1. Onderwerp

Met dit privacybeleid leggen wij (ryd GmbH, Blutenburgstr. 18, 80636 München, Duitslands) uit, welke persoonsgegevens wij verwerken als je de ryd app gebruikt. Daarnaast leggen wij uit, wat je rechten zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Verantwoordelijke en gegevensbeschermingsfunctionaris

2.1 Verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is:

ryd GmbH

Landsbergerstraße 94
80339 München
Duitslands

Telefoon: +49 89 4520663-0

E-mail: info-nl@ryd.one

2.2 Gegevensbeschermingsfunctionaris

Je kunt onze gegevensbeschermingsfunctionaris bereiken via:

ryd GmbH

- Gegevensbeschermingsfunctionaris -

Landsbergerstraße 94
80339 München
Duitslands

E-Mail: dataprotection@ryd.one

3. Welke gegevens wij verzamelen

3.1 Basisgegevens

Om de functies van ryd te gebruiken moet je een gebruikersaccount aanmaken. Hiervoor hebben wij je voornaam nodig, en ook een geldig e-mailadres en basisinformatie over je voertuig (bijv. brandstof) (hierna "Basisgegevens" genoemd). U kunt zich registreren / inloggen met behulp van de Google SSO (Single Sign-On) authenticatieservice. Deze dienst wordt aangeboden door het Amerikaanse bedrijf Google Inc. In sectie 5 staat meer informatie over wie uw gegevens zal ontvangen.

3.2 Bestelgegevens

Om bij bepaalde tankstations brandstof en goederen te kunnen kopen en betalen met de ryd app (ryd pay), hebben wij je adres- en betaalgegevens nodig.

3.3 RYD POINTS accountgegevens

Als je ryd points verzamelt, registreren wij je rekeningsaldo met inbegrip van de gegevens die relevant zijn voor tegoeden (bijv. tanken bij een bepaald partnertankstation), alsmede ingewisselde ryd points (beloningen in natura).

3.4. Locaties

Locatie: De app traceert de locatie van je telefoon om je positie en de diensten in je buurt te tonen.

4. Waarvoor we je gegevens gebruiken en op welke rechtsgrondslag

4.1 Dienstverlening

Wij gebruiken je gegevens om je de functies van ryd aan te bieden en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, zoals bijv. het aanbieden van service-intervallen. Als je ryd points verzamelt, gebruiken wij je gegevens voor de toekenning van ryd points. Wij gebruiken je bestelgegevens voor de facturering (betaling van de koopprijs of de huurprijs voor ryd Premium of mobiele betaling voor producten van tankstations). Wij gebruiken je rijgegevens ook voor diefstal- en wegsleepmeldingen, of wanneer jij je locatie deelt met vrienden. De acceleratiegegevens worden gebruikt om een mogelijk ongeval vast te stellen (bij gebruik van de functie "automatische noodoproep"). De rechtsgrondslag voor deze verwerking is in elk geval Art. 6, lid 1 lit. b) Algemene Verordening Gegevensbescherming (uitvoering van de overeenkomst).

4.2 Reclame binnen de app

Wij kunnen je gebruikers-, locatie- en brandstofgegevens evalueren om individuele aanbiedingen over onze producten en diensten of die van onze samenwerkingspartners binnen de app, per e-mail of per pushbericht naar je eindapparaat te sturen. Daartoe heb je ons in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden het betreffende gebruiksrecht verleend. . De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6, lid 1, lit. b) Algemene Verordening Gegevensbescherming (uitvoering van de overeenkomst). Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan samenwerkingspartners. Wij geven je persoonsgegevens zoals naam, adres en locatiegegevens alleen door aan onze samenwerkingspartners als je bij het gebruik van een aanbod van de samenwerkingspartner uitdrukkelijk instemt met het opnieuw doorgeven van deze gegevens.

4.4 Reclame via e-mail

Wij kunnen je e-mailadres gebruiken om je informatie toe te sturen over onze producten en diensten. Je kunt hiertegen op elk moment kosteloos bezwaar maken (onze contactgegevens vind je hierboven onder punt 2.1). De rechtsgrondslagen hiervoor zijn ons gerechtvaardigd belang bij directe reclame voor onze overeenkomstige producten en diensten, Art. 6, lid 1, f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

5. Wie je gegevens ontvangt

5.1 Interne functies

Binnen ryd GmbH hebben de medewerkers die je gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun respectievelijke taken toegang tot deze gegevens. Wij hebben de ritgegevens technisch en organisatorisch gescheiden van de gegevens die je rechtstreeks identificeren (bijv. e-mail, adres, bestelgegevens), zodat de toegang tot de zuivere ritgegevens beperkt kan worden voor technische en evaluatiedoeleinden. Onze klantenservice krijgt toegang tot je ritgegevens in geval jij een supportvraag hebt.

5.2 Dienstverleners

Voor de technische werking van onze servers maken wij gebruik van een in Duitsland gevestigde hostingprovider, die de gegevens strikt volgens de instructies voor ons beheert als een zogenaamde "orderverwerker". Dit is momenteel IBM SoftLayer Technologies Deutschland GmbH, Wilhelm-Fay-Straße 30-34, 65936 Frankfurt am Main en gridscale GmbH, Oskar-Jäger-Straße 173, 50825 Keulen. Op het gebied van kaartbetalingen (automatische incasso/girocard/creditcards) werken wij samen met Nexi Germany GmbH (Nexi Germany), Helfmann Park 7, D-65760 Eschborn, vertegenwoordigd door haar directeuren Mark Freese, Jens Mahlke en Luca Zanotti en met Customweb GmbH (Customweb), General-Guisan-Strasse 47, CH-8400 Winterthur, vertegenwoordigd door haar directeuren Sascha Krüsi en Thomas Hunziker en Mastercard Payment Gateway Services Ltd., London (UK), vertegenwoordig door haar directeuren Alexander James Charles Bunten, Keith Robert Douglas en Tine Christiane Fincioen. De afwikkeling wordt uitgevoerd door Nexi Germany GmbH, Eschborn of Elavon Financial Services DAC, Loughlinstown, Co. Dublin (IRL), Geregistreerd in Ierland onder nr. 418442, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur: Bryan Calder, John Dunning, Craig Gifford, Andrew Hastings, Christopher Higgins, Jeffrey W Jones, Shailesh Kotwal, Declan Lynch, Troy Remington, Malcolm Towlson, Adrian Wrafter.

In dit kader worden naast het aankoopbedrag en de datum ook kaartgegevens aan bovengenoemd bedrijf doorgegeven.

Als je via onze app wilt betalen met behulp van een externe leverancier, kunnen de volgende persoonsgegevens worden doorgestuurd naar de externe leverancier en daar worden verwerkt:

  • E-mailadres

  • Familienaam, voornaam

  • Geslacht

  • Telefoonnummer

Informatie over gegevensbescherming van Nexi Germany GmbH als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Art. 4 nr. 7 AVG:

Alle betalingsgegevens en gegevens over eventuele terugbetalingen worden slechts zolang bewaard als nodig is voor de verwerking van de betaling (inclusief de verwerking van eventuele terugbetalingen en de inning van schuldvorderingen) en voor de bestrijding van misbruiken. In principe worden de gegevens uiterlijk 13 maanden nadat ze zijn verzameld, gewist. Daarnaast kan verdere bewaring plaatsvinden indien en zolang dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke bewaartermijn of om een specifiek geval van misbruik te vervolgen. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6, lid 1, f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je kunt informatie vragen en, indien nodig, correctie of verwijdering, en ook de beperking van de verwerking van je gegevens en/of, indien nodig, bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Indien je vragen hebt over de gegevensverwerking door Nexi Germany of als je gebruik wilt maken van je bovengenoemde rechten, kun je contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris op het opgegeven adres of per e-mail op serviceDE@nexigroup.com. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (in Duitsland bij de Landesdatenschutzbeauftragte). Wij willen erop wijzen dat het verstrekken van betalingsgegevens noch wettelijk noch contractueel verplicht is. Als jij je betalingsgegevens niet wilt doorgeven, kun je een andere betaalmethode gebruiken.

Informatie over gegevensbescherming van customweb GmbH als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Art. 4 Nr. 7 AVG:

Alle betalingsgegevens en gegevens over eventuele terugbetalingen worden slechts zolang bewaard als nodig is voor de verwerking van de betaling (inclusief de verwerking van eventuele terugbetalingen en de inning van schuldvorderingen) en voor de bestrijding van misbruiken. In principe worden de gegevens uiterlijk 24 maanden nadat deze zijn verzameld, gewist. Daarnaast kan verdere bewaring plaatsvinden indien en zolang dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke bewaartermijn of om een specifiek geval van misbruik te vervolgen. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6, lid 1, f), van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) en Art. 4 DSG (Zwitserse federale wet op de gegevensbescherming). Je kunt informatie vragen en, indien nodig, correctie of verwijdering, en ook de beperking van de verwerking van je gegevens en/of, indien nodig, bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Bij vragen over gegevensverwerking door Customweb of als je gebruik wilt maken van je bovengenoemde rechten, kun je per e-mail contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris via datenschutz@customweb.com. Wij willen erop wijzen dat het verstrekken van betalingsgegevens noch wettelijk noch contractueel verplicht is. Als jij je betalingsgegevens niet wilt doorgeven, kun je een andere betaalmethode gebruiken.

Voor meer informatie over de gegevensverwerking van Elavon kun je terecht op de website van Elavon op https://www.elavon.be/privacy-policy.html

Meer informatie over de gegevensverwerking door MPGS vindt je op hun website op https://www.mastercard.us/en-us/vision/corp-responsibility/commitment-to-privacy/privacy.html

Betaling via PayPal

Voor zover je een betaling (bijv. ryd Premium, rittenboek, tanken) via PayPal doet, geldt het volgende: De aanbieder van deze betaalservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal"). Je wordt doorgestuurd naar de website van PayPal en de gegevens die je daar invoert, worden rechtstreeks door PayPal verzameld op eigen verantwoordelijkheid. Wij geven de volgende gegevens door aan PayPal als onderdeel van de betalingsverwerking: Naam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6, lid 1, f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Uitvoering van het contract volgens de gewenste betalingswijze).

Meer informatie over de gegevensverwerking door PayPal vindt je op hun website op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full

Apple Pay

U kunt betalingen doen in de ryd-app via de betalingsservice van Apple Pay. De aanbieder van deze betalingsdienst is Apple Inc., te One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, VS, vertegenwoordigd in Europa door Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland (hierna te noemen " Apple"). Bij het betalen via Apple Pay worden de gebruikte betalingsgegevens doorgestuurd naar Apple. Volgens Apple worden bij het gebruik van Apple Pay de gegevens, waaronder het apparaataccountnummer van uw Apple-apparaat, een dynamische transactiespecifieke beveiligingscode en aanvullende informatie die nodig is om de transactie te voltooien, versleuteld naar Apple verzonden.

Apple verwerkt ook gegevens in onder meer de V.S. Volgens het oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie is op dit moment geen passend beschermingsniveau gegarandeerd voor gegevensoverdrachten naar de V.S. Dit houdt in dat er risico's bestaan met betrekking tot de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensoverdrachten. Als basis voor gegevensoverdrachten in derde landen maakt Apple gebruik van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractclausules. In het kader van deze clausules verbindt Apple zich ertoe het E.U.-niveau van gegevensbescherming na te leven bij het verwerken van relevante gegevens, zelfs buiten de E.U.

Voor meer informatie over de gegevensbescherming van Apple bij het gebruik van Apple Pay, zie Overzicht van de beveiliging en privacy van Apple Pay

Google Pay

U kunt betalingen doen in de ryd-app via de betalingsservice van Google Pay. De aanbieder van Google Pay is Google Ireland Ltd., te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna "Google" genoemd). Bij het betalen via Google Pay, worden de gebruikte betalingsgegevens doorgestuurd naar Google. Volgens Google betreffen deze gegevens de transactie-informatie, evenals mogelijke informatie van derden die betrekking hebben tot u. Transactie-informatie bevat onder andere de tijd, datum en bedrag van de transactie, locatie en beschrijving van de verkoper, eventuele beschrijvingen van de gekochte producten/diensten die door de verkoper beschikbaar worden gesteld, uw naam, e-mailadres en de gebruikte betaalmethode. Informatie van derden omvat, maar is niet beperkt tot, informatie met betrekking tot transacties die zijn uitgevoerd via Google Pay bij verkopers, gegevens van externe leveranciers over de betaalmethoden en gebruikte accounts die zijn gekoppeld aan Google Pay, de identiteit van de entiteit of kredietinstelling die de gebruikte creditcard heeft verstrekt, informatie over toegang tot uw Google Pay-accountsaldo, evenals informatie van mobiele serviceproviders met betrekking tot mobiele betalingen. In sommige omstandigheden kan Google ook informatie over u verkrijgen van kredietbureaus of kredietbeoordelaars.

Google verwerkt ook gegevens in onder meer de V.S. Volgens het oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie is op dit moment geen passend beschermingsniveau gegarandeerd voor gegevensoverdrachten naar de V.S. Dit houdt in dat er risico's bestaan met betrekking tot de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensoverdrachten. Als basis voor gegevensoverdrachten in derde landen maakt Google gebruik van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractclausules. In het kader van deze clausules verbindt Google zich ertoe het E.U.-niveau van gegevensbescherming na te leven bij het verwerken van relevante gegevens, zelfs buiten de E.U.

Voor meer informatie over bescherming van persoonlijke gegevens van Google tijdens het gebruiken van Google Pay, kijk op https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=nl

Google Maps

Wij gebruiken Google Maps om interactieve kaarten weer te geven. Google Maps is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd.

Wanneer jij toegang hebt tot individuele functies van onze app die kaarten van Google Maps bevatten, wordt informatie van je app rechtstreeks naar Google verzonden.

Daarbij kan informatie over het gebruik van je IP-adres en het door jou opgegeven startadres in het kader van de routeplanning worden doorgegeven. Voor de inhoud van de kaarten maakt je browser rechtstreeks verbinding met de servers van Google. Daarom hebben wij geen invloed op de gegevens die door Google worden verzameld. Volgens onze laatste informatie, zijn dit:

  • Adres van de website waarin de Google Maps kaart is geïntegreerd

  • Tijdstempel: Tijd en datum van de kaartaanvraag

  • Je IP-adres en het startpunt van je routeplanning

Wij hebben geen enkele invloed op de verdere verwerking of het gebruik van je gegevens door Google en kunnen hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Als je niet akkoord gaat, deactiveer dan de Java Script-functie in je browserinstellingen en voorkom de installatie van cookies.

Meer informatie over het gebruik van Google en Google Maps vind je hier:

Google Analytics For Firebase

Wij gebruiken Google Analytics voor Firebase. De gegevens die wij verzamelen, helpen ons beter te begrijpen hoe de app wordt gebruikt en om de ervaring voor de gebruikers te verbeteren. Alle IP-adressen worden enkel in een anonieme vorm opgeslagen. Daarom kunnen de verkregen gegevens niet worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Firebase Analytics maakt gebruik van een reclame-ID. Je kunt dit gebruik beperken in de apparaatinstellingen van je mobiele apparaat.

Voor Android: Instellingen > Google > Weergave > Reclame-ID terugzetten

Voor iOS: Instellingen> Privacy > Reclame > Geen Ad-Tracking

Meer informatie over Google Firebase en privacy vind je hier: https://firebase.google.com/support/privacy

Adjust

Wij gebruiken het app-gebruiksanalyseprogramma "Adjust", een product van Adjust GmbH. Bij de installatie van de ryd app worden de installatie- en gebeurtenisgegevens van je iOs of Android app aangepast. We doen dit om te begrijpen hoe je omgaat met onze app en zo onze app te verbeteren. Het stelt ons ook in staat om onze mobiele reclamecampagnes te analyseren en te verbeteren.

Adjust gebruikt de IDFA (Identifier for Advertisers) of de Google Play Services ID en je geanonimiseerde IP- en Mac-adres voor deze analyse. De gegevens zijn eenzijdig geanonimiseerd, wat betekent dat het niet mogelijk is om jou of je mobiele apparaat aan de hand daarvan te identificeren. Je gegevens worden niet grensoverschrijdend getransfereerd.

De door Adjust gegenereerde informatie over je gebruik wordt overgebracht naar servers van Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlijn, Duitsland, en daar opgeslagen. De statistisch verwerkte gegevens worden door Adjust na 26 maanden gewist.

Meer informatie vind je op https://www.adjust.com/privacy-policy/ en https://www.adjust.com/gdpr/. Via https://www.adjust.com/opt-out kun je op elk moment bezwaar maken tegen een dergelijke analyse.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6, lid 1, f) AVG, op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruiksgedrag om de App en onze mobiele reclamecampagnes te verbeteren en te ontwikkelen.

5.3 Vrienden (bij ”Locatie delen“)

Als je de functie "Locatie delen" activeert, zullen de mensen voor wie je de locatie hebt geactiveerd, je huidige locatie zien.

5.4 Assistance (bij "automatische noodoproep")

Bij gebruik van de functie "automatische noodoproep" wordt in geval van een mogelijk ongeval dat wordt vastgesteld op basis van de acceleratiewaarden, een hulpdienst automatisch geïnformeerd.. Details hierover en over de doorgegeven gegevens zijn te vinden in de betreffende "Bijzondere voorwaarden noodoproep", die u direct in de app bij de automatische noodoproep kunt bekijken.

5.5 Drivemotive (bij "Een dienst in je buurt boeken")

Wanneer je Drivemotive oproept, word je na toestemming voor het gebruik van gegevens doorgestuurd naar de externe Drivemotive-website van Mecanto GmbH, Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim - exploitant van Drivemotive.de - om gebruik te kunnen maken van hun service voor het boeken van een afspraak in de garage.

Nadat toestemming is gegeven, worden de volgende voertuig- en contactgegevens doorgegeven met het oog op het maken van een afspraak: Locatie, VIN (voertuigidentificatienummer), kentekennummer, kilometerstand, voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer.

5.6 Google SSO (Single Sign-On)

Als u zich als ryd-gebruiker registreert met Google Single Sign-On, is uw gebruik van SSO onderworpen aan het privacybeleid, de richtlijnen voor gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden van Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“ Google"). Bekijk deze op: https://policies.google.com/privacy/. Wij van ryd hebben geen invloed op deze voorwaarden van Google.

Om SSO te gebruiken is het noodzakelijk een bestaand account te hebben bij Google of daar een nieuw account voor aan te maken.

De toegangsgegevens van een SSO zijn niet bij ons bekend daar deze gegevens niet aan ons worden verstrekt. De enige gegevens die wij van Google ontvangen, en alleen na uw authorisatie hiervan, zijn uw naam, e-mailadres en eventueel uw Google-profielfoto.

Daartegenover erkent Google, als aanbieder van de SSO-service, dat u een gebruikersaccount bij ryd wilt activeren. Bij het gebruik van de SSO-service en door de eventuele toepassing van cookies door Google in uw browser worden uw gegevens, en eventuele algemene informatie, verzonden naar de servers van Google. Het is mogelijk dat de servers zich bevinden in de Verenigde Staten (V.S.). De verwerking wordt uitgevoerd in de V.S. zonder dat het verplicht is om de gegevensbeschermingsprincipes te volgen die zijn vastgelegd in de EU van rechtmatigheid, loyaliteit, beperking van doeleinden, gegevensminimalisatie, nauwkeurigheid en beperking van bewaring en vertrouwelijkheid. Bovendien kunnen uw rechten die worden gegarandeerd door de E.U.-wetgeving op het gebied van informatie, toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en verzet daarin niet worden gegarandeerd.

In het betreffende land kunnen de principes van de rechtsstaat (bijvoorbeeld het evenredigheidsbeginsel), de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden (bijvoorbeeld het recht op bescherming van persoonsgegevens) niet in overeenstemming zijn met de Europese Unie (E.U.)-normen. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor regels op het gebied van openbare veiligheid, defensie, nationale veiligheid en strafrecht, maar ook voor de toegang van autoriteiten tot persoonsgegevens, naast de toepassing van deze regels. Evenzo is er mogelijk onvoldoende bescherming tegen het doorsturen van persoonsgegevens naar andere onveilige derde landen. De uitoefening van uw rechten in administratieve of gerechtelijke zaken kan beperkt zijn in derde landen die onveilig zijn in vergelijking met de E.U.

In onveilige derde landen is er mogelijk ook geen toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die vergelijkbaar is met die van de E.U., of deze wordt niet effectief uitgevoerd. Onveilige autoriteiten van derde landen hebben mogelijk niet voldoende handhavingsbevoegdheden en ondersteunings- en adviesmogelijkheden voor de bezitter van de gegevens en het is mogelijk dat toezichthoudende autoriteiten niet samenwerken met autoriteiten van de E.U.

Met name in de V. S. kunnen overheidsinstanties gemakkelijker en uitgebreider toegang krijgen tot gegevens zonder de beperkingen van evenredigheid en noodzaak, vergelijkbaar met die in de E.U. Bovendien zult u zonder Amerikaanse nationaliteit niet in staat zijn om bij de gerechtelijke autoriteiten toegang tot uw gegevens bij overheidsinstanties af te dwingen.

Nadat u zich heeft aangemeld via SSO slaan wij deze gegevens op. U kunt uw ryd-account op elk moment verwijderen. Dit betekent dat het account samen met alle bijbehorende gegevens zal worden verwijderd. U kunt de koppeling tussen ryd en uw SSO-profiel op elk moment verwijderen. Log hiervoor direct in op uw Google-account en verwijder daar de betreffende SSO-service. Dit betekent dat Google geen melding meer zal ontvangen wanneer u onze dienst gebruikt.

De rechtsgrond voor het hanteren van de SSO-functie die wij op onze website aanbieden is geautorisateerd op grond van de eerste zin van subparagraaf a) van lid 1 van art. 6 van de AVG.

5.7 Voor de uitvoering van de overeenkomst

Het doorgeven van je gegevens in de gevallen van 5.3, 5.4 en 5.6 vindt telkens plaats voor de uitvoering van de overeenkomst, Art. 6, lid 1, b) Algemene Verordening Gegevensbescherming (uitvoering van de overeenkomst).

5.7 Op grond van een wettelijke verplichting

Wij kunnen jouw data doorgeven aan overheidsinstanties indien en voor zover wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een bevel (bijv. aan een rechtbank of een strafvervolgingsinstantie). De rechtsgrondslag is in dit geval Art. 6, lid 1, onder c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (wettelijke verplichting).

5.8 Op grond van rechtmatige belangen

Voor zover dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen, kunnen wij je gegevens, voor zover dit noodzakelijk is, doorgeven aan onze advocaten of, in het kader van een gerechtelijke procedure, aan de rechter of aan overheidsinstanties (bijv. het Openbaar Ministerie). De rechtsgrondslagen hiervoor zijn ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van derden, Art. 6, lid 1, f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De legitieme belangen kunnen ons belang zijn bij de doeltreffende vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of het belang van derden bij de opheldering van feiten, met name in verband met ongevallen of strafbare feiten (bijv. de gang van zaken bij een ongeval in geval van mogelijk door nalatigheid veroorzaakt lichamelijk letsel). In elk geval zullen wij, alvorens gegevens door te geven, in elk afzonderlijk geval nagaan of je rechtmatige belangen zich daartegen verzetten en - indien dit niet het geval is - zullen wij uitsluitend gegevens doorgeven voor zover dit in elk afzonderlijk geval specifiek vereist is.

5.9 Niet: Samenwerkingspartners

In geen enkel geval geven wij, zonder je voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, je data in persoonsgebonden vorm door aan samenwerkingspartners.

6. Bijzonderheden bij ryd pay

6.1 Controle bij automatische incasso

Voor het nemen van een beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie met betrekking tot ryd pay voeren wij een adrescontrole uit en vragen wij bij betaling per automatische incasso vooraf informatie over je betalingsgedrag in het verleden, alsmede waarschijnlijkheidswaarden voor je toekomstige gedrag op bij Intercard AG, Mehlbeerenstr. 2, 82024 Taufkirchen (kredietbeoordeling). Wij ontvangen alleen een positieve of negatieve kredietbeoordeling van Intercard. Intercard is verantwoordelijk voor het genereren van deze beoordeling, neem contact op met Intercard als je hierover vragen hebt. In geval van een negatieve kredietwaardigheidsbeoordeling wijzen wij de methode van automatische incasso af. Indien je van mening bent dat de procedure voor automatische incasso in jouw geval ten onrechte werd geweigerd, neem dan contact op met onze gegevensbeschermingsfunctionaris; wij zullen dan graag een afzonderlijke controle uitvoeren en rekening houden met jouw mening. De rechtsgrondslagen voor de aanvraag van een kredietbeoordeling zijn ons rechtmatig belang om wanbetaling te voorkomen ( Art. 6, lid 1, f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij slaan het resultaat van de kredietbeoordeling niet op in je gegevens.

6.2 Tankstations

Als je de functie "mobiel betalen" (ryd pay) gebruikt, ontvangt het desbetreffende tankstation informatie over de goederen of diensten die je hebt gekocht.

7. Wanneer we je gegevens wissen

7.1 Principe

Wij wissen je gegevens in principe wanneer onze contractuele relatie eindigt, d.w.z. wanneer je je ryd-gebruikersaccount verwijdert.

7.2 Bewaarvoorschriften

Voor zover een wettelijke opslagverplichting, bijv. op grond van fiscale of commerciële wetgeving, dit vereist, kunnen wij je gegevens ook nog daarbuiten opslaan. Dit geldt met name voor basisgegevens, ryd points, accountgegevens, bestelgegevens en gegevens over aankopen bij tankstations (ryd pay).

7.3 Ritgegevens

In plaats van je ritgegevens te wissen, kunnen wij deze ook anonimiseren, d.w.z. zodanig wijzigen dat het niet langer mogelijk is een verband te leggen met je persoon (bijv. op basis van het adres of specifieke bestemmingen).

7.4 Individuele gevallen

In individuele gevallen kunnen wij gegevens langer bewaren indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering (bijv. in geval van een concreet dreigend juridisch geschil) of dient ter opheldering van strafbare feiten (bijv. in geval van een ongeval).

8. Welke toestemmingen onze app nodig heeft

8.1 Standort
Die App benötigt Zugriff auf Deinen exakten Standort, ermittelt anhand von GPS-Satellitensignalen, Funkmasten und WLAN Zugangspunkten. Die Standortdaten nutzen wir, um Dir Deinen Standort, den Weg zu deinem Fahrzeug und nahegelegene Tankstellen anzuzeigen.

8.2 Identität
Deine Identitätsangaben (z.B. Google-ID) sind technisch notwendig, um Dir Push-Nachrichten auf Dein Smartphone zu senden, z.B. Informationen über neue ryd points Guthaben.

8.3 Kamera
Der Zugriff auf Deine Kamera wird genutzt, wenn Du Tankbelege fotografieren oder ein Profilbild aufnehmen möchtest.

8.4 Zugriff auf Speicher und Medien
Unsere App nutzt den Zugriff auf Deinen Speicher und Deine Dateien, um Dein Profilbild und Tankrechnungsbelege zu speichern.

9. Waarop je moet letten, als derden je voertuig gebruiken

Indien een andere persoon je voertuig bestuurt, dien je deze vooraf te informeren over het gebruik van gegevens binnen ryd en haar toestemming te verkrijgen of het verzamelen van gegevens in de ryd app tijdelijk uit te schakelen.

10. Je rechten op grond van de AVG

10.1 Je rechten

Hierna lichten wij je toe, welke rechten jij hebt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je hebt aanspraak op deze rechten onder de voorwaarden van de respectievelijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Door de navolgende uiteenzetting worden jou geen verdergaande rechten verleend. Tip: Je kunt je rit- en brandstofgegevens zelf als PDF- of CSV-bestand downloaden in de ryd app in de sectie "Historiek" (rechtsboven). Neem anders gerust contact op: dataprotection@ryd.one.

10.2 Informatie

Je hebt het recht om van ons bevestiging te vragen of wij persoonsgegevens over jou verwerken; als dat het geval is, heb je recht op toegang tot die persoonsgegevens en tot de in Art. 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemde informatie.

10.3 Correctie

Je hebt het recht om ons te verzoeken, onjuiste persoonsgegevens die op jou betrekking hebben onverwijld te corrigeren en, indien nodig, onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, Art. 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

10.4 Wissen

Je hebt het recht te eisen dat wij je persoonsgegevens onverwijld wissen, mits een van de in Art. 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in detail opgesomde redenen van toepassing is, bijv. als de gegevens niet langer nodig zijn voor de beoogde doeleinden.

10.5 Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking te beperken indien een van de voorwaarden genoemd in Art. 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is, bijv. indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, voor de duur van het onderzoek door ons.

10.6 Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om, onder bepaalde voorwaarden, de gegevens die op jou betrekking hebben en die je ons in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat hebt verstrekt, te ontvangen, door te geven en, voor zover dat technisch haalbaar is, te laten doorgeven.

10.7 Klachten

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, ongeacht enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, indien je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Art. 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens door ons in strijd is met de bepalingen van dit Privacybeleid of de AVG, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit via deze link.

10.8 Herroeping (van toestemming)

Indien je ons toestemming hebt verleend tot gegevensbescherming, heb je het recht deze toestemming op elk moment in te trekken met werking voor de toekomst. Dit geldt ook voor toestemming tot gegevensbescherming die je ons hebt gegeven voordat de AVG van kracht werd.

10.9 Bezwaar

a) Jij hebt ook het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op gronden die verband houden met je bijzondere situatie, voor zover wij de verwerking baseren op Art. 6, lid 1, onder e) of f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen deze gegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (Art.21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

b) Indien je persoonlijke gegevens door ons worden gebruikt voor directe reclame (bijv. via e-mail), heb je het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens voor deze doeleinden. Dit geldt ook voor de profiling, voor zover deze is gekoppeld aan direct marketing. Profilering betekent het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten (bijv. interesses) te analyseren of te voorspellen.