De verwerkingsverantwoordelijke is:

ryd GmbH
Landsbergerstraße 94
80339
München
Duitsland
+49 8945206630
info-nl@ryd.one

Wij zijn blij met je interesse in onze website. De bescherming van je privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij je in detail over de omgang met je gegevens.

1. Toegang tot gegevens en hosting

Je kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Bij elke toegang tot een website slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, je IP-adres, de datum en het tijdstip van het bezoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (bezoekgegevens) bevat en de toegang documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend verwerkt om een probleemloze werking van de website te garanderen en om onze diensten te verbeteren. Op grond van Art. 6, par 1, lid 1 f) AVG dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod in het kader van een belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van je bezoek aan de website verwijderd.

Hostingdiensten door derden

In het kader van de verwerking in onze opdracht, levert een derde provider namens ons diensten op het gebied van hosting en weergave van de website. Dit dient ter bescherming van onze - in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende - legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod. Alle gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van deze website of in de daarvoor bestemde formulieren in de online shop zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op zijn servers. Verwerking op andere servers vindt enkel plaats binnen het hier beschreven kader.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. Verzamelen en gebruik van gegevens voor contractverwerking en bij het openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer je deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van je bestelling, wanneer je contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail) of wanneer je een klantenrekening opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract uit te kunnen voeren, of om je contact of de opening van de klantenrekening te kunnen verwerken terwijl jij zonder dezeinformatiede bestelling en/of de opening van de rekening niet kunt voltooien, resp. de contactopname niet kunt verzenden. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invulformulieren. Wij gebruiken de door jou verstrekte gegevens op grond van Art. 6 par 1, lid 1, b) AVG voor de verwerking van contracten en je aanvragen. Na volledige afhandeling van het contract of na verwijdering van je klantenrekening worden je gegevens voor verdere verwerking verminderd en na afloop van de belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van je gegevens of wij ons het recht voorbehouden om de gegevens verder te gebruiken, voor zover dit wettelijk is toegestaan en waarover wij je in deze verklaring informeren. Het verwijderen van je klantenrekening is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder genoemde contactmogelijkheid of via een functie waarin is voorzien in de klantenrekening.

3. Gegevensoverdracht

Om de overeenkomst op grond van Art. 6 par 1, lid 1, b) AVG uit te voeren, geven wij je gegevens door aan het met de levering belaste transportbedrijf, voor zover dit nodig is voor de levering van de bestelde goederen. Afhankelijk van welke betaaldienstverlener je in het bestelproces selecteert, geven wij de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling belast is en, indien van toepassing, aan de betaaldienstverleners die in opdracht van ons werken resp. aan de geselecteerde betaaldienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens zelf, op voorwaarde dat je een rekening bij hen opent. In dit geval moet jij je tijdens het bestelproces met je toegangsgegevens aanmelden bij de betaaldienstverlener. In dit geval is de privacyverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Op het gebied van kaartbetalingen (automatische incasso/girocard/creditcards) werken wij samen met Nexi Germany GmbH (Nexi Germany), Helfmann Park 7, D-65760 Eschborn, vertegenwoordigd door haar directeuren Mark Freese, Jens Mahlke en Luca Zanotti en voor creditcardbetalingen ook met Customweb GmbH (Customweb), General-Guisan-Strasse 47, CH-8400 Winterthur, vertegenwoordigd door haar directeuren Sascha Krüsi en Thomas Hunziker en Mastercard Payment Gateway Services Ltd., London (UK), vertegenwoordig door haar directeuren Alexander James Charles Bunten, Keith Robert Douglas en Tine Christiane Fincioen. De afwikkeling wordt uitgevoerd door Nexi Germany GmbH, Eschborn of Elavon Financial Services DAC, Loughlinstown, Co. Dublin (IRL), Geregistreerd in Ierland onder nr. 418442, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur: Bryan Calder, John Dunning, Craig Gifford, Andrew Hastings, Christopher Higgins, Jeffrey W Jones, Shailesh Kotwal, Declan Lynch, Troy Remington, Malcolm Towlson, Adrian Wrafter. In dit kader worden naast het aankoopbedrag en de datum ook de kaartgegevens aan bovengenoemd bedrijf doorgegeven.

Informatie over gegevensbescherming van Nexi Germany GmbH als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Art. 4 nr. 7 AVG:

Alle betalingsgegevens en gegevens over eventuele terugbetalingen worden slechts zolang bewaard als nodig is voor de verwerking van de betaling (inclusief de verwerking van eventuele terugbetalingen en de inning van schuldvorderingen) en voor de bestrijding van misbruiken. In principe worden de gegevens uiterlijk 13 maanden nadat ze zijn verzameld, gewist. Daarnaast kan verdere bewaring plaatsvinden indien en zolang dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke bewaartermijn of om een specifiek geval van misbruik te vervolgen. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Artikel 6, lid 1, f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je kunt informatie vragen en, indien nodig, correctie of verwijdering, en ook de beperking van de verwerking van je gegevens en/of, indien nodig, bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Indien je vragen hebt over de gegevensverwerking door Nexi Germany of als je gebruik wilt maken van je bovengenoemde rechten, kun je contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris op het opgegeven adres of per e-mail op serviceDE@nexigroup.com. Bovendien heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (in Duitsland bij de Landesdatenschutzbeauftragte). Wij willen erop wijzen dat het verstrekken van betalingsgegevens noch wettelijk noch contractueel verplicht is. Als je je betalingsgegevens niet wilt doorgeven, kun je een andere betaalmethode gebruiken.

Informatie over gegevensbescherming van customweb GmbH als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Art. 4 Nr. 7 AVG:

Alle betalingsgegevens en gegevens over eventuele terugbetalingen worden slechts zolang bewaard als nodig is voor de verwerking van de betaling (inclusief de verwerking van eventuele terugbetalingen en de inning van schuldvorderingen) en voor de bestrijding van misbruiken. In principe worden de gegevens uiterlijk 24 maanden nadat ze zijn verzameld, gewist. Daarnaast kan verdere bewaring plaatsvinden indien en zolang dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke bewaartermijn of om een specifiek geval van misbruik te vervolgen. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6, lid 1, f) AVG. Je kunt informatie vragen en, indien nodig, correctie of verwijdering, en ook de beperking van de verwerking van je gegevens en/of, indien nodig, bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Bij vragen over gegevensverwerking door Customweb of als je gebruik wilt maken van je bovengenoemde rechten, kun je per e-mail contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris via datenschutz@customweb.com. Wij willen erop wijzen dat het verstrekken van betalingsgegevens noch wettelijk noch contractueel verplicht is. Als je je betalingsgegevens niet wilt doorgeven, kun je een andere betaalmethode gebruiken.

Voor meer informatie over de gegevensverwerking van Elavon kan je terecht op de website van Elavon op https://www.elavon.no/retningslinjer-for-personvern.html

Meer informatie over de gegevensverwerking door MPGS vind je op hun website op https://www.mastercard.us/en-us/vision/corp-responsibility/commitment-to-privacy/privacy.html

4. E-Mail-Nieuwsbrief

Aanbiedingen per e-mail via de inschrijving op onze nieuwsbrief

Indien je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen wij de daarvoor benodigde of door jou verstrekte gegevens gebruiken om je op basis van jouw toestemming regelmatig onze nieuwsbrief toe te sturen op grond van Art. 6 par 1, lid 1 a) AVG.

Uitschrijven voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is voorzien. Na uitschrijving zullen wij je e-mailadres verwijderen, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van je gegevens of wij ons het recht voorbehouden om je gegevens te gebruiken voor andere doeleinden, die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij je in deze verklaring informeren.

De nieuwsbrief wordt door een dienstverlener aan wie wij je e-mailadres doorgeven, namens ons verstuurd.

Met je toestemming voor de transfer geef je ons ook je toestemming, je gegevens aan The Rocket Science Group LLC, MailChimp, 675 Ponce De Leon Ave NE Ste 500, Atlanta, GA, 30308-2172 United States, door te geven. De inhoud van je toestemming hiervoor kun je vinden in de bijlage bij deze privacyverklaring. 

5. Gebruik van gegevens voor de verwerking van betalingen

Voor zover je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 22 Par. 2, c) AVG, behouden wij ons het recht voor om informatie over je identiteit en kredietwaardigheid te verkrijgen van gespecialiseerde dienstverleners (kredietagentschappen). Voor dit doel geven wij je persoonsgegevens die nodig zijn voor een kredietbeoordeling door aan de volgende onderneming(en):

Intercard AG

Mehlbeerenstr. 2

82024 Taufkirchen
Duitsland


Redelijke maatregelen ter bescherming van je rechten, vrijheden en legitieme belangen zullen worden in acht genomen. Je beschikt over de mogelijkheid om je standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten door contact op te nemen met de hieronder beschreven contactmogelijkheid. Na volledige afhandeling van het contract worden je gegevens die voor dit doel zijn verwerkt, gewist, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van je gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, voorzover wettelijk is toegestaan en waarover wij je in deze verklaring informeren. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de onderstaande contactgegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat wij je bepaalde betalingsmogelijkheden niet meer kunnen aanbieden.

6. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Om ons Trusted Shops-keurmerk en de verzamelde beoordelingen weer te geven en om Trusted Shops-producten aan te bieden aan kopers na een bestelling, is de Trusted Shops Trustbadge in deze website geïntegreerd.

Dit dient ter bescherming van onze - het kader van een belangenafweging zwaarder wegende - legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod / onze website,  overeenkomstig  Art. 6 par 1, lid 1, f) AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln

Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld je IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en worden automatisch verwijderd uiterlijk zeven dagen na het einde van je bezoek aan de website.

Verdere persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan Trusted Shops als je daar toestemming voor hebt gegeven, als je besluit om Trusted Shops producten te gebruiken na het voltooien van een bestelling of als jij je al hebt geregistreerd om ze te gaan gebruiken. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen jou en Trusted Shops van toepassing.

7. Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website gebruiksvriendelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze - in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende - legitieme belangen bij een optimale presentatie van onze website,  overeenkomstig Art. 6 par 1, lid 1, f) AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op je eindapparaat. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat je je browser hebt gesloten, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op je eindapparaat staan en stellen ons in staat om je browser bij je volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). De duur van de opslag is te vinden in het overzicht in de cookie-instellingen van je webbrowser. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of je cookies accepteert of dat je ze in bepaalde gevallen of in het algemeen niet accepteert. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe je je cookie-instellingen kunt wijzigen. Je kunt deze voor de respectievelijke browsers vinden onder de volgende links:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: https://support.apple.com/de-de

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera™: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Als je geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Deze website maakt voor de analyse van de website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.de). Dit dient ter bescherming van onze - in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende - legitieme belangen bij een optimale presentatie van onze website, , overeenkomstig Art. 6 par 1, lid 1, f) AVG. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van je gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over je gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Door het activeren van IP-pseudonimisering op deze website wordt het IP-adres ingekort voor verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. Het door je browser in het kader van Google Analytics doorgegeven gepseudonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Na het bereiken van het doel en het einde van het gebruik van Google Analytics door ons worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist. 

Met je toestemming voor de overdracht geef je ons ook je toestemming, je gegevens aan Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, door te geven. De inhoud van je toestemming hiervoor kun je vinden in de bijlage bij deze privacyverklaring. 

Je kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over je gebruik van de website (inclusief je IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die onder de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plug-in kan je op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Daarbij wordt een opt-out-cookie op je eindapparaat geplaatst. Als jij je cookies verwijdert, moet je opnieuw op de link klikken.

Als alternatief voor de browser plug-in kun je op deze link [borlabs-cookie type="btn-switch-consent" id="google-analytics”/] klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Daarbij wordt een opt-out-cookie op je eindapparaat geplaatst. Als je je cookies verwijdert, moet je opnieuw op de link klikken.

Via deze link [borlabs-cookie type=“btn-cookie-preference“ title=“Cookie-Einstellungen“ element=“link“/] kun jij je cookie-instellingen controleren en indien gewenst wijzigen.

Opmerking: We gebruiken de Cookie-Opt-In-Plugin voor WordPress van BORLABS.


8. Online marketing

Bing Ads

Wij gebruiken de technologie van Bing Ads (bingads.microsoft.com), die door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft") ter beschikking worden gesteld en geëxploiteerd. Microsoft plaatst daarbij een cookie op je eindapparaat als je onze website via een Microsoft Bing advertentie heeft bereikt. Hierdoor kunnen Microsoft en wij herkennen wanneer iemand op een advertentie klikt, naar onze site wordt doorverwezen en een vooraf bepaalde landingspagina ("conversiesite") bereikt. Wij vernemen enkel het totaal aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie klikt en vervolgens doorgestuurd wordt naar de conversiesite. Microsoft verzamelt, verwerkt en gebruikt via de cookie informatie, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gemaakt. Dergelijke gebruiksprofielen dienen om het bezoekersgedrag te analyseren en worden gebruikt om advertenties weer te geven. Persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker wordt niet verwerkt. Als jij niet wilt dat Microsoft informatie over je gedrag gebruikt zoals hierboven beschreven, kun jij het gebruik van cookies weigeren door de instellingen van je browser te wijzigen en de automatische instelling van cookies uit te schakelen. Jij kunt ook voorkomen dat er gegevens worden verzameld die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met je gebruik van de website, evenals de verwerking van deze gegevens door Microsoft, door op de volgende link te klikken https://choice.microsoft.com/nl-NL/opt-out en je bezwaar uit te leggen. Voor meer informatie over privacy en de cookies die door Microsoft en Bing Ads worden gebruikt, kun je de website van Microsoft bezoeken op https://privacy.microsoft.com/nl-NL/privacystatement.  

Google AdWords Remarketing

We gebruiken Google AdWords om deze website te adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Hiervoor wordt bij je bezoek aan onze website door Google de zogenaamde remarketingcookie ingesteld, die op basis van de door jou bezochte pagina's automatisch een op interesse gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudoniemcookie-ID. Dit dient ter bescherming van onze - in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende - legitieme belangen bij een optimale marketing van onze website, , overeenkomstig Art. 6 par 1, lid 1, f) AVG. Na het bereiken van het doel en het einde van het gebruik van Google AdWords Remarketing door ons, worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist.

Extra gegevens worden alleen verwerkt als je toestemming hebt gegeven voor het koppelen van je web- en app-browsinggeschiedenis aan je Google-account en het gebruik van informatie uit je Google-account om advertenties die je op het web ziet, te personaliseren. Als je tijdens je bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, gebruikt Google je gegevens samen met de gegevens van Google Analytics voor het maken en definiëren van doelgroeplijsten voor cross-device remarketing. Voor dit doel worden je persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan de gegevens van Google Analytics om zo doelgroepen te kunnen vormen.

Google AdWords Remarketing is een aanbod van Google LLC (www.google.de).

Met je toestemming voor de verwerking geef je ons ook je toestemming om je gegevens aan Google LLC(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) door te geven. De inhoud van je toestemming hiervoor kun je vinden in de bijlage bij deze privacyverklaring. 

Via deze link kun je de remarketingcookie uitschakelen. Daarnaast kan je bij de Digital Advertising Alliance informatie inwinnen over het instellen van cookies en instellingen hiervoor maken.

Google Maps

We gebruiken Google Maps om interactieve kaarten weer te geven. Google Maps is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd.

Bij het oproepen van afzonderlijke subpagina's van onze website die Google Maps bevatten, wordt de informatie van je browser rechtstreeks naar Google verzonden.

Daarbij kan informatie over het gebruik van je IP-adres en het door jou opgegeven startadres in het kader van de routeplanning worden doorgegeven. Voor de inhoud van de kaarten maakt je browser rechtstreeks verbinding met de servers van Google. Daarom hebben wij geen invloed op de gegevens die door Google worden verzameld. Volgens onze laatste informatie, zijn dit:

  • Adres van de website waarin de Google Maps kaart is geïntegreerd

  • Tijdstempel: Tijd en datum van de kaartaanvraag

  • Je IP-adres en het startpunt van je routeplanning

Wij hebben geen enkele invloed op de verdere verwerking of het gebruik van je gegevens door Google en kunnen hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Aangezien het hoofdkantoor van Google in de VS is gevestigd, is onze verwijzing naar gegevensverwerking in onveilige derde landen in deze privacyverklaring van toepassing.

Als je niet akkoord gaat, deactiveer dan de Java Script-functie in je browserinstellingen en voorkom de installatie van cookies.

Meer informatie over het gebruik van Google en Google Maps vind je hier:

Om onze webformulieren tegen misbruik en spam te beschermen, maken wij in het kader van sommige formulieren op deze website gebruik van de Google reCAPTCHA Service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: Google). Door het controleren van een handmatige ingave voorkomt deze service dat geautomatiseerde software (zgn. bots) op de website onrechtmatige activiteiten uitvoert. Op grond van Art. 6 par 1, lid 1, f) AVG dient dit - in het kader van een belangenafweging - ter bescherming van onze legitieme belangen bij de bescherming van onze webpagina tegen misbruik en bij een probleemloze weergave van onze online aanwezigheid. 

Google reCAPTCHA maakt gebruik van een in de website ingebouwde code, een zogenaamde JavaScript, als onderdeel van de verificatiemethoden die een analyse van het gebruik van de website door jou mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over jouw gebruik van deze website, inclusief je IP-adres, wordt in principe naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Bovendien worden andere cookies die door Google in je browser worden opgeslagen, door Google reCAPTCHA geëvalueerd.

Er worden geen persoonsgegevens uitgelezen of opgeslagen uit de invulvelden van het betreffende formulier.

Aangezien het hoofdkantoor van Google in de VS is gevestigd, is onze verwijzing naar gegevensverwerking in onveilige derde landen in deze privacyverklaring van toepassing.

Je kunt het verzamelen van de gegevens die door het JavaScript of de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op je gebruik van de website (inclusief je IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het verhinderen van het uitvoeren van JavaScript of het instellen van cookies in de instellingen van je browser. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website voor je gebruik kan beperken.

Meer informatie over het privacybeleid van Google vind je hier.

Outbrain

Deze website maakt gebruik van technologie van Outbrain Inc. (”Outbrain“, 39 W 13th Street New York, NY 10011 USA). Dit maakt het mogelijk om gericht die internetgebruikers met reclame te benaderen die al geïnteresseerd zijn in onze aanbiedingen op de pagina's van onze partners, of om gegevens over hen te verzamelen. De technologie is afhankelijk van een op cookies gebaseerde analyse van het gebruikersgedrag. Deze advertenties zullen alleen verschijnen op Outbrain advertentieruimtes, ofwel Outbrain Engage advertentieruimtes of het Outbrain Extended Network. Als je geen op interesse gebaseerde reclame wilt ontvangen, kun je deze functie hier uitschakelen. https://www.outbrain.com/legal/

Taboola

Deze website maakt gebruik van de content discovery-technologie van Taboola om extra online content aan te bevelen die voor jou interessant kan zijn. Om deze aanbevelingen te kunnen doen, verzamelt Taboola informatie over je apparaat en je gedrag op deze website (en andere partnersites) door middel van cookies en soortgelijke technologieën. Voor meer informatie vind je hier het privacybeleid van Taboola of klik op hier voor de opt-out

9. Social media plug-ins

Gebruik van social plug-ins van Facebook, Twitter, Instagram met behulp van de Shariff-oplossing.

Op onze website worden social buttons van sociale netwerken gebruikt.

Dit dient ter bescherming van onze - in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende - legitieme belangen bij een optimale marketing van onze website,  overeenkomstig Art. 6 par 1, lid 1, f) AVG. Om je gegevens bij het bezoek aan onze website beter te beschermen, zijn deze buttons niet volledig als plug-ins in de pagina geïntegreerd, maar alleen met behulp van een HTML-link. Deze integratie zorgt ervoor dat als een pagina van onze website met dergelijke knoppen wordt opgeroepen, er nog geen verbinding tot stand komt met de servers van de aanbieder van het betreffende sociale netwerk.

Als je op een van de knoppen klikt, wordt een nieuw venster van je browser geopend en wordt de pagina van de betreffende dienstverlener opgeroepen, waarop je (eventueel na het invoeren van je inloggegevens) bijv. op Like of Share kunt klikken.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals je rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om je privacy te beschermen, zijn te vinden in de privacyverklaring van de aanbieder.

https://www.facebook.com/policy.php

https://twitter.com/privacy

https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube video plug-ins

Er wordt inhoud van derden in deze website geïntegreerd. Deze inhoud wordt door Google LLC ("Aanbieder") ter beschikking gesteld.

YouTube wordt geëxploiteerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Voor video's van YouTube, die op onze site zijn geïntegreerd, is de uitgebreide instelling voor gegevensbescherming geactiveerd. Dit betekent dat geen informatie van websitebezoekers wordt verzameld en opgeslagen door YouTube, tenzij deze de video afspelen. De integratie van de video's dient ter bescherming van onze - in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende - legitieme belangen  bij een optimale marketing van ons aanbod overeenkomstig Art. 6 par 1, lid 1, f) AVG.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals je rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om je privacy te beschermen, zijn te vinden in de privacyverklaring van Google. https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Onze online aanwezigheid op Facebook, Google, Twitter, Instagram, Xing, LinkedIn

Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient om de actieve communicatie met onze klanten en potentiële klanten te verbeteren. Wij informeren daar over onze producten en actuele aanbiedingen.

Bij een bezoek aan onze online-aanwezigheid in sociale media kunnen je gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Uit deze gegevens worden zogenaamde gebruiksprofielen gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties binnen en buiten de platforms te plaatsen, waarvan wordt aangenomen dat ze aansluiten bij je interesses. Voor dit doel worden meestal cookies gebruikt op je eindapparaat. Deze cookies slaan het gedrag en de interesses van bezoekers op. Overeenkomstig Art. 6 par 1, f) AVG dient dit ter bescherming van onze - in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende - legitieme belangen bij een optimale weergave van ons aanbod en een efficiënte communicatie met de klanten en geïnteresseerden. Mocht je door de respectievelijke exploitanten van de sociale-mediaplatforms om toestemming (overeenkomst) voor gegevensverwerking worden gevraagd, bijvoorbeeld door middel van een selectievakje, is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking Artikel 6, par 1, a), van de AVG.

Voor zover de bovengenoemde sociale-mediaplatforms hun hoofdkwartier in de VS hebben, is onze verwijzing naar gegevensverwerking in onveilige derde landen in deze privacyverklaring van toepassing. 

Gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de aanbieders op hun sites, evenals een contactoptie en je rechten in dit verband en het instellen van opties voor de bescherming van je privacy, in het bijzonder opt-out opties, zijn te vinden in de privacyverklaringen van de aanbieders die hieronder zijn gelinkt. Mocht jij in dit verband nog hulp nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen medeverantwoordelijken op grond van Art. 26 AVG, die je hier kunt bekijken:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Mogelijkheid tot bezwaar (Opt-out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google/YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated

Twitter: https://twitter.com/personalization

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht

10. Inhoud van de toestemming voor gegevensoverdracht naar onveilige derde landen

Indien je ons toestemming geeft voor de overdracht van gegevens naar onveilige derde landen (Art. 49 par 1, a) AVG), bijv. in het kader van een cookie-banner, heeft dit de volgende inhoud:

 

Je geeft ons je toestemming, die op elk moment in de toekomst herroepbaar is, om je gegevens door te geven aan bedrijven in niet-EU-landen en waarvoor geen besluit van de Europese Commissie bestaat waarin staat dat het land een niveau van bescherming van persoonsgegevens heeft dat toereikend is voor de EU (het "onveilige derde land"), waarbij er mogelijk niet voldoende maatregelen zijn genomen (bijvoorbeeld contractuele overeenkomsten) om dit tekort te compenseren. De bedrijven en landen worden in deze privacyverklaring afzonderlijk genoemd.


 

Door je toestemming te geven, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij je gegevens doorgeven aan de genoemde bedrijven in onveilige derde landen, in het bijzonder de VS, terwijl je de hieronder genoemde risico's accepteert.

 

De verwerking vindt plaats in deze landen zonder dat de EU-beginselen inzake gegevensbescherming, namelijk rechtmatigheid, eerlijke verwerking, transparantie, doeleindebeperking, minimale gegevensverwerking, nauwkeurigheid en opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid, in acht hoeven te worden genomen. Bovendien is het mogelijk dat je recht op informatie, toegang, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar dat door het EU-recht wordt gegarandeerd, in deze landen niet gewaarborgd is.

 

Het is mogelijk dat de rechtsstaat (bijv. het evenredigheidsbeginsel), de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden (bijv. het recht op bescherming van persoonsgegevens) in het betrokken land niet voldoen aan de EU-normen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de regels inzake openbare veiligheid, defensie, nationale veiligheid en strafrecht, alsook voor de toegang van de overheid tot persoonsgegevens en de toepassing van deze regels. Er kan ook sprake zijn van onvoldoende bescherming voor verdere overdracht van persoonsgegevens naar andere onveilige derde landen. De administratieve of gerechtelijke tenuitvoerlegging van je rechten kan beperkt zijn in onveilige derde landen in vergelijking met de EU.

 

Bovendien is het mogelijk dat onveilige derde landen geen toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming hebben die vergelijkbaar zijn met die in de EU, of dat zij niet in staat zijn om efficiënt te werken. Het is mogelijk dat de autoriteiten in onveilige derde landen over onvoldoende dwangmiddelen en bijstand en advies aan de betrokkenen beschikken, en dat de toezichthoudende autoriteiten niet met de EU-autoriteiten samenwerken.

 

Met name in de VS hebben overheidsinstellingen ook gemakkelijker en uitgebreider toegang tot gegevens, zonder beperkingen op het gebied van evenredigheid en noodzaak die vergelijkbaar zijn met die in de EU. Bovendien kun je niet procederen over de naleving van de vereisten voor toegang tot gegevens door overheidsinstellingen zonder het bezit van de Amerikaanse nationaliteit.


11. Contactmogelijkheden en je rechten

Als betrokkende beschik je over de volgende rechten:

  • op grond van Art. 15 AVG het recht om informatie op te vragen over je persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in de mate die daarin is aangegeven;

  • op grond van Art. 16 AVG  het recht om onverwijld de correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verzoeken;

  • op grond van Art. 17 AVG het recht om de verwijdering van je persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te eisen, behoudens voor zover de verdere verwerking noodzakelijk is

- voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie,

- ter vervulling van een wettelijke verplichting,

- om redenen van algemeen belang, of

- voor   het geldend maken van rechtsvorderingen en/ofde verdediging tegen rechtsvorderingen.

  • op grond van Art. 18 AVG het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te eisen, voor zover

- de juistheid van de gegevens door jou wordt betwist;

- de verwerking onwettig is, maar je het wissen ervan afwijst;

- we de gegevens niet meer nodig hebben, maar je ze wel nodig hebt voor het geldend maken van rechtsvorderingen en/of de verdediging tegen rechtsvorderingen, of

- je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 AVG;

  • op grond van Art. 20 AVG, het recht om je persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke;

 

Op grond van Art. 77 AVG heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In principe kun je contact opnemen met de toezichthoudende instantie van je gewone verblijfplaats of werkplek of onze bedrijfszetel. Indien je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens door ons in strijd is met de bepalingen van dit Privacybeleid of de AVG, heb jij het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens via deze link.

Als je vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van je persoonsgegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens en voor het intrekken van een gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan contact op met de gegevensbeschermingsfunctionaris van ons bedrijf.

Gegevensbescherming

Landsbergerstraße 94
80339 München
Duitsland

+49 8945206630

dataprotection@ryd.one

********************************************************************

Recht op bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd om onze - in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende - legitieme belangen te beschermen, kun jij bezwaar maken tegen deze verwerking met effect voor de toekomst. Indien de verwerking bestemd is voor direct marketing, kun je dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Voor zover de verwerking voor andere doeleinden wordt uitgevoerd, heb je alleen het recht om bezwaar te maken op gronden die voortvloeien uit je specifieke situatie.

Nadat je gebruik hebt gemaakt van je recht om bezwaar te maken, zullen we je persoonsgegevens niet meer verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die voorrang hebben op je belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking bedoeld is voor het geldend maken van rechtsvorderingen en/of de verdediging tegen rechtsvorderingen.

Dit geldt niet als de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketingdoeleinden. Wij zullen je persoonsgegevens dan niet langer voor dit doel verwerken.