvoorwaarden Vereisten voor het gebruik van ryd pay zijn:

3.3.2.1 Je smartphone waarop de ryd app is geïnstalleerd en ryd pay met succes is geregistreerd, bevindt zich in de directe omgeving van het acceptatiepunt dat de goederen of diensten voor je klaar heeft staan (ca. 50 meter),

3.3.2.2 je smartphone beschikt over een internettoegang (bijv. mobiel data-abonnement, WLAN), en

3.3.2.3 de locatiebepaling van je smartphone functioneert (GPS-ontvangst).

3.3.2.4 Je hebt het recht om de dienst te gebruiken in overeenstemming met artikel 3.6.

3.3.3 Geen verplichting omde overeenkomst te sluiten Noch jij, noch wij zijn verplicht om individuele overeenkomsten af te sluiten. In het bijzonder kun je geen aanspraak maken op ryd pay als zich leveringsproblemen en/of technische problemen voordoen. We zijn ook niet tot enige beschikbaarheid van ryd pay verplicht.

3.3.4 Limiet Wij behouden ons het recht voor om een individuele limiet in te stellen voor de aankoop van goederen en andere diensten, die de waarde per tijdseenheid van goederen of diensten die via ryd pay kunnen worden gekocht, beperkt. Wij publiceren de limiet op onze website en kunnen deze te allen tijde opnieuw vastleggen. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een levering te weigeren als deze de aangegeven limiet overschrijdt, hetzij individueel, hetzij samen met reeds gedane maar nog niet gefactureerde leveringen of nog niet betaalde bedragen.

3.3.5 Inhoud van individuele overeenkomsten Het acceptatiepunt is niet gerechtigd om, met gevolgen voor ons en voor onze rekening, uitbreidingen van de wettelijke prestatie- of aansprakelijkheidsomvang of afwijkingen van deze voorwaarden overeen te komen of garanties af te geven die tegen ons gelden. 

3.3.6 Annulering van het ryd pay-proces Als het ryd pay betaalproces niet succesvol wordt afgerond, moet je naar de kassa van het acceptatiepunt en betalen voor de brandstof die je hebt getankt of voor andere goederen en diensten die je al hebt gekocht.

3.4 Betaling en facturering

3.4.1 Prijzen Voor goederen en diensten die via ryd pay worden gekocht, zijn de te betalen prijzen die  welke op het moment van aankoop of bestelling zijn aangegeven. Onze vorderingen zijn onmiddellijk na het sluiten van de individuele overeenkomst verschuldigd. Er zijn geen verzendkosten verschuldigd.

3.4.2 Facturering Wij factureren regelmatig onze vorderingen op jou met betrekking tot de goederen en diensten die je bij ryd pay hebt gekocht. Er wordt gefactureerd in Euro. Je ontvangt enkel een elektronische factuur, die we je per e-mail toesturen.

3.4.3 Factuurcontrole Je dient onze facturen onverwijld te controleren en ons uiterlijk binnen acht weken na factuurdatum over je eventuele klachten  te informeren. Je dient daarbij de factuurposten en de reden van de klacht te vermelden. Facturen waartegen geen bezwaar wordt gemaakt worden geacht te zijn aanvaard, tenzij je buiten je eigen schuld niet in staat was de factuur te controleren. Op dit gevolg van je stilzwijgen zal in de factuur nog uitdrukkelijk worden gewezen. 

3.4.4 Betaalwijzen U kunt betalen via Creditcard, PayPal, Google Pay of Apple Pay. Ook de betaling met wagenparkkaarten is gepland en zal binnenkort worden ingevoerd.

a) Creditcard Als je beslist om met een creditcard te betalen, worden je betalingsgegevens geregistreerd door een van onze betalingsdienstverleners, Customweb GmbH, Winterthur (CH), Nexi Germany GmbH, Eschborn of Mastercard Payment Gateway Services Ltd, Londen (UK). De afwikkeling wordt uitgevoerd door Nexi Germany GmbH, Eschborn of Elavon Financial Services DAC, Loughlinstown, Co. Dublin (IRL). We slaan zelf geen creditcardgegevens op.

b) PayPal Als je besluit te betalen via PayPal, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

De factuur wordt op onze naam gesteld, de facturering gebeurt via de door jou gekozen betalingsdienstverlener. Welke persoonsgegevens in dit verband worden verwerkt, kun je terugvinden in onze privacybeleid.

c) Als u ervoor kiest om met Google Pay te betalen, moet dit eerder zijn geselecteerd als betaalmethode in uw ryd-account.

d) Als u ervoor kiest om met Apple Pay te betalen, moet dit eerder zijn geselecteerd als betaalmethode in uw ryd-account.

3.4.5 Wijziging aan gegevens 

Je dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in je naam, adres en betalingsgegevens. 

3.5 Verzuim
3.5.1 Blokkering Als je een betalingsachterstand hebt met betrekking tot de ryd pay-functionaliteit, behouden wij ons het recht voor om de ryd pay-functionaliteit van je ryd app op te schorten totdat de achterstand is ingelopen.

3.5.2 Terugboeking automatisch incasso In het geval van een terugboeking van een automatisch incasso, met name in geval van onvoldoende dekking, verkeerde of ongeldige bankgegevens of bezwaar, moet je ons de daaruit voortvloeiende kosten voor de terugboeking plus de bijbehorende administratiekosten vergoeden. 

3.5.3 Andere vorderingen Wij houden ons het recht voor om verdere schade veroorzaakt door vertraging, inclusief interesten, te vorderen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 

3.6 Gebruiksrecht

3.6.1  Gebruiksrechtvereiste Je mag ryd pay enkel gebruiken als

3.6.1.1 de ryd-account op jouw naam is aangemaakt,

3.6.1.2 je een geldig betaalmiddel hebt geregistreerd,

3.6.1.3 de registratie bij ryd pay met jouw gegevens is gebeurd en de account of creditcard op jouw naam staat of je op andere wijze bevoegd bent om over de account of creditcard te beschikken, en

3.6.1.4 je bent de vaste rechtmatige eigenaar van de smartphone waarop de ryd app zich bevindt.

3.6.2 Doorgeven van smartphone Als je jouw smartphone aan iemand anders geeft, moet je er voor zorgen dat deze geen gebruik maakt van ryd pay (bijv. door de app te verwijderen).

3.7 Misbruik

3.7.1 Aansprakelijkheid bij misbruik Je bent aansprakelijk voor elk gebruik of misbruik van ryd pay in strijd met de overeenkomst, tenzij je alle redelijke voorzorgsmaatregelen hebt genomen tegen het gebruik van ryd pay in strijd met de overeenkomst.

3.7.2 Voorzorgsmaatregelen tegen misbruik Je bent verplicht om redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen tegen misbruik van ryd pay op je smartphone. Je moet vooral een efficiënte toegangsbeveiliging voor de ryd app instellen (bijv. PIN-bescherming voor je smartphone). Je moet ons ook onmiddellijk op de hoogte brengen als er een concreet risico bestaat dat ryd pay door onbevoegden wordt gebruikt (bijvoorbeeld bij verlies van je smartphone).

3.8 Eigendomsvoorbehoud

3.8.1 Eigendomsvoorbehoud Wij behouden ons het eigendomsrecht van de betreffende goederen en diensten voor, totdat alle vorderingen uit de zakelijke relatie volledig zijn voldaan, inclusief vorderingen die in de toekomst ook voortvloeien uit gelijktijdig of later gesloten overeenkomsten en saldovorderingen uit rekeningen-courant met jou ("voorbehouden goederen").

3.8.2 Bevoegdheid om te beschikken Je hebt het recht de gereserveerde goederen te verkopen in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening. Wij hebben het recht om deze verkoopbevoegdheid in te trekken door middel van een verklaring indien je in gebreke blijft met de nakoming van je verplichtingen jegens ons en in het bijzonder met je betalingen of indien er andere omstandigheden bekend worden waardoor je kredietwaardigheid twijfelachtig lijkt.

3.9  Garantie (aansprakelijkheid voor gebreken)/Melding van gebreken

3.9.1 Melding van gebreken Klachten als gevolg van gebreken aan de goederen en diensten moeten bij zichtbare gebreken onmiddellijk schriftelijk worden gemeld, uiterlijk binnen 24 uur na aanvaarding van de goederen of diensten, en bij onzichtbare gebreken binnen 24 uur na ontdekking van het gebrek. Je dient de klacht aan ons te richten en tegelijkertijd het betreffende acceptatiepunt informeren. 

3.9.2 Correctie van gebreken In geval van gebreken geven wij garantie op basis van de geldende wettelijke voorschriften in overeenstemming met de volgende bepalingen.

3.9.3 Tegenover het acceptatiepunt Ongeacht eventuele klachten over gebreken die je tegen ons hebt, ben je eerst verplicht om je klachten (direct, in ieder geval zo spoedig mogelijk) over gebreken - desgewenst met onze steun - bij het acceptatiepunt in te dienen. Voor dit doel dragen wij hierbij onze eigen vorderingen wegens gebreken tegen het acceptatiepunt aan jou over en jij accepteert deze overdracht. Wij zijn verplicht om je te ondersteunen bij het afdwingen van je vorderingen wegens gebreken tegen het acceptatiepunt.

3.9.4 Inhoud van de vorderingen wegens gebreken. Indien  vorderingen (wegens gebreken) niet tegen het acceptatiepunt geldig kunnen worden gemaakt, zullen wij de gebreken via een ander acceptatiepunt verhelpen of een product zonder gebreken afleveren of een dienst zonder gebreken verlenen (nakoming achteraf). Wij of het betreffende acceptatiepunt kiezen het geschikte type van nakoming achteraf, rekening houdend met de proportionaliteit; dit is ook van toepassing in de verkoopwetgeving. Als de nakoming achteraf mislukt, waarbij je in principe twee pogingen tot deugdelijke nakoming toestaat, kun je de koopovereenkomst ontbinden (met het gevolg dat de reeds verrichte prestaties over en weer ongedaan worden gemaakt) of de koopprijs of de vergoeding verlagen, in het geval van een overeenkomst met een resultaatsverbintenis kun je het gebrek ook zelf verhelpen en worden de onkosten vergoed. De beperking van de aansprakelijkheid in artikel 3.11 is van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding wegens gebreken.

3.9.5 Verjaring Als je geen consument bent (bijv. je gebruikt ryd pay voornamelijk professioneel), verjaren vorderingen voor gebreken binnen twaalf maanden. Dit geldt niet in het geval van klachten over gebreken, voor zover wij wettelijk aansprakelijk zijn (bijv. in het geval van bedrog).

3.10 Facturering

Je kunt andere vorderingen dan je contractuele tegenvorderingen uit de betreffende rechtshandeling alleen verrekenen of een retentierecht uitoefenen als deze vordering door ons niet betwist wordt of wettelijk is vastgesteld.

3.11 Aansprakelijkheidsbeperking
Ter verduidelijking: De beperkingen van de aansprakelijkheid in de Algemene Voorwaarden van ryd app zijn integraal van toepassing.

3.12 Duur van de overeenkomst

De overeenkomst tot gebruik van ryd pay in overeenstemming met deze voorwaarden kan door jou en door ons te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder kennisgeving worden beëindigd. Neem hiervoor contact op met onze support (support-nl@ryd.one). Het recht op beëindiging  wegens dringende redenen blijft onaangetast. Reeds bestaande betalingsvorderingen uit individuele overeenkomsten blijven door de beëindiging onaangetast.

4. Gebruik van je gegevens

4.1 Persoonsgegevens In ruil voor onze diensten verleen je ons hierbij het gratis, wereldwijde, niet in de tijd beperkte, “eenvoudige”niet-exclusieve recht om je ,voertuig en locatiegegevens op te slaan en te evalueren om je individuele aanbiedingen op onze producten en de producten van onze samenwerkingspartners binnen de ryd app, per e-mail of per push-boodschap naar je eindapparaat te zenden. Dit omvat niet het recht om jouwpersoonsgegevens door te geven aan de samenwerkingspartners of aan andere derden. Binnen de boven in dit artikellid omschreven grenzen  ga je ook akkoord met de verwerking en het gebruik van je persoonsgegevens.

Voertuiggegevens zijn de gegevens die je in de ryd-app hebt ingegeven (bijv. automerk en model). Locatiegegevens betekent de locatie die is opgeslagen om nabijgelegen tankstations te tonen en de locatie die is opgeslagen bij het gebruik van ryd pay. Wij kunnen deze gegevens evalueren, bijv. om je aanbiedingen van winkels bij jou in de buurt te sturen of om je interesse in bepaalde diensten te bepalen. Je kunt de toekenning van deze rechten te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen door de overeenkomst met ons op te zeggen en de ryd app te verwijderen.

4.2 Recht op anonieme evaluatie Naast de bovengenoemde rechten verleen je ons hierbij ook het gratis, wereldwijde, in de tijd onbeperkte, “eenvoudige” (niet-exclusieve en onherroepelijke recht om je gegevens in een niet-persoonlijke (d.w.z. geanonimiseerde) vorm te gebruiken voor evaluaties en om deze evaluatieresultaten economisch te exploiteren.

5. Je taken en verplichtingen

5.1 ryd-gebruikersaccount
Om een ryd-gebruikersaccount aan te maken hebben we je e-mailadres en volledige naam nodig. Je moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in deze gegevens. Je moet de toegangsgegevens voor je ryd-gebruikersaccount geheim houden en de overdracht van je ryd-gebruikersaccount of -toegangsgegevens aan derden is verboden.

5.2 E-mailadres
Je moet een actueel e-mailadres bij ryd registreren en regelmatig je inbox checken. Via dit e-mailadres kunnen wij je alle relevante verklaringen en kennisgevingen sturen.

5.3 Gebruik voor eigen voertuig
Je kunt de app ook zonder een voertuig gebruiken.

5.4 Updates
Om de functionaliteiten van de ryd app te kunnen gebruiken heb je de laatste versie van de ryd app nodig.
5.4.1 Systeemvereisten ryd app: Je kunt vereisten voor je toestel vinden op onze website in het helpcenter (https://support.ryd.one/hc/nl/)

6. Gegevensbescherming

6.1 Geen transfer
Wij geven je persoonsgegevens zoals naam, adres en locatiegegevens alleen door aan onze samenwerkingspartners als je bij het gebruik van een aanbod van de samenwerkingspartner uitdrukkelijk instemt met het opnieuw doorgeven van deze gegevens.

6.2 Gebruik van je gegevens
Het is een onderdeel van onze service, dat wij je voertuig en locatiegegevens gebruiken om je op maat gemaakte aanbiedingen te laten zien. Voor dit doel verleen je ons de rechten op het gebruik van je gegevens, voorzover deze nodig zijn om je gegevens op de boven omschreven wijze te kunnen gebruiken (zie voor details artikel 4).

6.3 Privacyverklaring
Details over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken, kun je vinden in ons privacybeleid op https://nl.ryd.one/dataprotection-ryd-app/.

7. Vorderingen wegens gebreken (Garantie)

Wij stellen de ryd app gratis ter beschikking. Voor zover je gratis diensten ontvangt, zijn de wettelijke bepalingen inzake kredietverlening van toepassing, d.w.z. in het bijzonder is onze aansprakelijkheid voor gebreken beperkt tot boze opzet volgens § 600 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), is de aansprakelijkheid beperkt tot opzet en grove nalatigheid volgens § 599 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) en is de verkorte verjaringstermijn van zes maanden volgens § 606 BGB van toepassing.

8. Aansprakelijkheidsbeperking

8.1 Uitsluiting in bepaalde gevallen
Tenzij in artikel 8.3 anders is bepaald, zijn wij in het kader van de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor schade, voor zover deze
a.) door ons opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt, of
b.) door ons is veroorzaakt door lichte nalatigheid en is toe te schrijven aan materiële plichtsverzuim dat het bereiken van het doel van deze overeenkomst in gevaar brengt, of aan plichtsverzuim waarvan de uitvoering de goede uitvoering van deze overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan je kunt vertrouwen (verzuim van een elementaire verplichting).
Afgezien daarvan is onze aansprakelijkheid uitgesloten, ongeacht de rechtsgrond, tenzij wij wettelijk aansprakelijk zijn, in het bijzonder wegens letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid van een persoon, het aanvaarden van een uitdrukkelijke garantie, het bedrieglijk verzwijgen van een gebrek of volgens de wet op de productaansprakelijkheid.

8.2 Begrenzing
In het geval van artikel 9.1 lid 1 b) (lichte nalatigheid bij het nakomen van essentiële verplichtingen) is onze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die typisch voorzienbaar is voor een overeenkomst van dit type.

8.3 Gratis prestaties
Onze aansprakelijkheid is, in afwijking van artikel 8.1 en 8.2, beperkt tot opzet en grove nalatigheid voor schade die in het kader van de kosteloze verlening van onze diensten wordt veroorzaakt, d.w.z. de terbeschikkingstelling van de ryd app.

8.4 Onze medewerkers en opdrachtnemers en/of hulppersonen
De beperkingen van de aansprakelijkheid van artikel 8.1 tot 8.3 gelden ook voor vorderingen tegen onze werknemers en opdrachtnemers en/of hulppersonen.

9. Duur en beëindiging

9.1 ryd app
9.1.1 Onbepaalde duur en beëindiging (op elk moment mogelijk) Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten en kan door jou en door ons te allen tijde zonder opgave van redenen worden opgezegd. Wanneer jij ze beëindigt, hoef je geen termijn te respecteren. In geval van beëindiging door ons geldt een opzegtermijn van twee weken.

9.1.2 Beeindiging wegens dringende redenen Het recht op beëindiging wegens dringende redenen blijft onaangetast.

10. Kredietwaardigheidsonderzoek

Hierbij informeren wij je dat wij, naast de adresverificatie, informatie over je betalingsgedrag in het verleden en waarschijnlijkheidswaarden voor je toekomstig gedrag, die op basis van adresgegevens worden berekend, onder andere gebruiken om te beslissen over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie met ryd pay. Wij verkrijgen deze informatie via creditPass, Mehlbeerenstraße 2, 82024 Taufkirchen van de volgende aanbieder: Intercard AG, Mehlbeerenstr. 2, 82024 Taufkirchen. Meer informatie, ook over de aanbieder en de mogelijkheid tot zelfonthulling, is te vinden op: https://creditpass.eu/service/privacy-statement/

11. Slotbepalingen

11.1 Wijziging aan de Algemene Voorwaarden
Wij hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wij zullen je ten minste zes weken voor de inwerkingtreding van de nieuwe Algemene Voorwaarden op de hoogte brengen van de geplande wijziging en de inhoud ervan. De wijziging wordt geacht te zijn goedgekeurd als je binnen zes weken na ontvangst van deze informatie geen bezwaar aantekent. Wij zullen je in de kennisgeving van de wijziging informeren over deze stilzwijgende goedkeuring. Als je bezwaar maakt tegen de wijziging, eindigt de overeenkomst automatisch wanneer de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wij zullen je hierover ook in de kennisgeving van de wijziging informeren.
11.2 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst en alle geschillen die in verband daarmee ontstaan, is uitsluitend het Duitse recht van toepassing, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De rechtskeuze is niet van toepassing indien en voor zover dit ertoe zou leiden dat klanten die de overeenkomst sluiten voor doeleinden die hoofdzakelijk buiten hun bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen ("consumenten"), de bescherming wordt ontzegd die hun wordt geboden door de bepalingen waarvan volgens het recht dat krachtens artikel 6, lid 1, van de Rome-I-Verordening bij gebreke van een rechtskeuze van toepassing zou zijn, niet bij overeenkomst kan worden afgeweken.
11.3 Bevoegde rechtbank
Als je een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds bent, zijn de rechtbanken in het arrondissement van onze zetel (op dit moment München) als enige bevoegd. Wij blijven echter gerechtigd, een vordering in te stellen bij de bevoegde rechtbank in het arrondissement van je woonplaats.
11.4 Gedeeltelijke ongeldigheid
Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst ongeldig zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast.
11.5 Vertaling Duitse voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn een vertaling van de Duitse algemene voorwaarden. In het geval van interpretatieverschillen tussen de Duitse en de Nederlandse tekst prevaleert de Duitse tekst.

Stand maart 2021