Algemene voorwaarden voor de ryd app en ryd pay

1. Voorwerp en sluiting van de overeenkomst

1.1. Partijen en voorwerp van de overeenkoms
Partijen en voorwerp van de overeenkomst Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen ryd GmbH, Landsberger Str. 94, 80339 München, Duitsland (hierna: "wij"/"ons") en onze klanten (hierna "je"/"jouw") met betrekking tot het kosteloos ter beschikking stellen van de ryd applicatie (hierna “ryd app”) en het gebruik van je gegevens door ons.

1.2. Totstandkoming van de overeenkomst 

Als je jouw e-mailadres invult bij het aanmaken van een ryd gebruikersaccount en op "Doorgaan" klikt, wordt een overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de ryd app ten kosteloze titel afgesloten in overeenstemming met deze voorwaarden .

2. Gebruik

2.1. Functionaliteiten ryd app
De ryd app geeft je een overzicht van de brandstofprijzen (momenteel niet in elk land beschikbaar) en de mogelijkheid om je brandstofkosten te registreren, evenals eventueel andere auto gerelateerde functies. Optioneel geeft ryd pay je de mogelijkheid om brandstof en goederen bij bepaalde tankstations via de ryd app te kopen en te betalen. De voorwaarden voor ryd pay (zie hieronder in artikel 3) zijn hierop van toepassing. Je kunt de details van de functionaliteiten van de ryd app vinden op onze website.

2.2. Weergave van gegevens over tankstations en brandstofprijzen
Bij de weergave van de tankstation- en brandstofprijsgegevens in de ryd app (adres, openingstijden, prijzen voor Super E5/E10 en diesel) bestaat onze service uit de weergave van de overeenkomstige gegevens van de verzendende overheidsinstanties (bijv. in Duitsland Markttransparenzstelle), van OpenStreetMap en de tankstationexploitanten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid en geldigheid van de gegevens en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.

2.3. Wijzigingen in de diensten
Wij behouden ons het recht voor om de ryd app en de door ons aangeboden diensten verder te ontwikkelen en te wijzigen wegens gegronde redenen. Onder gegronde redenen worden wijzigingen verstaan die noodzakelijk zijn als gevolg van (i) een noodzakelijke aanpassing aan een nieuwe juridische situatie of een nieuw rechtsgebied, (ii) een gewijzigd technisch kader (bijvoorbeeld een nieuwe omgeving van het besturingssysteem), of (iii) de bescherming van de systeemveiligheid. Daarnaast kunnen wij ook individuele extra functionaliteiten opnieuw instellen. Wij zullen echter geen wijzigingen aanbrengen die het contractuele evenwicht tussen ons en jou op onredelijke wijze zouden verschuiven ten koste van jou.

2.4. Gebruiksrecht ryd app
Tenzij anders overeengekomen, verlenen wij je een “eenvoudig”, d.w.z niet-exclusief, kosteloos, wereldwijd, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om ryd app te installeren en te gebruiken op je eindapparaten (smartphone, tablet, etc.) in het kader van deze algemene voorwaarden.

2.5. Software van derden/open source software en externe webservices
De ryd app kan software van derden bevatten (hierna "componenten") en kan gebruik maken van webservices van derden. Op dergelijke componenten en webservices kunnen gebruiksvoorwaarden en licentievoorwaarden van toepassing zijn waarop buitenlands recht van toepassing is. Jij kunt de gebruiksrechten rechtstreeks van de desbetreffende externe aanbieder ontvangen. Voormelde webservices kunnen door de aanbieders worden stopgezet of onder gewijzigde voorwaarden worden aangeboden, zodat later wijzigingen in de ryd app nodig kunnen zijn. Voor hogervermelde componenten en webservices gelden, in afwijking van deze algemene voorwaarden, bij voorrang de gebruiksvoorwaarden en licentievoorwaarden van de respectievelijke externe aanbieders. Een lijst van gebruikte componenten en webservices is beschikbaar op https://ryd.one/opensource/.

3. ryd pay

3.1. Voorwerp van de overeenkomst
De volgende bijzondere voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de ryd pay-functionaliteit. Met ryd pay kunt u bepaalde goederen en diensten (met name brandstof, goederen uit de tankstationwinkel en autowasstraten) kopen bij ryd pay-acceptatiepunten (bijv. tankstations) en cashless betalingen doen. 
3.2. Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst voor het gebruik van ryd pay treedt in werking wanneer je het set up proces voor ryd pay in de ryd app hebt voltooid en er een positief bevestigingsbericht in de ryd app wordt weergegeven. U kan kosteloos gebruik maken van ryd pay. Om te registreren voor ryd pay hebben we je naam, je adres en je betalingsgegevens nodig. 
3.3. Individuele overeenkomsten voor de aankoop van goederen en diensten
3.3.1. TotstandkomingWanneer je goederen en diensten hebt geselecteerd op een acceptatiepunt, besluit om ryd pay te gebruiken en het ryd pay-proces via de ryd app succesvol afrondt, wordt een individuele overeenkomst voor de aankoop van de goederen of diensten tussen jou en ons gesloten. Bij het kiezen van een geaffilieerde tankstation en pompnummer bevestigt u uitdrukkelijk dat u de betaling bij dezen wilt uitvoeren met ryd pay. Wij raden aan altijd de gekozen tankstation en pompnummer te controleren voordat u de transactie bevestigt. Bij het bevestigen wordt u verplicht gesteld eventuele kosten en toeslagen van de transactie te betalen. De geslaagde afronding wordt aangegeven door een bevestiging in de ryd app en je ontvangt een e-mail met de bijbehorende factuur. Leveringen van goederen en/of diensten van het acceptatiepunt geschieden in onze naam en voor onze rekening. Een lijst met acceptatiepunten vind je op be.ryd.one.
3.3.2. Gebruiksvoorwaarden Vereisten voor het gebruik van ryd pay zijn:
3.3.2.1. De smartphone waarop jij de ryd app hebt geïnstalleerd en waarop ryd pay met succes is geregistreerd, bevindt zich in de directe omgeving van het acceptatiepunt dat de goederen of diensten voor je klaar heeft staan (ca. 50 meter), 
3.3.2.2. je smartphone beschikt over een internettoegang (bijv. mobiel data-abonnement, WLAN), en
3.3.2.3. de locatiebepaling van je smartphone functioneert (GPS-ontvangst). 
3.3.2.4. Je hebt het recht om de dienst te gebruiken in overeenstemming met artikel 3.6.
3.3.3. Geen verplichting om een overeenkomst te sluiten Noch jij, noch wij zijn verplicht om individuele overeenkomsten af te sluiten. In het bijzonder kun je geen aanspraak maken op ryd pay als zich leveringsproblemen en/of technische problemen voordoen. We zijn ook niet tot enige beschikbaarheid van ryd pay verplicht. 

3.3.4. Limiet Wij behouden ons het recht voor om een individuele limiet in te stellen voor de aankoop van goederen en andere diensten, die de waarde per tijdseenheid van goederen of diensten die via ryd pay kunnen worden gekocht, beperkt. Wij publiceren de limiet op onze website en kunnen deze te allen tijde aanpassen. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een levering te weigeren als deze de aangegeven limiet overschrijdt, hetzij individueel, hetzij samen met reeds gedane maar nog niet gefactureerde leveringen of nog niet betaalde bedragen. 
3.3.5. Inhoud van individuele overeenkomsten Het acceptatiepunt is niet gerechtigd om, met gevolgen voor ons en/of voor onze rekening, uitbreidingen van de wettelijke prestatie- of aansprakelijkheidsomvang of afwijkingen van deze voorwaarden met u overeen te komen of garanties af te geven die tegen ons gelden.

3.3.6. Annulering van het ryd pay-proces Als het ryd pay betaalproces niet succesvol wordt afgerond, moet je naar de kassa van het acceptatiepunt en betalen voor de brandstof die je hebt getankt, voor andere goederen en/of diensten die je al hebt gekocht.
3.4. Betaling en facturering
3.4.1. Prijzen Voor goederen en diensten die via ryd pay worden gekocht, gelden de prijzen die op het moment van aankoop of bestelling in het acceptatiepunt zijn aangegeven. Onze vorderingen zijn onmiddellijk na het sluiten van de individuele overeenkomst verschuldigd. Er zijn geen verzendkosten verschuldigd.
3.4.2. Facturering Wij factureren regelmatig onze vorderingen op jou met betrekking tot de goederen en diensten die je via ryd pay hebt gekocht. Er wordt gefactureerd in Euro. Je ontvangt enkel een elektronische factuur, die we je per e-mail toesturen.
3.4.3. Factuurcontrole Je dient onze facturen onverwijld te controleren en ons uiterlijk binnen acht weken na factuurdatum over je eventuele klachten te informeren. Je dient daarbij de factuurposten en de reden van de klacht te vermelden. Facturen waartegen geen bezwaar wordt gemaakt, worden geacht te zijn aanvaard, tenzij je buiten je eigen schuld niet in staat was de factuur te controleren. Op dit gevolg van je stilzwijgen zal in de factuur nog uitdrukkelijk worden gewezen.
3.4.4.Betaalwijzen U kunt betalen via Creditcard, PayPal, Google Pay of Apple Pay. Ook de betaling met wagenparkkaarten is gepland en zal binnenkort worden ingevoerd.
a) Creditcard Als je beslist om met een creditcard te betalen, worden je betalingsgegevens geregistreerd door een van onze betalingsdienstverleners, Customweb GmbH, Winterthur (CH), Nexi Germany GmbH Eschborn of Mastercard Payment Gateway Services Ltd, Londen (UK). De afwikkeling wordt uitgevoerd door Nexi Germany GmbH, Eschborn of Elavon Financial Services DAC, Loughlinstown, Co. Dublin (IRL). We slaan zelf geen creditcardgegevens op.
b) PayPal Als je besluit te betalen via PayPal, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
De factuur wordt op onze naam gesteld, de facturering gebeurt via de door jou gekozen betalingsdienstverlener. Welke persoonsgegevens in dit verband worden verwerkt, kun je terugvinden in onze privacyverklaring.

c) Google Pay. Als u ervoor kiest om met Google Pay te betalen, moet dit eerder zijn geselecteerd als betaalmethode in uw ryd-account.

d) Apple Pay.Wenn du dich für die Bezahlung mit Apple Pay entscheidest, musst du dies zuvor als Zahlart in deinem ryd account auswählen.


3.4.5.Wijziging aan gegevens Je dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen van je gegevens, in het bijzonder je naam, adres en betalingsgegevens.
3.5. Verzuim
3.5.1. Blokkering Als je een betalingsachterstand hebt met betrekking tot de ryd pay-functionaliteit, behouden wij ons het recht voor om de ryd pay-functionaliteit van je ryd app op te schorten totdat de achterstand is ingelopen.
3.5.2. Terugboeking automatisch incasso In het geval van een terugboeking van een automatisch incasso, met name in geval van onvoldoende dekking, verkeerde of ongeldige bankgegevens of bezwaar, moet je ons de daaruit voortvloeiende kosten voor de terugboeking plus de bijbehorende administratiekosten vergoeden. 

3.5.3. Andere vorderingen Wij houden ons het recht voor om verdere schade veroorzaakt door vertraging, inclusief interesten, te vorderen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 
3.6. Gebruiksrecht
3.6.1.  Gebruiksrechtvereiste Je mag ryd pay enkel gebruiken als
3.6.1.1. de ryd-account op jouw naam is aangemaakt,
3.6.1.2.  je een geldig betaalmiddel hebt geregistreerd, 
3.6.1.3. de registratie bij ryd pay met jouw gegevens is gebeurd en het account of de creditcard op jouw naam staat of je op andere wijze bevoegd bent om over het account of de creditcard te beschikken, en
3.6.1.4. je de vaste rechtmatige eigenaar van de smartphone bent waarop de ryd app zich bevindt.
3.6.2. Doorgeven van smartphone Als je jouw smartphone aan iemand anders geeft, moet je er voor zorgen dat deze geen gebruik maakt van ryd pay (bijv. door de ryd app te verwijderen). 
3.7. Misbruik
3.7.1. Aansprakelijkheid bij misbruik Je bent aansprakelijk voor elk gebruik of misbruik van ryd pay in strijd met de overeenkomst, tenzij je alle redelijke voorzorgsmaatregelen hebt genomen tegen het gebruik van ryd pay in strijd met de overeenkomst. 
3.7.2. Voorzorgsmaatregelen tegen misbruik Je bent verplicht om redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om misbruik van ryd pay op je smartphone te vermijden. Je moet vooral een efficiënte toegangsbeveiliging voor de ryd app instellen (bijv. PIN-bescherming voor je smartphone). Je moet ons ook onmiddellijk op de hoogte brengen als er een concreet risico bestaat dat ryd pay door onbevoegden wordt gebruikt (bijvoorbeeld bij verlies van je smartphone).
3.8.  Eigendomsvoorbehoud 
Eigendomsvoorbehoud Wij behouden ons het eigendomsrecht van de betreffende goederen en diensten voor, totdat al onze vorderingen op jou volledig zijn voldaan, inclusief vorderingen die in de toekomst voortvloeien uit gelijktijdig of later gesloten overeenkomsten en saldovorderingen uit rekeningen-courant met jou ("voorbehouden goederen"). 
3.8.2. Bevoegdheid om te beschikken Je hebt het recht de voorbehouden goederen te verkopen in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening. Wij hebben het recht om deze verkoopbevoegdheid in te trekken door middel van een verklaring indien je in gebreke blijft met de nakoming van je verplichtingen jegens ons en in het bijzonder met je betalingen of indien er andere omstandigheden bekend worden waardoor je kredietwaardigheid twijfelachtig lijkt.
3.9. Garantie (aansprakelijkheid voor gebreken)/Melding van gebreken 
3.9.1. Melding van gebreken Klachten als gevolg van gebreken aan de goederen of diensten moeten bij zichtbare gebreken onmiddellijk schriftelijk worden gemeld, uiterlijk binnen 24 uur na aanvaarding van de goederen of diensten, en bij onzichtbare gebreken binnen 24 uur na ontdekking van het gebrek. Je dient de klacht aan ons te richten en tegelijkertijd het betreffende acceptatiepunt te informeren. 
3.9.2. Correctie van gebreken In geval van gebreken geven wij garantie op basis van de geldende wettelijke voorschriften in overeenstemming met de volgende bepalingen.
3.9.3. Tegenover het acceptatiepunt Ongeacht eventuele klachten over gebreken die je tegen ons hebt, ben je eerst verplicht om je klachten over gebreken onmiddellijk - desgewenst met onze steun - bij het acceptatiepunt in te dienen. Hiertoe dragen wij hierbij onze vordering wegens gebreken tegen het acceptatiepunt aan jou over en jij accepteert deze overdracht. Wij zijn verplicht om je te ondersteunen bij het afdwingen van je vorderingen wegens gebreken tegen het acceptatiepunt.
3.9.4. Inhoud van de vorderingen wegens gebreken. Indien vorderingen (wegens gebreken) tegen het acceptatiepunt niet geldig kunnen worden gemaakt, zullen wij de gebreken via een ander acceptatiepunt verhelpen of een product zonder gebreken afleveren of een dienst zonder gebreken verlenen (nakoming achteraf). Wij of het betreffende acceptatiepunt kiezen het geschikte type van nakoming, rekening houdend met de proportionaliteit. Als de nakoming mislukt, waarbij je in principe twee pogingen tot deugdelijke nakoming toestaat, kun je de koopovereenkomst ontbinden (met het gevolg dat de reeds verrichte prestaties over en weer ongedaan worden gemaakt) of de koopprijs of de vergoeding verlagen. De beperking van de aansprakelijkheid in artikel 3.11 is van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding wegens gebreken.
3.9.5. Verjaring Als je geen consument bent (bijv. je gebruikt ryd pay voornamelijk professioneel), verjaren vorderingen voor gebreken binnen twaalf maanden. Dit geldt niet in het geval van klachten over gebreken, voor zover wij wettelijk aansprakelijk zijn (bijv. in het geval van bedrog).
3.10. Schuldvergelijking en retentierecht
Je kunt andere vorderingen dan je contractuele tegenvorderingen uit de betreffende rechtshandeling alleen verrekenen of een retentierecht uitoefenen als deze vordering door ons niet betwist wordt of wettelijk is vastgesteld.
3.11. Aansprakelijkheidsbeperking
Ter verduidelijking: De beperkingen van de aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden van de ryd app zijn integraal van toepassing op ryd pay.
3.12. Duur van de overeenkomst
De overeenkomst tot gebruik van ryd pay in overeenstemming met deze voorwaarden is van onbepaalde duur en kan door jou en door ons te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder opzegtermijn worden beëindigd. Neem hiervoor contact op met onze support (suppport-be@ryd.one). Het recht om de overeenkomst te ontbinden blijft onaangetast. Reeds bestaande betalingsvorderingen uit individuele overeenkomsten blijven verschuldigd in geval van beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de wijze van beëindiging.
3.13. Herroepingsrecht (enkel van toepassing op consumenten)

Behoudens in de gevallen dat dit uitdrukkelijk uitgesloten is, beschik je (indien jij een consument bent) over een herroepingsrecht gedurende een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop je het (de) product(en) in bezit neemt.

Voor het verstrijken van deze termijn zal je zorgvuldig omgaan met het (de) product(en) en de verpakking. Je zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op verbruiksgoederen of goederen die vermengd worden met andere goederen die aan jou toebehoren.

Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, meld je ons dit per e-mail binnen voormelde termijn.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zend je het (de) product(en) zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op het inroepen van het herroepingsrecht terug. Alle producten waarop de herroeping betrekking heeft, worden teruggezonden met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij jou.

Wij vergoeden alle ontvangen betalingen, inclusief de eventuele leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen 14 werkdagen na de dag waarop wij worden geïnformeerd over je beslissing om de overeenkomst (gedeeltelijk) te herroepen.

Wij zijn gerechtigd te wachten met de vergoeding voorzien in het vorige lid totdat wij alle producten hebben teruggekregen, of totdat jij hebt aangetoond dat je de producten hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Dit bedrag wordt verminderd met de waardeverminderingen die wij vaststellen.

Jij draagt de kosten van het terugzenden van het product.

4. Gebruik van je gegevens

4.1. Persoonsgegevens
In ruil voor onze diensten verleen je ons hierbij het wereldwijde, niet in de tijd beperkte, “eenvoudige” niet-exclusieve recht om je persoonsgegevens, de gegevens van jouw voertuig(en) en je locatiegegevens op te slaan, te verwerken en te evalueren om je individuele aanbiedingen op onze producten en de producten van onze samenwerkingspartners binnen de ryd app, per e-mail of per push-boodschap naar je eindapparaat te zenden. Dit omvat niet het recht om jouw persoonsgegevens door te geven aan de samenwerkingspartners of aan andere derden. Binnen deze grenzen en zoals omschreven in het aangehechte privacybeleid, ga je ook akkoord met de verwerking en het gebruik van je persoonsgegevens.

Voertuiggegevens zijn de gegevens die je in de ryd-app hebt ingegeven (bijv. automerk en model). Locatiegegevens betekent de locatie die is opgeslagen om nabijgelegen tankstations te tonen en de locatie die is opgeslagen bij het gebruik van ryd pay. Wij kunnen deze gegevens evalueren, bijv. om je aanbiedingen van winkels bij jou in de buurt te sturen of om je interesse in bepaalde diensten te bepalen. Je kunt de toekenning van deze rechten te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen door de overeenkomst met ons op te zeggen en de ryd app te verwijderen.

4.2. Recht op evaluatie
Naast de bovengenoemde rechten verleen je ons hierbij ook het wereldwijde, in de tijd onbeperkte, “eenvoudige” (niet-exclusieve) en onherroepelijke recht om je gegevens in een niet-persoonlijke (d.w.z. gepseudonimiseerde) vorm te gebruiken voor evaluaties en om deze evaluatieresultaten economisch te exploiteren.

5. Je taken en verplichtingen

5.1. ryd-gebruikersaccount Om een ryd-gebruikersaccount aan te maken hebben we je e-mailadres en volledige naam nodig. Je moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in deze gegevens. Je moet de toegangsgegevens voor je ryd-gebruikersaccount geheimhouden en de overdracht van je ryd-gebruikersaccount of -toegangsgegevens aan derden is verboden.

5.2. E-mailadres
Je moet een actueel e-mailadres bij ons registreren en regelmatig je inbox controleren. Via het opgegeven e-mailadres kunnen wij je een kopie van alle relevante verklaringen en kennisgevingen sturen.

5.3.Gebruik zonder voertuig
Je kunt de ryd app ook zonder een voertuig gebruiken.

5.4. Updates
Om de functionaliteiten van de ryd app te kunnen gebruiken heb je de laatste versie van de ryd app nodig.
5.4.1. Systeemvereisten ryd app: Je kunt vereisten voor je toestel vinden op onze website in het helpcenter (https://support.ryd.one/hc/nl-be)

6. Gegevensbescherming

6.1. Geen transfer
Wij geven je persoonsgegevens zoals naam, adres en locatiegegevens alleen door aan onze samenwerkingspartners als dergelijke doorgifte vereist is in het kader van onze contractuele verbintenissen of als je bij het gebruik van een aanbod van de samenwerkingspartner uitdrukkelijk instemt met het opnieuw doorgeven van deze gegevens.

6.2. Gebruik van je gegevens Het is een onderdeel van onze service, dat wij je voertuig en locatiegegevens gebruiken om je op maat gemaakte aanbiedingen te laten zien. Voor dit doel verleen je ons de toestemming op het gebruik van je gegevens, voor zover deze nodig zijn om je gegevens op de boven omschreven wijze te kunnen gebruiken (zie voor details artikel 4).

6.3. Privacyverklaring
Details over welke gegevens wij via de ryd app verzamelen en hoe wij deze gebruiken, kun je vinden in ons privacybeleid op https://be.ryd.one/dataprotection-ryd-app/.

7. Vorderingen wegens gebreken (Garantie)

Wij stellen de ryd app kosteloos ter beschikking. Voor zover je onze diensten ontvangt, zijn de wettelijke bepalingen inzake kredietverlening van toepassing, d.w.z. in het bijzonder is onze aansprakelijkheid voor gebreken beperkt tot bedrieglijk opzet is onze aansprakelijkheid beperkt tot opzet en grove nalatigheid en gelden de wettelijke garantie- en verjaringstermijnen.

8. Aansprakelijkheidsbeperking

8.1. Uitsluiting in bepaalde gevallen
Tenzij in artikel 8.3 anders is bepaald, zijn wij in het kader van de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor schade, voor zover deze

a.) door ons opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt, of

b.) door ons is veroorzaakt door lichte nalatigheid en is toe te schrijven aan materiële plichtsverzuim dat het bereiken van het doel van deze overeenkomst in gevaar brengt, of aan plichtsverzuim waarvan de uitvoering de goede uitvoering van deze overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan je kunt vertrouwen (verzuim van een elementaire verplichting).

Afgezien daarvan is onze aansprakelijkheid uitgesloten, ongeacht de rechtsgrond, tenzij wij wettelijk aansprakelijk zijn, in het bijzonder wegens letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid van een persoon, het aanvaarden van een uitdrukkelijke garantie, het bedrieglijk verzwijgen van een gebrek of volgens de wet op de productaansprakelijkheid.

8.2. Begrenzing
In het geval van artikel 8.1 lid 1 b) (lichte nalatigheid bij het nakomen van essentiële verplichtingen) is onze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die typisch voorzienbaar is voor een overeenkomst van dit type.

8.3. Kosteloze prestaties
Onze aansprakelijkheid is, in afwijking van artikel 8.1 en 8.2, beperkt tot opzet en grove nalatigheid voor schade die in het kader van de kosteloze verlening van onze diensten wordt veroorzaakt, d.w.z. de terbeschikkingstelling van de ryd app.

8.4. Onze medewerkers en opdrachtnemers en/of hulppersonen
De beperkingen van de aansprakelijkheid van artikel 8.1 tot en met 8.3 gelden ook voor vorderingen tegen onze werknemers en opdrachtnemers en/of hulppersonen.

9. Duur en beëindiging

9.1. ryd app
9.1.1. Onbepaalde duur en beëindiging (op elk moment mogelijk) Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde duur gesloten en kan door jou en door ons te allen tijde zonder opgave van redenen worden opgezegd. Wanneer jij de overeenkomst beëindigt, hoef je geen termijn te respecteren. In geval van beëindiging door ons geldt een opzegtermijn van twee weken.
9.1.2. Ontbinding Het recht op ontbinding wegens ernstige tekortkoming blijft onaangetast.

10. Kredietwaardigheidsonderzoek

Hierbij informeren wij je dat wij, naast de adresverificatie, informatie over je betalingsgedrag in het verleden en waarschijnlijkheidswaarden voor je toekomstig gedrag, die op basis van adresgegevens worden berekend, onder andere gebruiken om te beslissen over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie met ryd pay. Wij verkrijgen deze informatie via creditPass, Mehlbeerenstraße 2, 82024 Taufkirchen van de volgende aanbieder: Intercard AG, Mehlbeerenstr. 2, 82024 Taufkirchen. Meer informatie, ook over de aanbieder en de mogelijkheid tot zelfonthulling, is te vinden op: https://creditpass.eu/service/privacy-statement/.

11. Slotbepalingen

11.1. Wijziging aan deze algemene voorwaarden
Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wij zullen je ten minste zes weken voor de inwerkingtreding van de nieuwe algemene voorwaarden op de hoogte brengen van de geplande wijziging en de inhoud ervan. De wijziging wordt geacht te zijn goedgekeurd als je binnen zes weken na ontvangst van deze informatie geen bezwaar aantekent. Wij zullen je in de kennisgeving van de wijziging informeren over deze stilzwijgende goedkeuring. Als je bezwaar maakt tegen de wijziging, eindigt de overeenkomst automatisch wanneer de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wij zullen je hierover ook in de kennisgeving van de wijziging informeren.
11.2. Toepasselijk recht Op deze overeenkomst en alle geschillen die in verband daarmee ontstaan, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De rechtskeuze is niet van toepassing indien en voor zover dit ertoe zou leiden dat klanten die de overeenkomst sluiten voor doeleinden die hoofdzakelijk buiten hun bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen ("consumenten"), de bescherming wordt ontzegd die hun wordt geboden door de bepalingen waarvan volgens het recht dat krachtens artikel 6, lid 1, van de Rome-I-Verordening bij gebreke van een rechtskeuze van toepassing zou zijn, niet bij overeenkomst kan worden afgeweken.
11.3. Bevoegde rechtbank Als je een onderneming of een publiekrechtelijke rechtspersoon bent, zijn de rechtbanken in het arrondissement van onze zetel (op dit moment München) als enige bevoegd. Wij blijven echter gerechtigd, een vordering in te stellen bij de bevoegde rechtbank in het arrondissement van je woonplaats.
11.4. Gedeeltelijke ongeldigheid
Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst ongeldig zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast.
11.5. Vertaling Duitse voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn een vertaling van de Duitse algemene voorwaarden. In het geval van interpretatieverschillen tussen de Duitse en de Nederlandstalige tekst prevaleert de Duitse tekst.

Stand maart 2021

Conditions générales relatives à ryd app et ryd pay

1. Objet et conclusion du contrat

1.1. Les parties et l'objet du contrat
Les présentes conditions générales de vente régissent les relations juridiques entre ryd GmbH, Landsberger Str. 94, 80339 Munich, Allemagne (ci-après dénommé "nous") et nos clients (ci-après dénommé "vous") en ce qui concerne la fourniture gratuite de l'application ryd et l'utilisation de vos données par nous.
1.2. Conclusion du contrat
Si vous saisissez votre adresse électronique lors de la création d'un compte utilisateur ryd et que vous cliquez sur "Continuer", un contrat en ce qui concerne l'utilisation de l’application ryd entrera en vigueur sans frais conforme aux présentes conditions générales.

2. Utilisation

2.1. Gamme fonctionnelle ryd app
L'application ryd vous donne un aperçu des prix des carburants (actuellement non disponibles dans tous les pays) et la possibilité de saisir vos frais de carburant, ainsi que d'autres fonctions liées à la voiture, le cas échéant. En option, ryd pay vous donne la possibilité d'acheter et de payer le carburant et les marchandises dans certaines stations-service directement via l'application ryd. Les conditions de ryd pay s'y appliquent (voir ci-dessous à l'article 3). Vous trouverez des détails sur la gamme de fonctions de l'application ryd sur notre site web.
2.2. Affichage des données sur les prix des stations-service et des carburants
Lors de l'affichage des données relatives aux stations-service et aux prix des carburants dans l'application ryd (adresse, heures d'ouverture, prix de la Super E5/E10 et du diesel), notre service consiste à afficher les données correspondantes des autorités publiques émettrices (par exemple en Allemagne, l' autorité de transparence des marchés) d'OpenStreetMap et des exploitants de stations-service. Nous ne sommes pas responsables de l'exactitude et de l'actualité des données et n'assumons aucune responsabilité à cet égard.
2.3. Modification des services
Nous nous réservons le droit de continuer à développer l'application ryd et les services offerts par nous et d'apporter des changements pour des raisons justifiées. Les raisons justifiées sont les changements qui sont nécessaires en raison (i) d'une adaptation nécessaire à une nouvelle situation juridique ou juridiction, (ii) de conditions techniques modifiées (par exemple, nouvel environnement de système d'exploitation) ou (iii) de la protection de la sécurité du système. En outre, nous pouvons également interrompre certaines fonctions supplémentaires. Toutefois, nous n'apporterons aucun changement qui modifierait de manière déraisonnable l'équilibre contractuel entre nous et vous à vos dépens.
2.4. Droit d'utilisation de l'application ryd
Sauf convention contraire, nous vous accordons le droit simple, c'est-à-dire non exclusif, sans frais, mondial, non transférable et non susceptible de sous-licence d'installer et d'utiliser l'application ryd sur vos appareils terminaux (smartphone, tablette, etc.) dans le cadre des présentes conditions générales.
2.5. Logiciels tiers / logiciels Open Source et services web externes
L'application ryd peut inclure des logiciels tiers (ci-dessous «composants») et peut utiliser des services web tiers. Les composants tiers et les services web externes peuvent être soumis à des conditions d'utilisation et à des conditions de licence auxquelles le droit étranger peut s'appliquer. Vous trouverez les droits d'utilisation directement auprès du fournisseur tiers concerné. Les services web externes peuvent être interrompus par le fournisseur tiers ou peuvent être fournis sous des conditions modifiées, ce qui peut nécessiter des modifications ultérieures de l'application. Pour les composants tiers et les services web externes, les conditions d'utilisation et les conditions de licence du fournisseur tiers respectif s'appliquent en priorité. Une liste des composants tiers et des services web externes utilisés est disponible à l'adresse https://ryd.one/opensource/.

3. ryd pay

3.1. Objet du contrat
Les conditions particulières suivantes s'appliquent lors de l'utilisation de la fonctionnalité ryd pay. Avec ryd pay, vous pouvez acheter certains biens et services (notamment du carburant, des articles de boutique de stations-service et des nettoyages de voitures) dans les points d'acceptation de ryd pay (par exemple, les stations-service) et effectuer des paiements sans espèces.
3.2. Conclusion du contrat
Un contrat pour l'utilisation de ryd pay entre en vigueur lorsque vous terminez le processus de ryd pay dans l'application ryd et qu'un message de confirmation positif s'affiche dans l'application ryd. Vous pouvez utiliser ryd pay sans frais. Pour vous inscrire, nous avons besoin en particulier de votre nom, de votre adresse et de vos coordonnées de paiement.
3.3. Contrats individuels pour l'achat de biens et de services
3.3.1. Conclusion des contrats individuels. Lorsque vous avez sélectionné des biens et des services à un point d'acceptation, que vous décidez d'utiliser ryd pay et que vous menez à bien le processus ryd pay au sein de ryd app, un contrat individuel pour l'achat des biens ou des services est conclu entre vous et nous. La conclusion réussi vous est indiquée dans l'application ryd par une confirmation et vous recevrez également un courriel avec la facture correspondante. Les livraisons des biens et/ou services du point d'acceptation sont effectués à notre nom et pour notre compte. Vous trouverez une liste des points d'acceptation à l'adresse be.ryd.one.
3.3.2. Conditions d'utilisation. Les conditions préalables à l'utilisation de ryd pay sont:
3.3.2.1. Le smartphone, sur lequel vous avez installé l'application ryd et sur lequel vous avez enregistrée avec succès ryd pay, est situé à proximité immédiate du point d'acceptation qui met à votre disposition les biens ou services (environ 50 mètres),
3.3.2.2. votre smartphone dispose d'un accès à l'internet (par exemple, plan de données mobile, WLAN), et
3.3.2.3. la localisation de votre smartphone ou ryd box fonctionne (réception GPS).
3.3.2.4. Vous êtes autorisé à utiliser le système conformément à la clause 3.6.
3.3.3 Pas d'obligation de contracter. Ni vous ni nous ne sommes obligés de conclure des contrats individuels. En particulier, vous ne pouvez faire aucune réclamation auprès de ryd pay si des difficultés d'approvisionnement et/ou des difficultés techniques surviennent. En outre, nous ne sommes pas responsables de la disponibilité de ryd pay.
3.3.4. Limite. Nous nous réservons le droit de fixer une limite individuelle pour l'achat de biens et autres services, qui limite la valeur par unité de temps des biens ou services pouvant être achetés via ryd pay. Nous publions la limite sur notre site web et pouvons la réinitialiser à tout moment. Nous nous réservons le droit de refuser la livraison à tout moment si elle dépasse la limite fixée, soit individuellement, soit avec les livraisons déjà effectuées mais non encore facturées ou les montants non encore payés.
3.3.5. Contenu des contrats individuels. Le lieu d'acceptation n'est pas autorisé à convenir, avec des conséquences pour nous et/ou à nos frais, des extensions du champ d'application légal de la prestation ou de la responsabilité ou de dérogations aux présentes conditions particulières ou émette des garanties à notre encontre.
3.3.6. Arrêt du processus de rémunération par ryd pay. Si le processus de paiement par ryd pay n'est pas mené à bien, vous devrez vous rendre à la caisse du point d'acceptation et payer le carburant que vous avez fait le plein ou tout autre bien et/ou service que vous avez déjà acheté au point d'acceptation.
3.4. Paiement et facturation
3.4.1. Les prix. Pour les biens et services achetés via ryd pay, les prix à payer sont ceux indiqués au point d'acceptation au moment de l'achat ou de la vente. Nos créances sont exigibles immédiatement après la conclusion du contrat individuel. Il n'y a pas de frais d'expédition.
3.4.2. Facturation. Nous réglons régulièrement nos factures à recevoir de vous pour les biens et services achetés via ryd pay. La facture est en euros. Vous ne recevrez qu'une facture électronique, que nous vous enverrons par courrier électronique.
3.4.3. Vérification. Vous devez vérifier nos factures sans délai et nous faire part de toute objection au plus tard dans les huit semaines suivant la date de facturation. Ce faisant, vous devez indiquer les éléments de la facture et le motif de la plainte. Les factures non contestées sont considérées comme acceptées, sauf si vous n'avez pas pu vérifier la facture sans que cela soit de votre faute. Nous signalerons cet effet de votre silence séparément sur la facture.
3.4.4. Modes de paiement. Vous pouvez payer par carte de crédit ou par PayPal. Le paiement par carte de flotte est également prévu et sera bientôt introduit.
a) Carte de crédit. Si vous décidez de payer par carte de crédit, vos données de paiement seront enregistrées par l'un de nos fournisseurs de services de paiement, customweb GmbH, Winterthur (CH), Nexi Germany GmbH, Eschborn ou Mastercard Payment Gateway Services Ltd, Londres (UK). Le traitement est effectué par Nexi Germany GmbH, Eschborn ou Elavon Financial Services DAC, Loughlinstown, Co. Dublin (IRL). Nous ne stockons pas nous-mêmes les données des cartes de crédit.
b) PayPal. Si vous décidez de payer par PayPal, le paiement sera traité par le prestataire de services de paiement PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

La facture est établie à notre nom, la facturation se fait par l'intermédiaire du prestataire de services de paiement que vous avez choisi. Vous pouvez consulter notre charte de la protection des données pour savoir quelles données personnelles sont traitées dans ce cadre.
3.4.5. Modification des données. 
Vous devez nous informer immédiatement de toute modification de données, notamment votre nom, adresse et coordonnées de paiement. 

3.5. Retard de paiement
3.5.1. Blocage Si vous êtes en retard de paiement pour la fonction ryd pay, nous nous réservons le droit de bloquer la fonction ryd pay de votre application ryd jusqu'à ce que les arriérés soient réglés. 
3.5.2. Retour de recouvrement. En cas de  retour de recouvrement,notamment en cas d'insuffisance de fonds, de données bancaires erronées ou non valables ou d'opposition, vous devez nous rembourser les frais de note de débit de retour qui en découlent, plus les frais de traitement correspondants.
3.5.3. Autres réclamations. Nous nous réservons le droit de réclamer d'autres dommages causés par le retard, y compris les intérêts, conformément aux dispositions légales.
3.6. Autorisation d'utilisation 

3.6.1.  Condition préalable à l'autorisation d'utilisation.  Vous ne pouvez utiliser ryd pay que si 
3.6.1.1. le compte ryd a été créé en votre nom,

3.6.1.2. vous avez déposé un moyen de paiement valable, 

3.6.1.3. l'enregistrement de ryd pay avec vos coordonnées a été effectué en votre nom et le compte ou la carte de crédit est à votre nom ou vous êtes autrement autorisé à disposer du compte ou de la carte de crédit, 

3.6.1.4. Vous êtes le propriétaire permanent autorisé du smartphone sur lequel se trouve l'application ryd. 
3.6.2. Partage du smartphone. Si vous donnez votre téléphone à une autre personne, vous devez vous assurer qu'elle n'utilise pas ryd pay (par exemple, désinstaller l'application ryd). 

3.7. Mauvaise utilisation

3.7.1. Responsabilité en cas de mauvaise utilisation. Vous serez responsable de 

toute utilisation ou abus de ryd pay en violation du contrat, sauf si vous avez 

pris toutes les précautions raisonnables contre l'utilisation de ryd pay en violation du contrat. 

3.7.2. Précautions contre les mauvaises utilisations. Vous devez prendre des précautions raisonnables pour éviter l'utilisation abusive de ryd pay sur votre smartphone. En particulier, vous devez mettre en place une protection efficace de l'accès à l'application ryd (par exemple, protection du code PIN de votre smartphone). Vous devez également nous informer immédiatement s'il existe un danger concret que votre ryd pay soit utilisé par des personnes non autorisées (par exemple, si votre smartphone est perdu).
3.8. Réserve de propriété 

3.8.1. Réserve de propriété. Nous nous réservons la propriété des produits et services respectifs jusqu'à ce que toutes nos créances sur vous soient entièrement acquittées, y compris les créances futures également issues de contrats conclus en même temps ou ultérieurement ainsi que les créances de solde des comptes courants ouverts chez vous ("produits réservés"). 3.8.2. Pouvoir de disposition. Vous êtes autorisé à vendre les produits réservés dans le cadre d'une activité commerciale ordinaire. Nous sommes en droit de révoquer ce droit de vente par le biais d'une déclaration si vous êtes en défaut d'exécution de vos obligations à notre égard et notamment de vos paiements ou si d'autres circonstances sont connues qui font apparaître votre solvabilité comme douteuse.

3.9. Garantie (responsabilité pour les défauts) / Notification des défauts  

3.9.1. Avis de défauts. Les réclamations pour défauts des biens ou services doivent être signalées par écrit immédiatement en cas de défauts reconnaissables, au plus tard dans les 24 heures suivant l'acceptation des biens ou services, et en cas de défauts non détectables dans les 24 heures suivant la découverte du défaut. Vous devez nous envoyer la notification des défauts et en même temps informer le point d'acceptation respectif. 

3.9.2. Remplacement du matériel défectueux. En cas de défauts, nous accordons une garantie sur la base des dispositions légales applicables, conformément aux règlements suivants.

3.9.3. quant au point d'acceptation. Indépendamment de vos éventuels droits à réclamation contre nous, vous devez d'abord faire valoir vos droits de réclamation immédiatement - avec notre soutien si vous le souhaitez - contre le point d’acceptation. À cette fin, nous vous cédons par la présente convention nos droits de garantie à l'égard du point d'acceptation et vous acceptez cette cession. Nous sommes obligé de vous aider à faire valoir vos droits en cas de défauts sur le point d'acceptation.

3.9.4. Contenu des réclamations pour défauts. Si l'exercice des droits pour des vices contre le point d’acceptation échoue, nous remédions au vice par un autre point d’acceptation ou nous livrons un objet exempt de vices ou fournissons une prestation (exécution ultérieure). Nous ou le point d'acceptation concerné choisissons le type d'exécution ultérieure approprié, en tenant compte de la proportionnalité. En cas d'échec de l'exécution ultérieure, ce qui signifie que vous accordez généralement deux tentatives d'exécution ultérieure, vous pouvez résilier le contrat individuel concerné ou réduire le prix d'achat ou la rémunération. La limitation de responsabilité prévue au point 3.11 s'applique aux demandes de dommages et intérêts pour cause de défauts.

3.9.5. Prescription. Si vous n'êtes pas un consommateur (par exemple, si vous utilisez ryd pay principalement à titre professionnel), les réclamations pour défauts se prescrivent dans les douze mois. Cela ne s'applique pas aux réclamations pour défauts dans la mesure où la loi nous rend obligatoirement responsables (par exemple en cas d'intention frauduleuse).

3.10. Compensation et droit de rétention

Vous ne pouvez compenser d'autres créances que vos contre-créances contractuelles provenant de l'acte juridique concerné ou faire valoir un droit de rétention que si cette créance est incontestée par nous ou a été légalement établie.

3.11. Limitation de la responsabilité

Pour éviter tout doute, les limitations de responsabilité énoncées dans les conditions générales de ryd app s'appliquent dans leur intégralité pour ryd pay.

3.12. Durée du contrat

L'accord d'utilisation de ryd pay conformément aux présentes conditions générales applique pour une durée indéterminée et peut être résilié par vous et par nous à tout moment sans donner de raisons et sans préavis. Veuillez contacter notre équipe de soutien à cet effet (help-be@ryd.one). Le droit à une résiliation extraordinaire reste inchangé. Les demandes de paiement déjà accumulées dans le cadre de contrats individuels restent due en cas de résiliation de l'accord, quel que soit le mode de résiliation.

3.13. Droit de rétraction (applicable uniquement aux consommateurs)

Sauf dans les cas expressément exclus, vous (si vous êtes un consommateur) avez un droit de rétractation pendant une période de 14 jours à compter du lendemain du jour où vous prenez possession du (des) produit(s).

Avant l'expiration de ce délai, vous devez manipuler le(s) produit(s) et l'emballage avec soin. Vous ne déballerez ou n'utiliserez le produit que dans la mesure nécessaire pour déterminer la nature, les caractéristiques et le fonctionnement du produit. 

Le droit de rétractation ne s'applique pas aux produits de consommation ou aux produits qui sont mélangés à d'autres biens qui vous appartenez.

Si vous exercez le droit de rétractation, vous devez nous en informer par courrier électronique dans le délai susmentionné. 

Sauf accord écrit contraire, vous devez renvoyer le(s) produit(s) dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les 14 jours à compter du jour suivant la révocation du droit de rétractation. Tous les produits concernés par la révocation doivent être retournés avec tous les accessoires livrés, dans leur état et emballage d'origine.

Le risque et la charge de la preuve pour l'exercice correct et opportun du droit de révocation incombent à vous.

Nous rembourserons tous les paiements reçus, y compris les frais de livraison éventuels, immédiatement et en tout cas dans les 14 jours ouvrables suivant le jour où nous sommes informés de votre décision de révoquer (partiellement) le contrat.

Nous sommes en droit de retarder l'indemnisation prévue au paragraphe précédent jusqu'à ce que nous ayons reçu tous les produits en retour ou jusqu'à ce que vous avez démontré que vous avez retourné les produits, selon la première éventualité.

Ce montant sera réduit des réductions de valeur que nous déterminerons.

Les frais de renvoi du produit sont à vos frais.

4. Utilisation de vos données

4.1. Données à caractère personnel
En contrepartie de nos services, vous nous accordez par la présente le droit illimité dans le temps et simple (non exclusif) de stocker, de traiter et d'évaluer vos données personnelles, de véhicule et de localisation afin de vous envoyer des offres individuelles sur nos produits et les produits de nos partenaires de coopération dans le cadre de l'application ryd, par courrier électronique ou par message push sur votre appareil mobile. Cela n'inclut pas le droit de transmettre vos données personnelles à nos partenaires de coopération ou à d'autres tiers. Dans la mesure susmentionnée et comme décrit dans la déclaration de confidentialité ci-jointe, vous acceptez également le traitement et l'utilisation de vos données personnelles.


Les données relatives aux véhicules sont les données que vous fournissez sur l'application ryd (par exemple, le constructeur et le modèle du véhicule). Par données de localisation, on entend le lieu enregistré pour indiquer les stations d'essence proches et le lieu enregistré lors de l'utilisation de ryd pay. Nous pouvons utiliser ces informations pour vous envoyer des offres de magasins dans votre région ou pour déterminer votre intérêt pour certains services. Vous pouvez révoquer l'octroi de ces droits à tout moment avec effet pour l'avenir en mettant fin à votre contrat avec nous et en désinstallant ryd app.
4.2. Droit à une exploitation
En plus des droits mentionnés ci-dessus, vous nous accordez par la présente le droit, illimité dans le temps, simple (non exclusif) et irrévocable, ainsi que le droit transférable et pouvant faire l'objet d'une sous-licence, d'utiliser vos données sous une forme non personnelle (c'est-à-dire pseudonymisé) pour des évaluations et d'exploiter ces résultats d'évaluation de manière économique.

5. Vos devoirs et obligations

5.1. Compte d'utilisateur ryd
Pour créer un compte utilisateur ryd, nous avons besoin de votre adresse électronique et de votre nom complet. Vous devez nous informer immédiatement de toute modification de ces informations. Vous devez garder secrètes les données d'accès à votre compte d'utilisateur ryd et il est interdit de transmettre votre compte d'utilisateur ryd ou vos données d'accès à des tiers.
5.2. Adresse électronique
Vous devez maintenir une adresse électronique à jour avec nous et vérifier régulièrement votre boîte de réception. Nous pouvons vous envoyer une copy de toutes les déclarations et notifications pertinentes via cette adresse électronique.
5.3. Utilisation sans véhicule
Vous pouvez également utiliser l'application ryd sans véhicule.
5.4. Mises à jour
Pour utiliser les fonctionnalités de l'application ryd, vous devez disposer de la dernière version de l'application ryd.
5.4.1. Exigences du système ryd app: Vous trouverez les exigences relatives à votre appareil sur notre site web dans le centre d'aide (https://support.ryd.one/hc/fr-be)


6. Protection des données

6.1. Non divulgation
Nous ne transmettrons vos données personnelles telles que le nom, l'adresse et les données de localisation à nos partenaires de coopération que si un tel transfert est nécessaire dans le cadre de nos obligations contractuelles ou si vous acceptez expressément de les transmettre à nouveau lorsque vous utilisez une offre du partenaire de coopération.
6.2. Utilisation de vos données
Une partie de notre offre consiste à utiliser les données relatives à votre véhicule et à votre localisation pour vous présenter des offres sur mesure. À cette fin, vous nous accordez des droits appropriés sur vos données (pour plus de détails, voir la section 4).
6.3. Informations sur la protection des données
Vous trouverez des détails sur les données que nous recueillons via l'application ryd et la façon dont nous les utilisons dans nos informations sur la protection des données à l'adresse suivante

https://be.ryd.one/dataprotection-ryd-app/.

7. Réclamations pour défauts (garantie)

Nous fournissons l'application ryd sans frais. Dans la mesure où vous bénéficiez de services, les dispositions légales en matière de prêt s'appliquent, c'est-à-dire que notre responsabilité pour les défauts est limitée à l'intention frauduleuse , la responsabilité est limitée à l'intention et à la négligence grave , et les délais de prescription et de garantie légaux s’appliquent.

8. Limitation de responsabilité

8.1. Exclusion dans certains cas
Sauf disposition contraire de l'article 8.3, nous sommes responsables, dans le cadre des dispositions légales, des dommages et intérêts, dans la mesure où ceux-ci

a.) ont été causés par nous intentionnellement ou par négligence grave, ou

b.) ont été causés par nous par une négligence légère et sont imputables à des manquements importants aux obligations qui mettent en danger la réalisation de l'objet du présent contrat, ou à la violation d'obligations dont l'exécution rend possible la bonne exécution du présent contrat et dont vous pouvez vous prévaloir (manquement essentiel aux obligations).

En outre, notre responsabilité est exclue quel que soit le fondement juridique, à moins que la loi ne nous impose une responsabilité obligatoire, notamment en raison d'une atteinte à la vie, au corps ou à la santé d'une personne, de la prise en charge d'une garantie explicite, de la dissimulation frauduleuse d'un défaut ou en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits.
8.2. Limitation en fonction du montant
Dans le cas de la clause 8.1 phrase 1 lettre b) (violation d'obligations cardinales par légère négligence), notre responsabilité est limitée aux dommages typiquement prévisibles pour un contrat de ce type.
8.3. Services sans frais
Nonobstant les clauses 8.1 et 8.2, notre responsabilité est limitée à l'intention et à la négligence grave pour les dommages causés dans le cadre de la fourniture de nos services gratuits, c'est-à-dire dans le cadre de la fourniture de l'application ryd.
8.4. Nos employés et agents
Les limitations de responsabilité prévues aux articles 8.1 à 8.3 s'appliquent également aux réclamations contre nos employés et agents.

9. Durée et résiliation

9.1. ryd app
9.1.1. Durée indéterminée et résiliabilité à tout moment. Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée et peut être résilié par vous et par nous à tout moment sans indication de motifs. En cas de résiliation, vous ne devez respecter aucun délai de préavis. En cas de résiliation par nos soins, un délai de préavis de deux semaines s'applique
9.1.2. Résiliation extraordinaire. Le droit à une résiliation extraordinaire reste inchangé.

10. Vérification de solvabilité

Nous vous informons par la présente que, outre la vérification de l'adresse, nous utilisons des informations sur votre comportement de paiement antérieur et des valeurs de probabilité de votre comportement futur, qui sont calculées sur la base des données d'adresse, entre autres, afin de décider de l'établissement, de la mise en œuvre ou de la résiliation de la relation contractuelle avec ryd pay ou ryd box. Nous obtenons ces informations via le CreditPass, Mehlbeerenstraße 2, 82024 Taufkirchen, auprès du fournisseur suivant : Intercard AG, Mehlbeerenstr. 2, 82024 Taufkirchen. Pour de plus amples informations, également sur le fournisseur et la possibilité de divulgation, veuillez consulter le site : https://creditpass.eu/service/privacy-statement/.

11. Dispositions finales

11.1. Modification des conditions générales
Nous sommes en droit de modifier les présentes conditions générales. Les contrats de vente déjà conclus via ryd boxen font exception à cette règle. Nous vous informerons du changement prévu et du contenu des nouvelles conditions au moins six semaines avant leur entrée en vigueur. Le changement sera considéré comme approuvé si vous ne vous opposez pas à nous dans les six semaines suivant la réception de ces informations. Nous vous informerons de cet effet de silence dans la notification du changement. Si vous vous opposez à la modification, le contrat prend automatiquement fin lorsque les nouvelles CG entrent en vigueur. Nous vous le signalerons également dans la notification de modification.
11.2. Droit applicable
Le présent contrat et tous les litiges qui en découlent sont exclusivement régis par le droitbelge, à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Le choix de la loi applicable ne s'applique pas si et dans la mesure où cela aurait pour conséquence que les clients qui concluent le contrat à des fins qui ne peuvent être principalement imputées ni à leur activité professionnelle commerciale ni à leur activité professionnelle indépendante ("consommateurs") seraient privés de la protection qui leur est accordée par les dispositions auxquelles, selon la loi qui serait applicable en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I en l'absence de choix de la loi applicable, il ne peut être dérogé par accord.
11.3. Lieu de juridiction. Si vous êtes une entreprise ou une personne morale de droit public, le lieu de juridiction exclusif est notre siège (actuellement Munich). Toutefois, nous restons habilités à engager une action en justice sur votre lieu d'activité.
11.4. Invalidité partielle
Si certaines dispositions du présent contrat sont ou deviennent nulles, la validité des autres dispositions n'est pas affectée.
11.5. Traduction des conditions générales allemandes
Les présentes conditions générales sont une traduction des conditions générales allemandes. En cas de différences d'interprétation entre les textes allemand et français, le texte allemand prévaut.

Statut mars 2021

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die ryd app und ryd pay

1. Vertragsgegenstand und Vertragsschluss

1.1. Parteien und Vertragsgegenstand
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln das rechtliche Verhältnis zwischen der ryd GmbH, Landsberger Str. 94, 80339 München, Deutschland (im Folgenden: wir”/”uns”) und unseren Kunden (nachfolgend “Du”/”Dir”) bezüglich der kostenlosen Bereitstellung der ryd app und der Nutzung Deiner Daten durch uns. 
1.2. Zustandekommen des Vertrags

Wenn Du bei Erstellung eines ryd Nutzerkontos Deine E-Mail-Adresse eingibst und auf „Weiter“ klickst, kommt ein unentgeltlicher Vertrag gemäß diesen AGB bezüglich der Nutzung der ryd app zu Stande.

2. Nutzung

2.1. Funktionsumfang ryd app
Die ryd app stellt Dir eine Übersicht der Kraftstoffpreise (aktuell nicht in jedem Land möglich) und die Möglichkeit der Erfassung Deiner Tankkosten bereit sowie ggf. weitere Funktionen rund um das Thema Auto. Optional hast Du mit ryd pay die Möglichkeit, an bestimmten Tankstellen Kraftstoff und Waren direkt über die ryd app zu kaufen und zu bezahlen. Hierfür gelten die Bedingungen für ryd pay (siehe unten in Artikel 3). Einzelheiten zum Funktionsumfang der ryd app findest Du auf unserer Webseite. 
2.2. Anzeige von Tankstellen- und Kraftstoffpreisdaten
Bei der Anzeige von Tankstellen- und Kraftstoffpreisdaten in der ryd app (Adresse, Öffnungszeiten, Preise für Super E5/E10 und Diesel) besteht unsere Leistung in der Anzeige der entsprechenden Daten der übermittelnden öffentlichen Stellen (z.B. in Deutschland Markttransparenzstelle), von OpenStreetMap und der Tankstellenbetreiber. Für die Richtigkeit und Aktualität der Daten sind wir nicht verantwortlich und übernehmen diesbezüglich keine Gewähr.
2.3. Leistungsänderungen
Wir behalten uns vor, die ryd app und die von uns angebotenen Dienste weiterzuentwickeln und aus wichtigem Grund zu ändern. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn die Änderung erforderlich ist aufgrund (i) einer notwendigen Anpassung an eine neue Rechtslage oder Rechtsprechung, (ii) veränderter technischen Rahmenbedingungen (z.B. neue Betriebssystemumgebung), oder (iii) des Schutzes der Systemsicherheit. Zudem können wir einzelne Zusatzfunktionen auch wieder einstellen. Wir werden aber keine Änderungen vornehmen, die das vertragliche Gleichgewicht zwischen uns und Dir zu Deinen Lasten unzumutbar verschiebt.
2.4. Nutzungsrecht ryd app
Soweit nicht anders vereinbart, räumen wir Dir an der ryd app das einfache, d.h. nicht ausschließliche, unentgeltliche, weltweite, zeitlich auf die Laufzeit dieses Vertrags beschränkte, nicht übertragbare und nicht unterlizenzierbare Recht ein, die ryd app im Rahmen dieser AGB auf Deinen Endgeräten (Smartphone, Tablet, etc.) zu installieren und zu nutzen.
2.5. Drittsoftware / Open Source Software und externe Webservices
Die ryd app kann Drittsoftware beinhalten („Drittkomponenten“) und auf Webservices Dritter zurückgreifen („Externe Webservices“). Für Drittkomponenten und externe Webservices können Nutzungs- und Lizenzbedingungen gelten, auf die u.U. ausländisches Recht Anwendung finden kann. Die Nutzungsrechte erhältst Du dabei ggf. unmittelbar von dem jeweiligen Drittanbieter. Externe Webservices können von den Anbietern eingestellt oder unter geänderten Bedingungen bereitgestellt werden, sodass später Änderungen der App nötig sein können. Auf Drittkomponenten und externe Webservices finden abweichend von diesen AGB vorrangig die Nutzungs- und Lizenzbedingungen der jeweiligen Drittanbieter Anwendung. Eine Liste eingesetzter Drittkomponenten und externer Webservices ist abrufbar unter https://ryd.one/opensource/.

3. ryd pay

3.1. Vertragsgegenstand
Die nachfolgenden Bestimmungen gelten bei Nutzung der Funktionalität ryd pay. Mit ryd pay kannst Du bestimmte Waren und Dienstleistungen (insbesondere Kraftstoffe, Tankstellen-Shopware und Autowäschen) an ryd pay Akzeptanzstellen (z.B. Tankstellen) erwerben und bargeldlos bezahlen.
3.2. Zustandekommen des Vertrages
Ein Vertrag über die Nutzung von ryd pay kommt zustande, wenn Du in der ryd app den Einrichtungsprozess für ryd pay abschließt und Dir in der ryd App eine positive Bestätigungsnachricht angezeigt wird. Sie können ryd pay kostenlos nutzen. Für die Registrierung benötigen wir insbesondere Deinen Namen, Deine Anschrift und Deine Bezahldaten.
3.3. Einzelverträge über den Bezug von Waren und Leistungen
3.3.1. Zustandekommen Wenn Du an einer Akzeptanzstelle Waren und Leistungen ausgewählt hast, Dich für die Abwicklung mittels ryd pay entscheidest und den ryd pay Prozess innerhalb der ryd app erfolgreich abschließt, kommt ein Einzelvertrag über den Bezug der Ware(n) bzw. Leistung(en) zwischen Dir und uns zustande. Der erfolgreiche Abschluss wird Dir in der ryd App durch eine Bestätigung angezeigt, zudem erhältst du eine E-mail mit der entsprechenden Rechnung. Lieferungen von Waren und/oder Leistungen der Akzeptanzstelle erfolgen in unseren Namen und für unsere Rechnung. Eine Liste der Akzeptanzstellen findest Du unter https://be.ryd.one/ryd-pay/mobiel-betalen/.
3.3.2. Nutzungsvoraussetzungen. Voraussetzungen für die Nutzung von ryd pay sind:
3.3.2.1. Das Smartphone, auf dem Du die ryd app installiert hast und ryd pay erfolgreich angemeldet ist, befindet sich in unmittelbarer Nähe der Akzeptanzstelle, die die Ware bzw. Dienstleistung bereithält (ca. 50 Meter),
3.3.2.2. dein Smartphone hat Internetzugang (z.B. Mobilfunkdatentarif, WLAN), und
3.3.2.3. die Standortbestimmung Deines Smartphones funktioniert (GPS Empfang).
3.3.2.4. Du bist nutzungsberechtigt gemäß Klausel 3.6.
3.3.3 Kein Abschlusszwang. Weder Du noch wir sind zum Abschluss von Einzelverträgen verpflichtet. Insbesondere kannst Du bei Auftreten von Versorgungsschwierigkeiten und/oder technischen Schwierigkeiten mit ryd pay keine Ansprüche geltend machen. Wir schulden zudem keine Verfügbarkeit von ryd pay.
3.3.4. Limitierung. Wir behalten uns vor, für den Bezug von Waren und sonstigen Leistungen ein individuelles Limit vorzugeben, das den Wert mittels ryd pay beziehbarer Waren oder Leistungen pro Zeiteinheit begrenzt. Das Limit veröffentlichen wir auf unserer Website und können dieses jederzeit neu festlegen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit eine Lieferung abzulehnen, wenn diese, einzeln oder zusammen mit bereits erbrachten, jedoch noch nicht abgerechneten Lieferungen oder noch nicht gezahlten Beträgen, das festgelegte Limit überschreitet.
3.3.5. Inhalt von Einzelverträgen. Die Akzeptanzstelle ist nicht berechtigt, mit Wirkung für uns und/oder zu unseren Lasten Erweiterungen des gesetzlichen Leistungs- oder Haftungsumfangs oder Abweichungen von diesen Bedingungen zu ryd pay mit Dir zu vereinbaren oder Garantien mit Wirkung gegen uns abzugeben.
3.3.6. Abbruch des ryd pay Prozesses. Wird der ryd pay Zahlungsprozess nicht erfolgreich abgeschlossen, musst Du die Kasse der Akzeptanzstelle aufsuchen und dort den eingefüllten Kraftstoff oder ggf. andere bereits bezogene Waren und Leistungen bei der Akzeptanzstelle bezahlen.
3.4. Zahlung und Abrechnung
3.4.1. Preise. Für die mittels ryd pay bezogenen Waren und Leistungen sind die bei der Akzeptanzstelle zum Kauf- bzw. Bezugszeitpunkt angegebenen Preise zu zahlen. Unsere Forderungen sind nach Abschluss des Einzelvertrags sofort zur Zahlung fällig. Es entstehen keine Versandkosten.
3.4.2. Rechnungsstellung. Wir rechnen in regelmäßigen Abständen unsere Forderungen gegen Dich aus den über ryd pay bezogenen Waren und Leistungen ab. Die Abrechnung erfolgt in Euro. Du erhältst ausschließlich eine elektronische Rechnung, die wir Dir per E-Mail zusenden.
3.4.3. Rechnungsprüfung. Du musst unsere Rechnungen unverzüglich prüfen und uns spätestens innerhalb von acht Wochen ab Rechnungsdatum Deine Beanstandungen mitteilen. Dabei musst Du die Rechnungspositionen und den Grund der Beanstandung mitteilen. Unbeanstandete Rechnungen gelten als akzeptiert, außer Du warst ohne Dein Verschulden nicht in der Lage die Rechnung zu prüfen. Auf diese Wirkung Deines Schweigens werden wir Dich in der Rechnung gesondert hinweisen.
3.4.4. Zahlarten. Du kannst mit Kreditkarte oder PayPal bezahlen. Auch eine Bezahlung mit Flottenkarten ist in Planung und wird zeitnah eingeführt werden.
a) Kreditkarte. Wenn Du Dich für die Bezahlung per Kreditkarte entscheidest, erfolgt eine Erfassung Deiner Zahldaten durch einen unserer Zahlungsdiensteanbieter, die customweb GmbH, Winterthur (CH), die Nexi Germany GmbH, Eschborn oder die Mastercard Payment Gateway Services Ltd., London (UK). Die Abwicklung erfolgt durch die Nexi Germany GmbH, Eschborn oder die Elavon Financial Services DAC, Loughlinstown, Co. Dublin (IRL). Wir selbst speichern keine Kreditkartendaten.

b) PayPal. Wenn Du Dich für die Bezahlung per PayPal entscheidest, erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstanbieter PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

Die Rechnung erfolgt in unserem Namen, die Abrechnung über den von Dir gewählten Zahlungsdienstleister. Welche personenbezogenen Daten hierbei verarbeitet werden, kannst du unserer Datenschutzerklärung entnehmen.
3.4.5. Datenänderung.

Änderungen Deiner Daten, insbesondere Deines Namens, Deiner Anschrift und Deiner Zahldaten, musst Du uns unverzüglich mitteilen.
3.5. Verzug
3.5.1. Sperrung. Wenn Du mit Zahlungen aus der ryd pay Funktionalität in Verzug gerätst, behalten wir uns vor, die ryd pay Funktionalität Deiner ryd app zu sperren, bis der Verzug beseitigt ist.
3.5.2. Rücklastschrift. Im Falle einer Rücklastschrift, insbesondere bei unzureichender Deckung, falschen oder ungültigen Bankdaten oder Widerspruch, musst Du uns die entstehende Rücklastschriftgebühr zzgl. einer entsprechenden Bearbeitungsgebühr erstatten.
3.5.3. Sonstige Ansprüche. Wir behalten uns vor, darüber hinausgehende Verzugsschäden einschließlich -zinsen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen geltend zu machen.
3.6. Nutzungsberechtigung

3.6.1. Voraussetzung für Nutzungsberechtigung. Du darfst ryd pay nur nutzen, wenn
3.6.1.1. das ryd Konto auf Deinen Namen eingerichtet wurde,

3.6.1.2. Du ein gültiges Zahlungsmittel hinterlegt hast,

3.6.1.3. die ryd pay Registrierung mit Deinen Daten erfolgt ist und das Konto bzw. die Kreditkarte auf Deinen Namen lautet oder Du anderweitig berechtigt bist, über das Konto bzw. die Kreditkarte zu verfügen, und

3.6.1.4. Du dauerhaft der berechtigte Besitzer des Smartphones bist, auf dem sich die ryd app befindet.
3.6.2. Weitergabe des Smartphones. Bei Weitergabe des Smartphones an eine andere Person, musst Du sicherstellen, dass diese ryd pay nicht nutzt (z.B. Deinstallation der ryd App).

3.7. Missbrauch

3.7.1. Haftung bei Missbrauch. Du haftest bei vertragswidriger Nutzung oder Missbrauch von ryd pay, außer du hast alle zumutbaren Vorkehrungen gegen die vertragswidrige Nutzung von ryd pay getroffen.

3.7.2. Vorkehrungen gegen Missbrauch. Du bist verpflichtet, angemessene Vorkehrungen zu treffen um Missbrauch von ryd pay auf Deinem Smartphone zu vermeiden. Du musst insbesondere einen wirksamen Zugangsschutz zur ryd app einrichten (z.B. PIN-Schutz Deines Smartphones). Außerdem musst Du uns unverzüglich informieren, wenn die konkrete Gefahr besteht, dass ryd pay von Unberechtigten genutzt wird (z.B. Abhandenkommen Deines Smartphones).
3.8. Eigentumsvorbehalt

3.8.1. Eigentumsvorbehalt. Wir behalten uns das Eigentum an der jeweiligen Ware und Leistung bis zur vollständigen Erfüllung unserer Forderungen an Dich, einschließlich der künftig entstehenden Forderungen auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen sowie Saldoforderungen aus Kontokorrent mit Dir vor ( „Vorbehaltsware“). 
3.8.2.Veräußerungsbefugnis. Du bist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Wir sind berechtigt, diese Veräußerungsbefugnis durch Erklärung zu widerrufen, wenn Du mit der Erfüllung Deiner Verpflichtungen gegenüber uns und insbesondere mit Deinen Zahlungen in Verzug gerätst oder sonstige Umstände bekannt werden, die Deine Kreditwürdigkeit zweifelhaft erscheinen lassen.

3.9.Gewährleistung (Mängelhaftung) / Mängelrügen

3.9.1. Mängelrüge. Reklamationen wegen Mängeln der Waren oder Leistungen sind bei erkennbaren Mängeln unverzüglich, längstens innerhalb 24 Stunden nach der Übernahme bzw. Abnahme der Waren bzw. Leistungen, bei nicht erkennbaren Mängeln innerhalb 24 Stunden nach Entdeckung des Mangels, schriftlich anzuzeigen. Du musst die Mängelrüge an uns richten und gleichzeitig die jeweilige Akzeptanzstelle informieren.

3.9.2. Mängelbeseitigung. Bei Mängeln leisten wir auf Grundlage der anwendbaren gesetzlichen Regelungen nach Maßgabe der folgenden Regelungen Gewähr.

3.9.3. gegenüber Akzeptanzstelle. Unbeschadet Deiner etwaigen Mängelansprüche gegen uns bist Du zunächst verpflichtet, Deine Mängelansprüche – auf Wunsch mit Unterstützung durch uns – umgehend gegenüber der Akzeptanzstelle geltend zu machen. Zu diesem Zweck treten wir Dir bereits hiermit unsere Mängelansprüche gegenüber der Akzeptanzstelle ab und Du nimmst diese Abtretung hiermit an. Wir sind verpflichtet, Dich bei der Durchsetzung Deiner Mängelansprüche gegen die Akzeptanzstelle zu unterstützen.

3.9.4. Inhalt der Mängelansprüche. Schlägt die Durchsetzung der Mängelansprüche gegenüber der Akzeptanzstelle fehl, werden wir den Mangel durch eine andere Akzeptanzstelle beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern bzw. Leistung erbringen (Nacherfüllung). Wir bzw. die betreffende Akzeptanzstelle wählt jeweils unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit die angemessene Art der Nacherfüllung. Schlägt die Nacherfüllung fehl, wobei Du grundsätzlich zwei Nacherfüllungsversuche einräumst, kannst Du von dem betreffenden Einzelvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis bzw. die Vergütung mindern. Für Schadenersatzansprüche aufgrund von Mängeln gilt die Haftungsbeschränkung in Ziffer 3.11.

3.9.5. Verjährung. Soweit Du kein Verbraucher bis (z.B. Du nutzt ryd pay überwiegend beruflich), verjähren Mängelansprüche innerhalb von zwölf Monaten. Dies gilt nicht im Falle von Mängelansprüchen soweit wir kraft Gesetzes zwingend haften (z. B. bei Arglist).

3.10. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht

Du kannst mit anderen Ansprüchen als mit Deinen vertraglichen Gegenforderungen aus dem jeweils betroffenen Rechtsgeschäft nur aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht nur geltend machen, wenn dieser Anspruch von uns unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
3.11. Haftungsbeschränkung

Zur Klarstellung: Die Haftungsbeschränkungen aus den AGB für die ryd app gelten vollumfänglich für ryd pay.

3.12. Vertragslaufzeit

Die Vereinbarung über die Nutzung von ryd pay gemäß diesen AGB gilt für einen unbestimmten Zeitraum und kann von Dir und von uns jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist ordentlich gekündigt werden. Bitte wende Dich hierzu an unseren Support (hilfe-be@ryd.one). Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Bereits entstandene Zahlungsansprüche aus Einzelverträgen bleiben fällig im Falle der Beendigung des Vertrages, unabhängig von der Art der Beendigung.

3.13. Widerrufsrecht (gilt nur für Verbraucher)

Außer in den ausdrücklich ausgeschlossenen Fällen hast Du (wenn Du ein Verbraucher bist) ein Widerrufsrecht von 14 Tagen, gerechnet ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem Du das/die Produkt(e) in Besitz genommen hast.

Vor Ablauf dieser Frist musst Du das/die Produkt(e) und die Verpackung mit Sorgfalt behandeln. Du darfst das Produkt nur in dem Maße auspacken oder benutzen, wie es notwendig ist, um die Art, die Eigenschaften und die Funktionsweise des Produkts zu bestimmen.

Das Widerrufsrecht gilt nicht für Verbrauchswaren oder Waren, die mit anderen Waren, die Dir gehören, vermischt sind.

Wenn Du von dem Widerrufsrecht Gebrauch machst, musst Du uns informieren innerhalb der vorgenannten Frist per E-Mail.

Sofern nicht anders schriftlich vereinbart wurde, hast Du das/die Produkt(e) so schnell wie möglich und in jedem Fall innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag nach dem Widerruf zurückzusenden. Alle Produkte, auf die sich der Widerruf bezieht, sind mit allen gelieferten Zubehörteilen, im Originalzustand und in der Originalverpackung zurückzusenden.

Das Risiko und die Beweislast für die richtige und rechtzeitige Ausübung des Widerrufsrechts liegen bei Dir.

Wir werden Dir alle Zahlungen, die wir erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten, unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem Du uns über Deinen Entschluss, diesen Vertrag (teilweise) zu widerrufen, unterrichtet hast.

Wir sind berechtigt, die im vorigen Absatz vorgesehene Entschädigung aufzuschieben, bis wir alle Produkte zurückerhalten haben oder bis Du nachgewiesen hast, dass Du die Produkte zurückgesandt hast, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt.

Dieser Betrag wird um die von uns ermittelten Wertverlust reduziert.

Du trägst die Kosten für die Rücksendung des Produkts.

4. Nutzung Deiner Daten

4.1. Personenbezogene Daten
Im Gegenzug zu unseren Leistungen räumst Du uns hiermit das weltweite, zeitlich unbeschränkte, einfache (nicht-exklusive) Recht ein, Deine personenbezogene Daten und Standortdaten zu speichern, zu verarbeiten und auszuwerten, um Dir innerhalb der ryd app, per E-Mail oder per Push-Nachricht auf Dein Endgerät individuelle Angebote zu unseren Produkten und den Produkten unserer Kooperationspartner zu senden. Dies schließt nicht das Recht ein, Deine personenbezogenen Daten an die Kooperationspartner oder sonstige Dritte weiterzugeben. Im vorgenannten Umfang und wie in der beigefügten Datenschutzerklärung beschrieben, stimmst Du auch der Verarbeitung und Nutzung Deiner personenbezogenen Daten zu.

Fahrzeugdaten sind die von Dir in der ryd app angegebenen Daten (z.B. PKW-Hersteller und -Modell). Standortdaten meint den erfassten Standort zur Anzeige von Tankstellen in der Nähe sowie die Standorterfassung bei Nutzung von ryd pay. Wir dürfen diese Daten auswerten, um Dir z.B. Angebote von Geschäften in Deiner Nähe zukommen zu lassen oder Dein Interesse für bestimmte Leistungen zu ermitteln. Du kannst die Einräumung dieser Rechte jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Du den Vertrag mit uns kündigst und die ryd app deinstallierst.


Les données relatives aux véhicules sont les données que vous fournissez sur l'application ryd (par exemple, le constructeur et le modèle du véhicule). Par données de localisation, on entend le lieu enregistré pour indiquer les stations d'essence proches et le lieu enregistré lors de l'utilisation de ryd pay. Nous pouvons utiliser ces informations pour vous envoyer des offres de magasins dans votre région ou pour déterminer votre intérêt pour certains services. Vous pouvez révoquer l'octroi de ces droits à tout moment avec effet pour l'avenir en mettant fin à votre contrat avec nous et en désinstallant ryd app.
4.2. Recht zur Auswertung
Über die oben genannten Rechte hinaus räumst Du uns hiermit auch das weltweite, zeitlich unbeschränkte, einfache (nicht-exklusive) und unwiderrufliche, sowie übertragbare und unterlizenzierbare Recht ein, Deine Daten in nicht-personenbezogener (d.h. pseudonymisierter) Form für Auswertungen zu nutzen und diese Auswertungsergebnisse wirtschaftlich zu verwerten.

5. Deine Pflichten und Obliegenheiten

5.1. ryd-Nutzerkonto
Zum Einrichten eines ryd Nutzerkontos benötigen wir Deine E-Mail Adresse und Deinen vollständigen Namen. Änderungen dieser Daten musst Du uns unverzüglich mitteilen. Die Zugangsdaten Deines ryd-Nutzerkontos musst Du geheim halten und eine Überlassung Deines ryd-Nutzerkontos oder der Zugangsdaten an Dritte ist untersagt.
5.2. E-Mail Adresse
Du musst bei uns eine aktuelle E-Mail Adresse hinterlegen und deren Posteingang regelmäßig kontrollieren. Wir können Dir Kopien aller relevanten Erklärungen und Mitteilungen über diese E-Mail Adresse zukommen lassen.
5.3. Nutzung ohne Fahrzeug
Du kannst die ryd app auch ohne ein Fahrzeug einsetzen.
5.4. Updates
Um die Funktionalitäten der ryd app zu nutzen benötigst Du die jeweils aktuelle Version der ryd app.
5.4.1. Systemanforderungen ryd app: Die Anforderungen an Dein Endgerät findest Du auf unserer Website im Hilfecenter (https://support.ryd.one/hc/de-be)

6. Datenschutz

6.1. Keine Weitergabe
Wir geben deine personenbezogenen Daten wie Name, Anschrift und Standortdaten nur an unsere Kooperationspartner weiter, wenn eine solche Übertragung aufgrund unserer vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist oder wenn du im Rahmen der Nutzung eines Angebots des Kooperationspartners der Weitergabe nochmals ausdrücklich zustimmst.
6.2. Nutzung Deiner Daten.
Teil unseres Angebots ist, dass wir Deine Fahrzeug- und Standortdaten verwenden, um Dir maßgeschneiderte Angebote anzuzeigen. Hierzu räumst Du uns an Deinen Daten entsprechende Rechte ein, soweit sie erforderlich sind, um Deine Daten in der oben beschriebenen Weise zu verwenden (zu den Einzelheiten siehe Ziffer 4).
6.3. Datenschutzhinweise
Einzelheiten darüber, welche Daten wir erheben über die ryd app und wofür wir diese verwenden findest Du in unseren Datenschutzhinweisen unter

https://creditpass.eu/service/privacy-statement/.

7. Mängelansprüche (Gewährleistung)

Die ryd app stellen wir Dir kostenlos bereit. Soweit Du Leistungen erhältst, gelten die gesetzlichen Bestimmungen über die Leihe, d.h. insbesondere, unsere Mängelhaftung ist auf Arglist beschränkt, die Haftung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt und es gelten die gesetzlichen Garantie- und Verjährungsfristen.

8. Haftungsbeschränkung

8.1. Ausschluss in bestimmten Fällen
Soweit in Ziffer 8.3 nicht abweichend vorgesehen, haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, soweit diese

a.) vorsätzlich oder grob fahrlässig von uns verursacht wurden, oder

b.) leicht fahrlässig von uns verursacht wurden und auf wesentliche Pflichtverletzungen zurückzuführen sind, die die Erreichung des Zwecks dieses Vertrages gefährden, oder auf die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung dieses Vertrages erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Du vertrauen darfst (Kardinalspflichtverletzung).

Im Übrigen ist unsere Haftung unabhängig von deren Rechtsgrund ausgeschlossen, außer wir haften kraft Gesetzes zwingend, insbesondere wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit einer Person, Übernahme einer ausdrücklichen Garantie, arglistigen Verschweigens eines Mangels oder nach dem Produkthaftungsgesetz.
8.2. Begrenzung der Höhe nach
Im Falle von Ziffer 8.1 Satz 1 Buchstabe b) (leicht fahrlässige Verletzung von Kardinalspflichten) haften wir nur begrenzt auf den für einen Vertrag dieser Art typischerweise vorhersehbaren Schaden.
8.3. Unentgeltliche Leistungen
Unsere Haftung ist abweichend von Ziffer 8.1 und 8.2 auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt für Schäden, die im Rahmen einer unentgeltlichen Bereitstellung unserer Leistungen verursacht wurden, d.h. bei der Bereitstellung der ryd app.
8.4. Unsere Mitarbeiter und Beauftragte
Die Haftungsbeschränkungen der Ziffern 8.1 bis 8.3 gelten auch bei Ansprüchen gegen unsere Mitarbeiter und Beauftragte.

9. Laufzeit und Kündigung

9.1. ryd app
9.1.1. Unbestimmte Laufzeit und jederzeitige Kündbarkeit. Dieser Vertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von Dir und von uns jederzeit ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. Wenn Du kündigst, musst Du keine Frist beachten. Bei einer Kündigung durch uns gilt eine Kündigungsfrist von zwei Wochen
9.1.2. Außerordentliche Kündigung. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.

10. Bonitätsabfrage

Wir weisen Dich hiermit darauf hin, dass wir zum Zwecke der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses betreffend ryd pay neben einer Adressprüfung, Informationen zu Deinem bisherigen Zahlverhalten sowie Wahrscheinlichkeitswerte zu Deinem künftigen Verhalten, in deren Berechnung unter anderem Anschriftsdaten einfließen, verwenden. Diese Informationen beziehen wir via creditPass, Mehlbeerenstraße 2, 82024 Taufkirchen von folgendem Anbieter: Intercard AG, Mehlbeerenstr. 2, 82024 Taufkirchen. Weitere Informationen, auch über den Anbieter und die Möglichkeit von Selbstauskünften, erhältst Du unter: https://creditpass.eu/service/privacy-statement/.

11. Schlussbestimmungen

11.1. Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Wir sind berechtigt, diese AGB zu ändern. Wir werden Dich über die geplante Änderung und den Inhalt der neuen AGB mindestens sechs Wochen vor Wirksamwerden informieren. Die Änderung gilt als genehmigt, wenn Du uns gegenüber nicht innerhalb von sechs Wochen ab Zugang dieser Information widersprichst. Auf diese Wirkung des Schweigens werden wir Dich in der Änderungsmitteilung hinweisen. Widersprichst Du der Änderung, endet der Vertrag mit Wirksamwerden der neuen AGB automatisch. Hierauf weisen wir Dich in der Änderungsmitteilung ebenfalls hin.
11.2. Anwendbares Recht
Auf diesen Vertrag und sämtliche damit im Zusammenhang stehende Streitigkeiten findet ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN Kaufrechts Anwendung. Die Rechtswahl gilt nicht, wenn und soweit diese dazu führen würde, dass Kunden, die den Vertrag zu Zwecken abschließen, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können („Verbraucher“), der Schutz entzogen wird, der ihnen durch diejenigen Bestimmungen gewährt wird, von denen nach dem Recht, das nach Art. 6 Abs. 1 der ROM-I-Verordnung mangels einer Rechtswahl anzuwenden wäre, nicht durch Vereinbarung abgewichen werden darf.
11.3. Gerichtsstand
Wenn Du ein Unternehmen oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts bist, so ist ausschließlicher Gerichtsstand derjenige bei uns (derzeit München). Wir bleiben aber berechtigt, an Deinem Sitz zu klagen.
11.4. Teilunwirksamkeit
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Stand maart 2021