FORTROLIGHEDSPOLITIK, WEB

Ansvarlig for databehandling er:


ryd GmbH

Landsbergerstraße 94
80339

München, Tyskland


08945206630

[email protected]

Tak for din interesse i vores websted. Beskyttelse af dit privatliv er meget vigtig for os. I det følgende informerer vi dig udførligt om, hvordan vi behandler dine data.

 

1. Adgangsoplysninger og hosting

Du kan besøge vores websted uden at give nogen personoplysninger. Ved hvert besøg på et websted gemmer webserveren automatisk en såkaldt server-logfil, der bl.a. indeholder anmodet fil-navn, din IP-adresse, dato og klokkeslæt for besøget, den overførte datamængde, den forespørgende internetudbyder (adgangsdata) og adgangskontrol.

Disse adgangsdata vurderes udelukkende med henblik på at sikre en problemfri drift af webstedet og for at optimere vores tilbud. I overensstemmelse med art. 6, pgf. 1 S. 1 lit. f GDPR som led i en interesseafvejning til varetagelsen af vores overvejende legitime interesser i en korrekt præsentation af vores tilbud. Alle adgangsdata slettes senest syv dage efter afslutningen af dit besøg på siden.

Hostingtjenester via en tredjepart

Som led i en behandling på vores vegne udfører en tredjepartsudbyder tjenester til hosting og til præsentation af webstedet. Dette tjener som led i en interesseafvejning til varetagelsen af vores overvejende legitime interesser i en korrekt præsentation af vores tilbud. Alle data, der indsamles som nedenfor beskrevet og som led i benyttelsen af dette websted eller i dertil beregnede formularer i onlineshoppen, behandles på dennes servere. En behandling på andre servere finder kun sted som her forklaret.

Denne tjenesteudbyder befinder sig i et land i Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

 

2. Dataindsamling og -brug til kontraktafvikling og ved åbning af en kundekonto.

Vi indsamler personlige oplysninger, når du frivilligt meddeler os disse som en del af din ordre, når du henvender dig til os (f.eks. pr. kontaktformular eller e-mail) eller når du opretter en kundekonto. Obligatoriske felter er markeret som sådanne, da vi i disse tilfælde behøver oplysninger til kontraktudførelsen eller til bearbejdning af din henvendelse eller oprettelse af kundekontoen og du ikke kan afslutte bestillingen og/eller oprette en konto eller sende henvendelsen uden at specificere disse. Hvilke data vi indsamler, fremgår af de pågældende formularer. Vi bruger de data, du giver, i overensstemmelse med artikel 6 pgf. 1 S. 1 lit. B GDPR til kontraktudførelsen og bearbejdning af dine forespørgsler. Når kontrakten er fuldstændigt udført eller efter ophævelse af din kundekonto, indskrænkes dine oplysninger til den videre bearbejdning og slettes efter udløb af de skattemæssige og handelsretlige opbevaringsfrister, såfremt du ikke udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere benyttelse af dine oplysninger, eller vi forbeholder os retten til yderligere brug af disse data indenfor de juridiske rammer og hvorom vi informerer dig gennem denne erklæring. Ophævelsen af din kundekonto er mulig til enhver tid og kan gøres enten ved en besked til den nedenfor beskrevne kontaktmulighed eller via en dertil beregnet funktion i kundekontoen.

 

3. Dataoverførsel

For at opfylde kontrakten i overensstemmelse med artikel 6, pgf. Til opfyldelse af kontrakten videregiver vi dine data til transportfirmaet, der står for leveringen, i henhold til art. 6 pgf. 1 S. 1 lit. b GDPR, for så vidt dette er påkrævet til levering af bestilte varer. Afhængig af hvilken betalingsmåde du vælger i ordreprocessen, videregiver vi de dertil indsamlede betalingsdata til det pågældende kreditinstitut og eventuelt til den af os pålagte betalingstjenesteudbyder eller den valgte betalingsservice. Nogle af de valgte betalingstjenester indsamler også disse data selv, såfremt du opretter en konto hos dem. Hvis dette er tilfældet, skal du under bestillingsprocessen logge ind på betalingstjenesteudbyderen med dine adgangsdata. I så fald gælder databeskyttelseserklæringen for den pågældende betalingstjeneste.

Inden for kortbetaling (direkte debitering/girokort/kreditkort) arbejder vi sammen med Nexi Germany GmbH (Nexi Germany), Helfmann Park 7, D-65760 Eschborn, repræsenteret ved dets administrerende direktører Mark Freese, Jens Mahlke og Luca Zanotti, samt med customweb GmbH (customweb), General-Guisan-Strasse 47, CH-8400 Winterthur, repræsenteret ved dets administrerende direktører Sascha Krüsi og Thomas Hunziker og Mastercard Payment Gateway Services Ltd., London (UK), repræsenteret af de ledende medarbejdere Alexander James Charles Bunten, Keith Robert Douglas og Tine Christiane Fincioen. Behandlingen udføres af Nexi Germany GmbH, Eschborn eller Elavon Financial Services DAC, Loughlinstown, Co. Dublin (IRL), Registreret i Irland under nr. 418442, repræsenteret af bestyrelsen: Bryan Calder, John Dunning, Craig Gifford, Andrew Hastings, Christopher Higgins, Jeffrey W Jones, Shailesh Kotwal, Declan Lynch, Troy Remington, Malcolm Towlson, Adrian Wrafter. I denne sammenhæng overføres kortdata til ovennævnte virksomhed ud over købsbeløb og -dato.

Databeskyttelsesoplysninger fra Nexi Germany GmbH i sin egenskab som ansvarligt organ i henhold til artikel 4, nr. 7 i GDPR:

Alle betalingsdata samt data om eventuelle genkøbsgebyrer vil kun blive opbevaret, så længe de er nødvendige for betalingsafvikling (herunder behandling af eventuel tilbageførsel i debet eller til inkassoinddrivelse) og til bekæmpelse af misbrug. Dataene slettes som regel senest 13 måneder efter, at de er indsamlet. Desuden kan yderligere lagring finde sted, hvis og så længe dette er nødvendigt for at overholde en lovbestemt lagringsperiode eller til at forfølge et konkret tilfælde af misbrug. Retsgrundlaget for databehandling er artikel 6, pgf. 1 f) Generel databeskyttelsesforordning (GDPR). Du kan anmode om oplysninger og, hvis det er nødvendigt, berigtigelse eller sletning samt begrænsning af behandlingen af dine data og/eller, hvis det er nødvendigt, gøre indsigelse mod behandlingen af dine data. Hvis du har spørgsmål om databehandling hos Nexi Germany eller udøvelsen af dine ovennævnte rettigheder, kan du kontakte den databeskyttelsesansvarlige på den angivne adresse eller via e-mail på [email protected]. Desuden har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed (i Tyskland til de statslige databeskyttelsesansvarlige og i Danmark til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, [email protected]). Vi vil gerne påpege, at tilvejebringelse af betalingsdata hverken er juridisk eller kontraktmæssigt påkrævet. Hvis du ikke vil angive dine betalingsoplysninger, kan du bruge en anden betalingsmetode.

Retsmæssig databeskyttelsesinformation fra customweb GmbH som ansvarligt organ i henhold til artikel 4, nr. 7 i GDPR:

Alle betalingsdata samt data om eventuelle genkøbsgebyrer vil kun blive opbevaret, så længe de er nødvendige for betalingsafvikling (herunder behandling af eventuel tilbageførsel i debet eller til inkassoinddrivelse) og til bekæmpelse af misbrug. Normalt slettes dataene senest 24 måneder efter indsamlingen. Desuden kan yderligere lagring finde sted, hvis og så længe dette er nødvendigt for at overholde en lovbestemt lagringsperiode eller til at forfølge et konkret tilfælde af misbrug. Retsgrundlaget for databehandling er artikel 6, pgf. 1 f) Generel databeskyttelsesforordning (GDPR). Du kan anmode om oplysninger og, hvis det er nødvendigt, berigtigelse eller sletning samt begrænsning af behandlingen af dine data og/eller, hvis det er nødvendigt, gøre indsigelse mod behandlingen af dine data. Hvis du har spørgsmål om databehandling hos customweb eller udøvelsen af dine ovennævnte rettigheder, kan du kontakte den databeskyttelsesansvarlige via e-mail på [email protected]. Vi vil gerne påpege, at tilvejebringelse af betalingsdata hverken er juridisk eller kontraktmæssigt påkrævet. Hvis du ikke vil angive dine betalingsoplysninger, kan du bruge en anden betalingsmetode.

Du kan få flere oplysninger om Elavons databehandling på deres websted på https://www.elavon.dk/politik-for-beskyttelse-af-personoplysninger.html

Du kan få flere oplysninger om MPGS’ databehandling på deres websted på https://www.mastercard.us/en-us/vision/corp-responsibility/commitment-to-privacy/privacy.html

 

4. E-mail-nyhedsbrev

Annoncering via e-mail ved tilmelding til nyhedsbrevet

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi de nødvendige data eller de fra dig separat indsendte data for regelmæssigt at kunne sende dig vores e-mail nyhedsbrev, der er baseret på dit samtykke i henhold til art. 6, pgf. 1 s. 1 lit. a GDPR.

Afbestillingen af nyhedsbrevet er mulig til enhver tid og kan gøres enten ved at efterlade en besked til den nedenfor beskrevne kontaktmulighed eller via et link i selve nyhedsbrevet. Vi sletter din e-mailadresse efter afmelding og såfremt du ikke udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere benyttelse af dine oplysninger, eller vi forbeholder os retten til yderligere brug af disse data indenfor de juridiske rammer og hvorom vi informerer dig gennem denne erklæring.

Nyhedsbrevet udsendes som led i behandlingen på vores vegne af en tjenesteudbyder, som vi videregiver din e-mailadresse til med dette formål.

Med dit samtykke giver du os også dit samtykke til at overføre dine data til The Rocket Science Group LLC, MailChimp, 675 Ponce De Leon Ave NE Ste 500, Atlanta, GA, 30308-2172 USA. Indholdet af dit samtykke til dette kan findes i bilaget til denne databeskyttelsesmeddelelse.

 

5. Dataanvendelse ved betaling

Såfremt du har givet os dit udtrykkelige samtykke i henhold til art. 22, pgf. 2 lit c GDPR forbeholder vi os retten til at indhente identitets- og kreditoplysninger fra specialiserede servicevirksomheder (kreditbureauer). Til dette formål sender vi dine personoplysninger, der kræves til en kreditkontrol, til følgende virksomheder:


Intercard AG

Mehlbeerenstr. 2

82024 Taufkirchen, Tyskland


Der vil blive taget passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og friheder og dine berettigede interesser. Du har kan kontakte den nedenfor beskrevne kontaktperson for at give udtryk for dit synspunkt og anfægte beslutningen. Når kontrakten er fuldstændigt udført, slettes dine oplysninger, der behandles til dette formål, såfremt du ikke udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere benyttelse af dine oplysninger, eller vi forbeholder os retten til yderligere brug af disse data indenfor de juridiske rammer og hvorom vi informerer dig gennem denne erklæring. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at sende en besked til kontaktoplysningerne nedenfor. Dette kan medføre, at vi muligvis ikke længere kan tilbyde dig visse betalingsmuligheder.

 

6. Integration af Trusted Shops Trust Badge

For at vise vores Trusted Shops kvalitetssegl og de samlede vurderinger samt tilbud på Trusted Shops produkter til købere efter en bestilling er Trusted Shops Trustbadge integreret på denne webside.

Dette tjener som led i en interesseafvejning til varetagelsen af vores overvejende legitime interesser i en optimal markedsføring af vores tilbud i henhold til artikel 6, pgf. 1 s. 1 litra f GDPR. Trustbadgen og de dermed annoncerede tjenester er et tilbud fra Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Tyskland.

Ved hentning af Trustbadgen gemmer webserveren automatisk en såkaldt server-logfil, der indeholder f.eks. din IP-adresse, dato og klokkeslæt for besøget, den overførte datamængde og den forespørgende internetudbyder (adgangsoplysninger) og dokumenterer adgangen. Disse adgangsoplysninger bliver ikke vurderet og overskrives automatisk senest syv dage senest efter slutningen af dit besøg på siden.

Yderligere personlige data overføres kun til Trusted Shops, såfremt du har indvilget heri, har valgt at benytte Trusted Shops produkter efter at have afsluttet en ordre eller allerede er registreret som bruger. I så fald gælder den mellem dig og Trusted Shops indgåede aftale.

 

7. Cookies og webanalyse

For at gøre besøget på vores websted tiltalende og for at muliggøre brugen af visse funktioner, for at vise passende produkter eller til markedsundersøgelser, anvender vi de såkaldte cookies på de forskellige sider. Dette har til formål at beskytte interesseafvejningen af vores overvejende legitime interesser i en optimeret præsentation af vores tilbud i henhold til artikel 6, pgf. 1 s. 1 litra f GDPR. Cookies er små tekstfiler, der automatisk gemmes på din enhed. Nogle af de anvendte cookies, slettes igen efter afsluttet browsersession, dvs. når du lukker ned for din browser (såkaldte sessionscookies). Andre cookies forbliver dog på din enhed og giver os dermed mulighed for at genkende din browser igen, næste gang du besøger os (vedvarende cookies). Du kan se varigheden af lagringen i oversigten i din webbrowsers cookieindstillinger. Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og i hvert enkelt tilfælde kan beslutte, om du vil acceptere dem eller udelukke accept af cookies i særlige tilfælde eller generelt. Alle browsere administrerer cookieindstillingerne på forskellige måder. Dette beskrives i den pågældende browsers hjælpemenu, der beskriver, hvordan du kan ændre dine cookieindstillinger. Du kan finde disse for den respektive browser under følgende links:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/da-dk/windows/slet-og-administrer-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Safari™: https://support.apple.com/sitemap

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da&hlrm=en

Firefox™ https://support.mozilla.org/da/kb/verbesserter-schutz-aktivitatenverfolgung-desktop?redirectslug=cookies-erlauben-und-ablehnen&redirectlocale=de#firefox:win10:fx95

Opera™ : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/


Manglende accept af cookies kan begrænse funktionaliteten på vores websted.

Brug af Google (Universal) Analytics til webanalyse

Dette websted bruger Google (Universal) Analytics, en webanalysetjeneste fra Google LLC (www.google.de), til webstedsanalyse. Dette har til formål at beskytte interesseafvejningen af vores overvejende legitime interesser i en optimeret præsentation af vores tilbud i henhold til artikel 6, pgf. 1 s. 1 litra f GDPR. Google (Universal) Analytics bruger metoder, der gør det muligt at analysere din brug af webstedet, f.eks. cookies. De automatisk indsamlede oplysninger om din brug af dette websted overføres normalt til en Google-server i USA og lagres der. Ved aktivering af IP-anonymisering på dette websted, afkortes din IP-adresse inden overførslen i Den Europæiske Unions medlemslande eller hos andre parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i exceptionelle tilfælde bliver den fulde IP-adresse overført til en Google-server i USA og forkortet der. Den anonymiserede IP-adresse, som din browser har tildelt ifm. Google Analytics, bliver i almindelighed ikke sammenlagt med andre data fra Google. Når formålet er opnået og Google Analytics ikke længere bruges af os, slettes de data, der er blevet indsamlet i denne forbindelse.

Med dit samtykke giver du os også dit samtykke til at overføre dine data til Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Indholdet af dit samtykke til dette kan findes i bilaget til denne databeskyttelsesmeddelelse.

Du kan også forhindre overførsel til Google af data indsamlet gennem cookies og forbundet med brug af disse websider (inkl. din IP-adresse), såsom Googles behandling af disse data, ved at downloade og installere nedenstående link, som indeholder det pågældende browser-plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Som et alternativ til browser-plug-in’et kan du klikke på dette link for at forhindre Google Analytics i at indsamle data på dette websted i fremtiden. Derved lagres en opt-out-cookie på din enhed. Hvis du sletter dine cookies, skal du klikke på linket igen.

Som et alternativ til browser-plugin’et kan du klikke på dette link [borlabs-cookie type=“btn-switch-consent“ id=“google-analytics“/] for at forhindre Google Analytics i at indsamle data på dette websted i fremtiden. Derved lagres en opt-out-cookie på din enhed. Hvis du sletter dine cookies, skal du klikke på linket igen.

Du kan tjekke dine cookieindstillinger via dette link [borlabs-cookie type=“btn-cookie-preference“ title=“Cookie-Einstellungen“ element=“link“/] og ændre dem, hvis du ønsker det.

Bemærk: Vi bruger cookie-opt-in-plug-in’et til WordPress fra BORLABS.

 

8. Onlinemarketing

Bing Ads

Vi bruger Bing Ads-teknologier (bingads.microsoft.com), som leveres og drives af Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (“Microsoft”). Microsoft lagrer en cookie på din enhed, hvis du har tilgået vores websted via en Microsoft Bing-annonce. Microsoft og vi kan genkende, når nogen klikker på en annonce, bliver omdirigeret til vores websted og tilgår en tidligere fastsat destinationsside (“Conversion Site”). På den måde kan vi kun se det samlede antal brugere, der klikker på en Bing-annonce og derefter omdirigeres til Conversion Site. Microsoft indsamler, behandler og bruger oplysninger via cookien, hvorfra der oprettes brugsprofiler ved hjælp af pseudonymer. Sådanne brugsprofiler bruges til at analysere besøgendes adfærd og til at vise annoncer. Personoplysninger om brugerens identitet behandles ikke. Hvis du ikke ønsker, at oplysninger om din adfærd skal bruges af Microsoft som forklaret ovenfor, kan du nægte den nødvendige indstilling af en cookie – f.eks. i browserindstillingerne og generelt deaktivere den automatiske lagring af cookies. Du kan også forhindre indsamling af data genereret af cookien og relateret til din brug af webstedet samt Microsofts behandling af disse data ved at erklære din indsigelse under følgende link https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=da-DK. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og de cookies, der anvendes af Microsoft og Bing Ads, kan findes på Microsofts websted https://privacy.microsoft.com/da-dk/privacystatement.

Google AdWords Remarketing

Vi bruger Google AdWords til at annoncere for dette websted i Googles søgeresultater og på tredjepartswebsteder. Til dette formål lagres Googles såkaldte remarketing-cookie, når du besøger vores websted, hvilket automatisk muliggør interessebaseret annoncering ved hjælp af et pseudonymt CookieID og baseret på de sider, du besøger. Dette tjener som led i en interesseafvejning til varetagelsen af vores overvejende legitime interesser i en optimal markedsføring af vores websted i henhold til artikel 6, pgf. 1 s. 1 litra f GDPR. Når formålet er opnået og Google AdWords ikke længere bruges af os, slettes de data, der er blevet indsamlet i denne forbindelse.

Yderligere databehandling finder kun sted, hvis du har aftalt med Google, at din web- og app-browserhistorik knyttes til din Google-konto, og at oplysninger fra din Google-konto bruges til at tilpasse annoncer, som du ser på nettet. Er du logget ind på Google, mens du besøger sider på vores websted, så bruger Google dine data fælles med Google Analytics-data til at oprette og definere bestemte målgruppelister på og for at kunne udføre remarketing på tværs af enhederne. Til dette formål knytter Google midlertidigt dine personlige data midlertidigt til Google Analytics-data for at kunne danne målgrupper.

Google AdWords Remarketing er et tilbud fra Google LLC (www.google.de).

Med dit samtykke giver du os også dit samtykke til at overføre dine data til Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Indholdet af dit samtykke til dette kan findes i bilaget til denne databeskyttelsesmeddelelse.

Remarketing-cookien kan deaktiveres via dette link. Derudover kan du få flere informationer om anvendelse af cookies og foretage de nødvendige indstillinger hos Digital Advertising Alliance.

Google Maps

Vi bruger Google Maps til at vise interaktive kort. Google Maps er en tjeneste leveret af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, i det følgende benævnt “Google”.

Når du tilgår individuelle undersider på vores websted, der indeholder Google Maps, overføres oplysninger fra din browser direkte til Google.

Som en del af ruteplanlægningsfunktionen kan oplysninger om brugen af din IP-adresse og din angivne startadresse overføres. Din browser opretter forbindelse direkte til Googles servere for kortindholdet. Vi har derfor ingen som helst indflydelse på de data, som indsamles af Google. Ifølge vores seneste viden er disse:

Adressen på webstedet, hvor Google Maps-kortet er integreret

Tidsstempel: klokkeslæt og dato for kortopkald

Din IP-adresse og startpunktet for din ruteplanlægning

Vi har ingen indflydelse på Googles videre behandling eller brug af dine data og kan derfor ikke påtage os noget ansvar for det. Da Google har hovedkontor i USA, gælder vores henvisning til databehandling i usikre tredjelande i denne databeskyttelsesmeddelelse.

Hvis du ikke accepterer, skal du deaktivere Java-Script-funktionen i dine browserindstillinger og forhindre installation af cookies.

Du kan finde yderligere oplysninger om brugen af Google og Google Maps her:

  • Google Servicevilkår

  • Google Maps Servicevilkår

  • Google Ads Settings

  • Google Privacy

  • Google reCAPTCHA

For at beskytte mod misbrug af vores webformularer og mod spam bruger vi Google reCAPTCHA-tjenesten fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (herefter: Google) inden for rammerne af nogle formularer på dette websted. Ved at kontrollere en manuel indtastning forhindrer denne tjeneste automatiseret software (såkaldte bots) i at udføre misbrugsaktiviteter på webstedet. I overensstemmelse med art. 6, pgf. 1 S. 1 lit. f GDPR for at beskytte vores legitime interesser i beskyttelsen af vores websted mod misbrug og for at opnå en problemfri præsentation af vores onlinetilstedeværelse, som er fremherskende i forbindelse med en interesseafvejning.

Google reCAPTCHA bruger en kode, der er integreret i webstedet, en såkaldt JavaScript, som en del af de verifikationsmetoder, der gør det muligt at analysere din brug af webstedet, såsom cookies. De automatisk indsamlede oplysninger om din brug af dette websted, herunder din IP-adresse, overføres normalt til en Google-server i USA og lagres der. Derudover analyseres også andre cookies, der er gemt af de forskellige Google-tjenester i din browser, af Google reCAPTCHA.

Verificering eller opbevaring af personlige data ud fra redigeringsfelterne i den respektive form finder ikke sted.

Da Google har hovedkontor i USA, gælder vores henvisning til databehandling i usikre tredjelande i denne databeskyttelsesmeddelelse.

Du kan forhindre Google i at indsamle data genereret af JavaScript eller cookien og relateret til din brug af webstedet (herunder din IP-adresse) samt Googles behandling af disse data ved at forhindre udførelse af JavaScript eller indstilling af cookies i dine browserindstillinger. Bemærk, at dette kan begrænse vores websteds funktionalitet, når du bruger det.

Du kan finde mere information om Googles databeskyttelsespolitik her.

Outbrain

Dette websted anvender teknologi fra Outbrain Inc. (“Outbrain”, 39 W 13th Street New York, NY 10011 USA). Dette gør det muligt specifikt at henvende sig med reklamer til de internetbrugere, der allerede har været interesseret i vores tilbud på vores partneres sider, eller at indsamle data om dem. Teknologien afhænger af en cookie-baseret analyse af brugeradfærd. Denne annonce vises kun på Outbrain-annoncepladser, enten på Outbrain Engage-annoncepladser eller på Outbrain Extended Network. Hvis du ikke ønsker at få vist interessebaseret annoncering, kan du deaktivere denne funktion her. https://www.outbrain.com/legal/

Taboola

Dette websted anvender Taboola’s Content Discovery-teknologi til at anbefale andet onlineindhold, der kunne interessere dig. For at administrere disse anbefalinger indsamler Taboola oplysninger om din enhed og din adfærd på dette websted (og andre partnerwebsteder) via cookies og lignende teknologier. For at få flere oplysninger kan du finde Taboolas retningslinjer for databeskyttelse her, eller du kan klikke her for at framelde

 

9. Social medie-plugins

Anvendelse af sociale plugins fra Facebook, Twitter, Instagram ved hjælp af Shariff-løsningen.

På vores websted bruges social buttons af sociale netværk.

Dette tjener som led i en interesseafvejning til varetagelsen af vores overvejende legitime interesser i en optimal markedsføring af vores tilbud i henhold til artikel 6, pgf. 1 s. 1 litra f GDPR. For at øge beskyttelsen af dine data, når du besøger vores websted, er disse knapper ikke fuldt aktiveret som plugins, men kun integreret i siden ved brug et HTML-link. Denne integration sikrer, at når du besøger en side på vores websted, der indeholder sådanne knapper, oprettes der ingen forbindelse med serverne fra udbyderen af det respektive sociale netværk.

Hvis du klikker på en af knapperne, åbnes et nyt vindue i din browser og kalder den respektive tjenesteudbyders side frem, hvor du for eksempel kan trykke på Like- eller Share-knappen (om nødvendigt efter indtastning af dine login-data).

Du kan finde formålet med og omfanget af dataindsamlingen og udbydernes videre behandling og brug af dataene på deres sider samt en kontaktmulighed og dine rettigheder og indstillinger i denne henseende for at beskytte dit privatliv i de pågældende udbyderes databeskyttelsesmeddelelser.

https://www.facebook.com/policy.php

https://twitter.com/privacy

https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube Video Plugins

Tredjepartsindhold er integreret på dette websted. Dette indhold leveres af Google LLC (“udbyder”).

YouTube drives af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Den udvidede databeskyttelsesindstilling er aktiveret for videoer fra YouTube, der er integreret på vores side. Det betyder, at der ikke indsamles og lagres information fra besøgende på webstedet på YouTube, medmindre de afspiller videoen. Videointegrationen tjener som led i en interesseafvejning til varetagelsen af vores overvejende legitime interesser i en optimal markedsføring af vores tilbud i henhold til artikel 6, pgf. 1 s. 1 litra f GDPR.

Du kan finde formålet med og omfanget af dataindsamlingen og udbyderens videre behandling og brug af dataene samt dine rettigheder i denne henseende og indstillinger for beskyttelse af dit privatliv i Googles databeskyttelsesmeddelelse https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Vores onlinetilstedeværelse på Facebook, Google, Twitter, Instagram, Xing, LinkedIn

Vores tilstedeværelse på sociale netværk og platforme tjener til en bedre, aktiv kommunikation med vores kunder og interesserede. Der informerer vi om vores produkter og aktuelle kampagner.

Når du besøger vores onlinetilstedeværelse på sociale medier, kan dine data automatisk indsamles og lagres til markedsundersøgelser og reklameformål. Såkaldte brugsprofiler oprettes ud fra disse data ved hjælp af pseudonymer. Disse kan f.eks. bruges til at placere annoncer inden for og uden for platformene, der formodentlig mere svarer til dine personlige interesser. Til dette formål bruges cookies normalt på din enhed. Disse cookies gemmer besøgendes adfærd og brugernes interesser. Dette tjener i henhold til Artikel 6, pgf. 1 lit. f. GDPR som led i en interesseafvejning til varetagelsen af vores overvejende legitime interesser i en optimeret præsentation af vores tilbud og effektiv kommunikation med kunder og interesserede. Hvis du af de respektive sociale medieplatformsoperatører bliver bedt om samtykke til databehandlingen, f.eks. ved hjælp af et afkrydsningsfelt, er retsgrundlaget for databehandlingen artikel 6, pgf. 1, litra a i GDPR.

I det omfang de førnævnte sociale medieplatforme har hovedsæde i USA, gælder vores henvisning til databehandling i usikre tredjelande i disse databeskyttelsesmeddelelser.

De detaljerede oplysninger om udbydernes behandling og brug af data på deres sider samt via en kontaktperson og du kan finde dine relaterede rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv, især muligheder for at gøre indsigelse (opt-out), i udbydernes databeskyttelsesmeddelelser via linket nedenfor. Hvis du stadig har brug for hjælp i denne forbindelse, kan du kontakte os.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Databehandlingen sker på grundlag af en aftale mellem fælles dataansvarlige i henhold til artikel 26 GDPR, som du kan se her:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Indsigelsesmulighed (opt-out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated

Twitter: https://twitter.com/personalization

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Xing: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy/what-rights-can-you-assert

 

10. Indholdet af samtykket til dataoverførsel til usikre tredjelande

Hvis du giver os dit samtykke til overførsel af data til usikre tredjelande (artikel 49, pgf. 1 lit. a GDPR), f.eks. i forbindelse med et cookiebanner, har dette følgende indhold:

 

Du giver os dit samtykke – som til enhver tid kan tilbagekaldes med virkning for fremtiden – til at overføre dine data til virksomheder i lande uden for EU, hvor der ikke er truffet nogen beslutning fra EU-Kommissionen om, at landet har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger (et såkaldt “usikkert tredjeland”), i hvilket tilfælde der måske ikke er truffet tilstrækkelige foranstaltninger (f.eks. kontraktlige aftaler) til at kompensere for dette deficit. Virksomhederne og landene er navngivet separat i denne databeskyttelsesmeddelelse.

 

Du kan tilpasse dit “samtykke til cookies og databeskyttelse” her.

 

Med dit samtykke accepterer du udtrykkeligt, under hensyntagen til de nedenfor anførte risici, at vi overfører dine data til de virksomheder, der er nævnt i usikre tredjelande, især USA.

 

Behandlingen finder sted i disse lande uden krav om overholdelse af EU’s databeskyttelsesprincipper om lovlighed, retfærdig behandling, gennemsigtighed, formålsbegrænsning, dataminimering, nøjagtighed og lagringsbegrænsning, integritet og fortrolighed. Derudover er dine rettigheder i henhold til EU-lovgivningen til information, oplysninger, rettelse, sletning, begrænsning af behandling, dataportabilitet og indsigelse i disse lande muligvis ikke garanteret.

 

Retsstatsprincippet (f.eks. proportionalitetsprincippet), respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder (f.eks. retten til beskyttelse af personoplysninger) i det pågældende land er muligvis ikke i overensstemmelse med EU-standarderne. Det gælder for eksempel regler om offentlig sikkerhed, forsvar, national sikkerhed og strafferet samt offentlige myndigheders adgang til og anvendelse af personoplysninger. Der kan også være utilstrækkelig beskyttelse af den videre overførsel af personoplysninger til andre usikre tredjelande. Sammenlignet med EU kan den administrative eller retslige håndhævelse af dine rettigheder kan være begrænset i usikre tredjelande.

 

I usikre tredjelande vil der desuden muligvis ikke være nogen databeskyttelsesmyndigheder, der kan sammenlignes med dem i EU, eller de vil måske ikke være i stand til at arbejde effektivt. Myndigheder i usikre tredjelande har muligvis ikke tilstrækkelige håndhævelsesbeføjelser, og støtte og rådgivning til interessenter og tilsynsmyndigheder samarbejder muligvis ikke med EU’s myndigheder.

 

Særligt i USA har de offentlige myndigheder lettere og mere omfattende adgang til data, uden at proportionaliteten og nødvendigheden begrænses på samme måde som i EU. Derudover kan du ikke lovligt håndhæve overholdelse af kravene for offentlige myndigheders adgang til data uden at besidde amerikansk statsborgerskab.

 
 

11. Kontaktmuligheder og dine rettigheder

Som registreret har du følgende rettigheder:

I henhold til art. 15 i GDPR at anmode om dine personlige data, der er behandlet af os og i det angivet omfang;

I henhold til art. 16 i GDPR, at kræve en øjeblikkelig korrektion af ukorrekte eller fuldstændige personoplysninger gemt hos os;

I henhold til art. 17 GDPR har du ret til at anmode om sletning af dine personlige data, der er gemt af os, medmindre yderligere behandling

for at udøve retten til ytringsfrihed og information;

– efterlevelse af en retlig forpligtelse;

– af hensyn til vigtige samfundsinteresser, eller

– for at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav

er strengt nødvendigt;

i henhold til art. 18 GDPR har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, medmindre

– du bestrider nøjagtigheden af dataene;

– selve behandlingen er ulovlig, men du nægter at slette den;

– vi ikke længere har brug for personoplysningerne med henblik på behandling, men du har brug for dem til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav, eller

– du har appelleret indsigelse mod behandlingen i henhold med art. 21 i GDPR;

i henhold til art. 20 i GDPR, at modtage dine personlige oplysninger, der leveres til os i et struktureret, standard og maskinlæsbart format eller at anmode om overførsel til en anden ansvarlig person;

i henhold til art. 77 i GDPR har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed. Som regel kan du kontakte tilsynsmyndigheden på dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted eller vores virksomheds hovedkvarter. Er du af den opfattelse, at vores behandling af dine personoplysninger overtræder bestemmelserne i denne databeskyttelseserklæring eller GDPR, har du ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden via dette link.

Hvis du har spørgsmål om indsamlingen, behandlingen eller brugen af dine personlige data, rettelse, blokering eller sletning af data samt fortrydelse af ethvert givet samtykke eller mulige indvendinger mod en specifik brug af data, bedes du kontakte virksomhedens ansvarlige for databeskyttelse.

Databeskyttelse

Blutenburgstr. 18

80636 München, Tyskland

08945206630

[email protected]

Ret til indsigelse

Hvis vi behandler personoplysninger som forklaret ovenfor og for at beskytte varetagelsen af vores overvejende legitime interesser i sammenhæng med interesseafvejning, kan du udøve indsigelse mod denne behandling med fremtidig virkning. Såfremt behandlingen udføres med formål til direkte markedsføring, kan du til enhver tid udøve denne ret som beskrevet ovenfor. Såfremt behandlingen finder sted til andre formål, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation.

Efter at have udøvet din ret til indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger til disse formål, medmindre vi kan påvise legitime grunde, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis der er retslig hjemmel til at fortsætte med databehandlingen.

Dette gælder ikke, såfremt behandlingen udføres med formål til direkte markedsføring. Derefter bliver dine personlige data ikke længere behandlet til disse formål.

Databeskyttelseserklæring udstedt med Trusted Shops retstekstforfatter i samarbejde med advokaterne Wilde Beuger Solmecke.