1. Onderwerp

Met dit privacybeleid leggen wij (ryd GmbH, Blutenburgstr. 18, 80636 München, Duitsland) uit welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer je de ryd app gebruikt. Daarnaast leggen wij uit wat je rechten zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

2. Verantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

2.1 Verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is:

ryd GmbH

Landsberger Str. 94

80339 München
Duitsland

Telefoon: +49 89 4520663-0

E-mail: [email protected]

2.2 Functionaris voor gegevensbescherming

Je kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via:

ryd GmbH

– Functionaris voor gegevensbescherming –

Blutenburgstraße 18

80636 München
Duitsland

E-Mail: [email protected]

 

3. Welke gegevens we verzamelen

3.1 Basisgegevens

Om de functies van ryd te gebruiken moet je een gebruikersaccount aanmaken. Hiervoor hebben wij je voornaam nodig, en ook een geldig e-mailadres en basisinformatie over je voertuig (bijv. brandstof) (hierna “Basisgegevens” genoemd). U kunt zich registreren / inloggen met behulp van de Google SSO (Single Sign-On) authenticatieservice. Deze dienst wordt aangeboden door het Amerikaanse bedrijf Google Inc. In sectie 5 staat meer informatie over wie uw gegevens zal ontvangen.

3.2 Bestelgegevens

Om bij bepaalde tankstations brandstof en goederen te kunnen kopen en betalen met de ryd app (ryd pay), hebben wij je adres- en betaalgegevens nodig.

3.3 RYD POINTS accountgegevens

Wanneer je ryd points verzamelt, registreren wij je rekeningsaldo met inbegrip van de gegevens die relevant zijn voor tegoeden (bijv. tanken bij een bepaald partnertankstation), alsook ingewisselde ryd points (beloningen in natura).

3.4. Locaties

De app traceert de locatie van je telefoon om je positie en de diensten in je buurt te tonen.

 

4. Waarvoor we je gegevens gebruiken en op welke rechtsgrondslag

4.1 Dienstverlening

Wij gebruiken je gegevens om je de functies van ryd aan te bieden en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, zoals bijv. het aanbieden van service-intervallen. Als je ryd points verzamelt, gebruiken wij je gegevens voor de toekenning van ryd points. Wij gebruiken je bestelgegevens voor de facturering (betaling van de koopprijs of de huurprijs voor ryd Premium of mobiele betaling voor producten van tankstations). Wij gebruiken je gegevens ook voor diefstal- en wegsleepmeldingen, of wanneer je je locatie deelt met vrienden. De acceleratiegegevens worden gebruikt om een mogelijk ongeval vast te stellen (bij gebruik van de functie “automatische noodoproep”). De rechtsgrondslag voor deze verwerking is in elk geval Art. 6, lid 1 lit. b) Algemene Verordening Gegevensbescherming (uitvoering van de overeenkomst).

4.2 Reclame binnen de app

Wij kunnen je gebruikers-, locatie- en brandstofgegevens evalueren om individuele aanbiedingen over onze producten en diensten of die van onze samenwerkingspartners binnen de app, per e-mail of per pushbericht naar je eindapparaat te sturen. Daartoe heb je ons het recht verleend om je gegevens te gebruiken in overeenstemming met onze algemene voorwaarden. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6, lid 1, lit. b) Algemene Verordening Gegevensbescherming (uitvoering van de overeenkomst). Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan samenwerkingspartners. Wij geven je persoonsgegevens zoals naam, adres en locatiegegevens alleen door aan onze samenwerkingspartners als je bij het gebruik van een aanbod van de samenwerkingspartner uitdrukkelijk instemt met het doorgeven van deze gegevens.

4.3 Reclame via e-mail

Wij kunnen je e-mailadres gebruiken om je informatie te sturen over onze producten en diensten. Je kunt hiertegen op elk moment kosteloos bezwaar maken (onze contactgegevens vind je hierboven onder punt 2.1). De rechtsgrondslagen hiervoor zijn ons gerechtvaardigd belang bij directe reclame voor onze overeenkomstige producten en diensten, Art. 6, lid 1, f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

5. Wie je gegevens ontvangt

5.1 Interne functies

Binnen ryd GmbH hebben de medewerkers die je gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun respectievelijke taken toegang tot deze gegevens. Wij hebben de ritgegevens technisch en organisatorisch gescheiden van de gegevens die je rechtstreeks identificeren (bijv. e-mail, adres, bestelgegevens), zodat de toegang tot de zuivere ritgegevens beperkt kan worden voor technische en evaluatiedoeleinden. Onze klantenservice krijgt enkel toegang tot je ritgegevens in geval van een vraag.

5.2 Dienstverleners

Voor de technische werking van onze servers maken wij gebruik van een in Duitsland gevestigde hostingprovider, die de gegevens strikt volgens de instructies voor ons beheert als een zogenaamde “orderverwerker”. Dit is momenteel IBM SoftLayer Technologies Deutschland GmbH, Wilhelm-Fay-Straße 30-34, 65936 Frankfurt am Main en gridscale GmbH, Oskar-Jäger-Straße 173, 50825 Keulen. Op het gebied van kaartbetalingen (automatische incasso/girocard/creditcards) werken wij samen met Nexi Germany GmbH (Nexi Germany), Helfmann Park 7, D-65760 Eschborn, vertegenwoordigd door haar directeuren Mark Freese, Jens Mahlke en Luca Zanotti en met Customweb GmbH (Customweb), General-Guisan-Strasse 47, CH-8400 Winterthur, vertegenwoordigd door haar directeuren Sascha Krüsi en Thomas Hunziker en Mastercard Payment Gateway Services Ltd., London (UK), vertegenwoordig door haar directeuren Alexander James Charles Bunten, Keith Robert Douglas en Tine Christiane Fincioen. De afwikkeling wordt uitgevoerd door Nexi Germany GmbH, Eschborn of Elavon Financial Services DAC, Loughlinstown, Co. Dublin (IRL), Geregistreerd in Ierland onder nr. 418442, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur: Bryan Calder, John Dunning, Craig Gifford, Andrew Hastings, Christopher Higgins, Jeffrey W Jones, Shailesh Kotwal, Declan Lynch, Troy Remington, Malcolm Towlson, Adrian Wrafter.

In dit kader worden naast het aankoopbedrag en de datum ook kaartgegevens aan bovengenoemd bedrijf doorgegeven.

Als je via onze app wilt betalen met behulp van een externe leverancier, kunnen de volgende persoonsgegevens worden doorgestuurd naar de externe leverancier en daar worden verwerkt:

 • E-mailadres

 • Familienaam, voornaam

 • Geslacht

 • Telefoonnummer

Informatie over gegevensbescherming van Nexi Germany GmbH als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Art. 4 nr. 7 AVG:

Alle betalingsgegevens en gegevens over eventuele terugbetalingen worden slechts zolang bewaard als nodig is voor de verwerking van de betaling (inclusief de verwerking van eventuele terugbetalingen en de inning van schuldvorderingen) en voor de bestrijding van misbruiken. In principe worden de gegevens uiterlijk 13 maanden nadat ze zijn verzameld, gewist. Daarnaast kan verdere bewaring plaatsvinden indien en zolang dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke bewaartermijn of om een specifiek geval van misbruik te vervolgen. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6, lid 1, f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je kunt informatie vragen en, indien nodig, correctie of verwijdering, en ook de beperking van de verwerking van je gegevens en/of, indien nodig, bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Indien je vragen hebt over de gegevensverwerking door Nexi Germany of als je gebruik wilt maken van je bovengenoemde rechten, kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het opgegeven adres of per e-mail op [email protected]. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (in Duitsland bij de Landesdatenschutzbeauftragte en in België bij de Gegevensbeschermingsautoriteit). Wij willen erop wijzen dat het verstrekken van betalingsgegevens noch wettelijk noch contractueel verplicht is. Als je je betalingsgegevens niet wilt doorgeven, kun je een andere betaalmethode gebruiken.

Informatie over gegevensbescherming van customweb GmbH als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Art. 4 Nr. 7 AVG:

Alle betalingsgegevens en gegevens over eventuele terugbetalingen worden slechts zolang bewaard als nodig is voor de verwerking van de betaling (inclusief de verwerking van eventuele terugbetalingen en de inning van schuldvorderingen) en voor de bestrijding van misbruiken. In principe worden de gegevens uiterlijk 24 maanden nadat ze zijn verzameld, gewist. Daarnaast kan verdere bewaring plaatsvinden indien en zolang dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke bewaartermijn of om een specifiek geval van misbruik te vervolgen. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6, lid 1, f), van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG). Je kunt informatie vragen en, indien nodig, correctie of verwijdering, en ook de beperking van de verwerking van je gegevens en/of, indien nodig, bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Bij vragen over gegevensverwerking door Customweb of als je gebruik wilt maken van je bovengenoemde rechten, kan je per e-mail contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via [email protected]. Wij willen erop wijzen dat het verstrekken van betalingsgegevens noch wettelijk noch contractueel verplicht is. Als je je betalingsgegevens niet wilt doorgeven, kun je een andere betaalmethode gebruiken.

Voor meer informatie over de gegevensverwerking van Elavon kan je terecht op de website van Elavon op https://www.elavon.be/privacy-policy.html

Meer informatie over de gegevensverwerking door MPGS vindt u op haar website op https://www.mastercard.us/en-us/vision/corp-responsibility/commitment-to-privacy/privacy.html

Betaling via PayPal

Voor zover je een betaling (bijv. ryd Premium, rittenboek, tanken) via PayPal doet, geldt het volgende: De aanbieder van deze betaalservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna “PayPal”). Je wordt doorgestuurd naar de website van PayPal en de gegevens die je daar invoert, worden rechtstreeks door PayPal verzameld op eigen verantwoordelijkheid. Wij geven de volgende gegevens door aan PayPal als onderdeel van de betalingsverwerking: Naam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6, lid 1, f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Uitvoering van het contract volgens de gewenste betalingswijze).

Meer informatie over de gegevensverwerking door PayPal vindt u op haar website op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full

Apple Pay. U kunt betalingen doen in de ryd-app via de betalingsservice van Apple Pay. De aanbieder van deze betalingsdienst is Apple Inc., te One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, VS, vertegenwoordigd in Europa door Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland (hierna te noemen ” Apple”). Bij het betalen via Apple Pay worden de gebruikte betalingsgegevens doorgestuurd naar Apple. Volgens Apple worden bij het gebruik van Apple Pay de gegevens, waaronder het apparaataccountnummer van uw Apple-apparaat, een dynamische transactiespecifieke beveiligingscode en aanvullende informatie die nodig is om de transactie te voltooien, versleuteld naar Apple verzonden.

Apple verwerkt ook gegevens in onder meer de V.S. Volgens het oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie is op dit moment geen passend beschermingsniveau gegarandeerd voor gegevensoverdrachten naar de V.S. Dit houdt in dat er risico’s bestaan met betrekking tot de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensoverdrachten. Als basis voor gegevensoverdrachten in derde landen maakt Apple gebruik van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractclausules. In het kader van deze clausules verbindt Apple zich ertoe het E.U.-niveau van gegevensbescherming na te leven bij het verwerken van relevante gegevens, zelfs buiten de E.U.

Voor meer informatie over de gegevensbescherming van Apple bij het gebruik van Apple Pay, zie Overzicht van de beveiliging en privacy van Apple Pay

Google Pay. U kunt betalingen doen in de ryd-app via de betalingsservice van Google Pay. De aanbieder van Google Pay is Google Ireland Ltd., te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna “Google” genoemd). Bij het betalen via Google Pay, worden de gebruikte betalingsgegevens doorgestuurd naar Google. Volgens Google betreffen deze gegevens de transactie-informatie, evenals mogelijke informatie van derden die betrekking hebben tot u. Transactie-informatie bevat onder andere de tijd, datum en bedrag van de transactie, locatie en beschrijving van de verkoper, eventuele beschrijvingen van de gekochte producten/diensten die door de verkoper beschikbaar worden gesteld, uw naam, e-mailadres en de gebruikte betaalmethode. Informatie van derden omvat, maar is niet beperkt tot, informatie met betrekking tot transacties die zijn uitgevoerd via Google Pay bij verkopers, gegevens van externe leveranciers over de betaalmethoden en gebruikte accounts die zijn gekoppeld aan Google Pay, de identiteit van de entiteit of kredietinstelling die de gebruikte creditcard heeft verstrekt, informatie over toegang tot uw Google Pay-accountsaldo, evenals informatie van mobiele serviceproviders met betrekking tot mobiele betalingen. In sommige omstandigheden kan Google ook informatie over u verkrijgen van kredietbureaus of kredietbeoordelaars.

Google verwerkt ook gegevens in onder meer de V.S. Volgens het oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie is op dit moment geen passend beschermingsniveau gegarandeerd voor gegevensoverdrachten naar de V.S. Dit houdt in dat er risico’s bestaan met betrekking tot de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensoverdrachten. Als basis voor gegevensoverdrachten in derde landen maakt Google gebruik van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractclausules. In het kader van deze clausules verbindt Google zich ertoe het E.U.-niveau van gegevensbescherming na te leven bij het verwerken van relevante gegevens, zelfs buiten de E.U.

Voor meer informatie over bescherming van persoonlijke gegevens van Google tijdens het gebruiken van Google Pay, kijk op https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=nl

Google Maps

We gebruiken Google Maps om interactieve kaarten weer te geven. Google Maps is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna “Google” genoemd.

Wanneer u toegang heeft tot individuele functies van onze app die kaarten van Google Maps bevatten, wordt informatie van je app rechtstreeks naar Google verzonden.

Daarbij kan informatie over het gebruik van je IP-adres en het door jou opgegeven startadres in het kader van de routeplanning worden doorgegeven. Voor de inhoud van de kaarten maakt je browser rechtstreeks verbinding met de servers van Google. Daarom hebben wij geen invloed op de gegevens die door Google worden verzameld. Volgens onze laatste informatie, zijn dit:

Adres van de website waarin de Google Maps kaart is geïntegreerd

Tijdstempel: Tijd en datum van de kaartaanvraag

Je IP-adres en het startpunt van je routeplanning

Wij hebben geen enkele invloed op de verdere verwerking of het gebruik van je gegevens door Google en kunnen hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Als je niet akkoord gaat, deactiveer dan de Java Script-functie in je browserinstellingen en voorkom de installatie van cookies.

Meer informatie over het gebruik van Google en Google Maps vind je hier:

Google Analytics For Firebase

Wij gebruiken Google Analytics voor Firebase. De gegevens die we verzamelen, helpen ons beter te begrijpen hoe de app wordt gebruikt en om de ervaring voor de gebruikers te verbeteren. Alle IP-adressen worden enkel in een anonieme vorm opgeslagen. Daarom kunnen de verkregen gegevens niet worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Firebase Analytics maakt gebruik van een reclame-ID. Je kunt dit gebruik beperken in de apparaatinstellingen van je mobiele apparaat.

Voor Android: Instellingen > Google > Weergave > Reclame-ID terugzetten

Voor iOS: Instellingen> Privacy > Reclame > Geen Ad-Tracking

Meer informatie over Google Firebase en privacy vind je hier: https://firebase.google.com/support/privacy

Adjust

Wij gebruiken het app-gebruiksanalyseprogramma “Adjust”, een product van Adjust GmbH. Bij de installatie van de ryd app worden de installatie- en gebeurtenisgegevens van je iOs of Android app aangepast. We doen dit om te begrijpen hoe je omgaat met onze app en zo onze app te verbeteren. Het stelt ons ook in staat om onze mobiele reclamecampagnes te analyseren en te verbeteren.

Adjust gebruikt de IDFA (Identifier for Advertisers) of de Google Play Services ID en je geanonimiseerde IP- en Mac-adres voor deze analyse. De gegevens zijn eenzijdig geanonimiseerd, wat betekent dat het niet mogelijk is om jou of je mobiele apparaat aan de hand daarvan te identificeren. Je gegevens worden niet grensoverschrijdend getransfereerd.

De door Adjust gegenereerde informatie over je gebruik wordt overgebracht naar servers van Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlijn, Duitsland, en daar opgeslagen. De statistisch verwerkte gegevens worden door Adjust na 26 maanden gewist.

Meer informatie vind je op https://www.adjust.com/privacy-policy/ en https://www.adjust.com/gdpr/. Via https://www.adjust.com/opt-out kan je op elk moment bezwaar maken tegen een dergelijke analyse.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6, lid 1, f) AVG, op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruiksgedrag om de App en onze mobiele reclamecampagnes te verbeteren en te ontwikkelen.

5.3 Vrienden (bij ”Locatie delen“)

Als je de functie “Locatie delen” activeert, zullen de mensen voor wie je de locatie hebt geactiveerd, je huidige locatie zien.

5.4 Assistance (bij “automatische noodoproep”)

Bij gebruik van de functie “automatische noodoproep” wordt een hulpdienst automatisch op de hoogte gebracht in geval van een mogelijk ongeval dat wordt vastgesteld op basis van de acceleratiewaarden. Details hierover en over de doorgegeven gegevens zijn te vinden in de betreffende “Bijzondere voorwaarden noodoproep”, die u direct in de app bij de automatische noodoproep kunt bekijken.

5.5 Drivemotive (bij “Een dienst in je buurt boeken”)

Wanneer je Drivemotive oproept, word je na toestemming voor het gebruik van gegevens doorgestuurd naar de externe Drivemotive-website van Mecanto GmbH, Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim – exploitant van Drivemotive.de – om gebruik te kunnen maken van haar service voor het boeken van een afspraak in de garage.

Nadat u uw toestemming heeft gegeven, worden de volgende voertuig- en contactgegevens doorgegeven met het oog op het maken van een afspraak: Locatie, VIN (voertuigidentificatienummer), kentekennummer, kilometerstand, voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer.

5.6 Google SSO (Single Sign-On)

Als u zich als ryd-gebruiker registreert met Google Single Sign-On, is uw gebruik van SSO onderworpen aan het privacybeleid, de richtlijnen voor gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden van Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“ Google”). Bekijk deze op: https://policies.google.com/privacy/. Wij van ryd hebben geen invloed op deze voorwaarden van Google.

Om SSO te gebruiken is het noodzakelijk een bestaand account te hebben bij Google of daar een nieuw account voor aan te maken.

De toegangsgegevens van een SSO zijn niet bij ons bekend daar deze gegevens niet aan ons worden verstrekt. De enige gegevens die wij van Google ontvangen, en alleen na uw authorisatie hiervan, zijn uw naam, e-mailadres en eventueel uw Google-profielfoto.

Daartegenover erkent Google, als aanbieder van de SSO-service, dat u een gebruikersaccount bij ryd wilt activeren. Bij het gebruik van de SSO-service en door de eventuele toepassing van cookies door Google in uw browser worden uw gegevens, en eventuele algemene informatie, verzonden naar de servers van Google. Het is mogelijk dat de servers zich bevinden in de Verenigde Staten (V.S.). De verwerking wordt uitgevoerd in de V.S. zonder dat het verplicht is om de gegevensbeschermingsprincipes te volgen die zijn vastgelegd in de EU van rechtmatigheid, loyaliteit, beperking van doeleinden, gegevensminimalisatie, nauwkeurigheid en beperking van bewaring en vertrouwelijkheid. Bovendien kunnen uw rechten die worden gegarandeerd door de E.U.-wetgeving op het gebied van informatie, toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en verzet daarin niet worden gegarandeerd.

In het betreffende land kunnen de principes van de rechtsstaat (bijvoorbeeld het evenredigheidsbeginsel), de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden (bijvoorbeeld het recht op bescherming van persoonsgegevens) niet in overeenstemming zijn met de Europese Unie (E.U.)-normen. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor regels op het gebied van openbare veiligheid, defensie, nationale veiligheid en strafrecht, maar ook voor de toegang van autoriteiten tot persoonsgegevens, naast de toepassing van deze regels. Evenzo is er mogelijk onvoldoende bescherming tegen het doorsturen van persoonsgegevens naar andere onveilige derde landen. De uitoefening van uw rechten in administratieve of gerechtelijke zaken kan beperkt zijn in derde landen die onveilig zijn in vergelijking met de E.U.

In onveilige derde landen is er mogelijk ook geen toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die vergelijkbaar is met die van de E.U., of deze wordt niet effectief uitgevoerd. Onveilige autoriteiten van derde landen hebben mogelijk niet voldoende handhavingsbevoegdheden en ondersteunings- en adviesmogelijkheden voor de bezitter van de gegevens en het is mogelijk dat toezichthoudende autoriteiten niet samenwerken met autoriteiten van de E.U.

Met name in de V. S. kunnen overheidsinstanties gemakkelijker en uitgebreider toegang krijgen tot gegevens zonder de beperkingen van evenredigheid en noodzaak, vergelijkbaar met die in de E.U. Bovendien zult u zonder Amerikaanse nationaliteit niet in staat zijn om bij de gerechtelijke autoriteiten toegang tot uw gegevens bij overheidsinstanties af te dwingen.

Nadat u zich heeft aangemeld via SSO slaan wij deze gegevens op. U kunt uw ryd-account op elk moment verwijderen. Dit betekent dat het account samen met alle bijbehorende gegevens zal worden verwijderd. U kunt de koppeling tussen ryd en uw SSO-profiel op elk moment verwijderen. Log hiervoor direct in op uw Google-account en verwijder daar de betreffende SSO-service. Dit betekent dat Google geen melding meer zal ontvangen wanneer u onze dienst gebruikt.

De rechtsgrond voor het hanteren van de SSO-functie die wij op onze website aanbieden is geautorisateerd op grond van de eerste zin van subparagraaf a) van lid 1 van art. 6 van de AVG.

5.7 Voor de uitvoering van de overeenkomst

Het doorgeven van je gegevens in de gevallen van 5.3, 5.4 en 5.6 vindt telkens plaats voor de uitvoering van de overeenkomst, Art. 6, lid 1, b) Algemene Verordening Gegevensbescherming (uitvoering van de overeenkomst).

5.7 Op grond van een wettelijke verplichting

Wij kunnen jouw informatie bekendmaken aan overheidsinstanties indien en voor zover wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een bevel (bijv. aan een rechtbank of een strafvervolgingsinstantie). De rechtsgrondslag is in dit geval Art. 6, lid 1, onder c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (wettelijke verplichting).

5.8 Op grond van rechtmatige belangen

Voor zover dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen, kunnen wij je gegevens , voor zover dit noodzakelijk is, doorgeven aan onze advocaten of, in het kader van een gerechtelijke procedure, aan de rechter of aan overheidsinstanties (bijv. het Openbaar Ministerie). De rechtsgrondslagen hiervoor zijn ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van derden, Art. 6, lid 1, f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De legitieme belangen kunnen ons belang zijn bij de doeltreffende vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of het belang van derden bij de opheldering van feiten, met name in verband met ongevallen of strafbare feiten (bijv. de gang van zaken bij een ongeval in geval van mogelijk door nalatigheid veroorzaakt lichamelijk letsel). In elk geval zullen wij, alvorens gegevens door te geven, in elk afzonderlijk geval nagaan of je rechtmatige belangen zich daartegen verzetten en – indien dit niet het geval is – zullen wij alleen gegevens doorgeven voor zover dit in elk afzonderlijk geval specifiek vereist is.

5.9 Niet: Samenwerkingspartners

In geen enkel geval geven wij, zonder je voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, je gegevens in persoonlijke vorm door aan samenwerkingspartners.

 

6. Bijzonderheden bij ryd pay

6.1 Controle bij automatische incasso

Voor het nemen van een beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie met betrekking tot ryd pay voeren wij een adrescontrole uit en vragen wij bij betaling per automatische incasso vooraf informatie over je betalingsgedrag in het verleden, alsmede waarschijnlijkheidswaarden voor je toekomstige gedrag op bij Intercard AG, Mehlbeerenstr. 2, 82024 Taufkirchen (kredietbeoordeling). Wij ontvangen alleen een positieve of negatieve kredietbeoordeling van Intercard. Intercard is verantwoordelijk voor het genereren van deze beoordeling, neem contact op met Intercard als je hierover vragen hebt. In geval van een negatieve kredietwaardigheidsbeoordeling wijzen wij de methode van automatische incasso af. Indien je van mening bent dat de procedure voor automatisch incasso in jouw geval ten onrechte werd geweigerd, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming; wij zullen dan graag een afzonderlijke controle uitvoeren en rekening houden met jouw mening. De rechtsgrondslagen voor de aanvraag van een kredietbeoordeling zijn ons rechtmatig belang om wanbetaling te voorkomen ( Art. 6, lid 1, f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij slaan het resultaat van de kredietbeoordeling niet op in je gegevens.

6.2 Tankstations

Als je de functie “mobiel betalen” (ryd pay) gebruikt, ontvangt het desbetreffende tankstation informatie over de goederen of diensten die je hebt gekocht.

 

7. Bewaartermijn

7.1 Principe

Wij wissen je gegevens in principe wanneer onze contractuele relatie eindigt, d.w.z. wanneer je je ryd-gebruikersaccount verwijdert.

7.2 Bewaringsvoorschriften

Voor zover een wettelijke verplichting, bijv. de fiscale of commerciële wetgeving, de bewaring van uw gegevens vereist, kunnen wij je gegevens ook nog daarbuiten opslaan. Dit geldt met name voor basisgegevens, ryd points, accountgegevens, bestelgegevens en gegevens over aankopen bij tankstations (ryd pay).

7.3 Ritgegevens

In plaats van je ritgegevens te wissen, kunnen wij ze ook anonimiseren, d.w.z. zodanig wijzigen dat het niet langer mogelijk is een verband te leggen met je persoon (bijv. op basis van het adres of specifieke bestemmingen).

7.4 Individuele gevallen

In individuele gevallen kunnen wij gegevens langer bewaren indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering (bijv. in geval van een concreet dreigend juridisch geschil) of dient ter opheldering van strafbare feiten (bijv. in geval van een ongeval).

 

8. Welke toestemmingen onze app nodig heeft

8.1 Locatie

De app moet toegang hebben tot je exacte locatie die wordt bepaald door GPS-satellietsignalen, mobiele torens en WLAN-toegangspunten. Wij gebruiken de locatiegegevens om je locatie, de route naar je voertuig en tankstations in de buurt te tonen.

8.2 Identiteit

Je identiteitsgegevens (bijv. Google ID) zijn technisch noodzakelijk om je pushberichten naar je smartphone te sturen, bijv. informatie over nieuwe tegoedbonnen of promoties.

8.3 Camera

De toegang tot je camera gebruik je wanneer je brandstofbonnetjes wilt fotograferen of een profielfoto wilt maken.

8.4 Toegang tot geheugen en media

Onze app gebruikt toegang tot je geheugen en bestanden om je profielfoto en brandstofbonnetjes op te slaan.

 

9. Waarop je moet letten als derden je voertuig gebruiken

Indien een andere persoon je voertuig bestuurt, dien je hem vooraf te informeren over het gebruik van gegevens binnen ryd en zijn toestemming te verkrijgen of het verzamelen van gegevens in de ryd app tijdelijk uit te schakelen.

 

10. Je rechten overeenkomstig de AVG

10.1 Je rechten

Hierna lichten wij je rechten toe overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je hebt recht op deze rechten onder de voorwaarden van de respectieve bepalingen inzake gegevensbescherming. Er worden u geen verdere rechten verleend door de volgende uiteenzetting Tip: Je kunt je rit- en brandstofgegevens zelf als PDF- of CSV-bestand downloaden in de ryd app in de sectie “Historiek” (rechtsboven). Neem anders gerust contact op: [email protected].

10.2 Informatie

Je hebt het recht om van ons bevestiging te vragen of wij persoonsgegevens van jou verwerken. Als dat het geval is, heb je recht op toegang tot die persoonsgegevens en tot de in Art. 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemde informatie.

10.3 Correctie

Je hebt het recht om ons te verzoeken onjuiste persoonsgegevens die op jou betrekking hebben onverwijld te corrigeren en, indien nodig, onvolledige persoonsgegevens aan te vullen (Art. 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

10.4 Wissen

Je hebt het recht te eisen dat wij je persoonsgegevens onverwijld wissen, mits een van de in Art. 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in detail opgesomde redenen van toepassing is, bijv. als de gegevens niet langer nodig zijn voor de beoogde doeleinden.

10.5 Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking te beperken indien een van de voorwaarden genoemd in Art. 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is, bijv. indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, voor de duur van het onderzoek door ons.

10.6 Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om, onder bepaalde voorwaarden, de gegevens die op jou betrekking hebben en die je ons in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat hebt verstrekt, te ontvangen, door te geven en, voor zover dat technisch haalbaar is, te laten doorgeven.

10.7 Klachten

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, ongeacht enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, indien je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Art. 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens door ons in strijd is met de bepalingen van dit Privacybeleid of de AVG, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit via deze link.

10.8 Herroeping (van toestemming)

Indien je ons gegevensbeschermings toestemming hebt gegeven, heb je het recht deze toestemming op elk moment in te trekken met werking voor de toekomst. Dit geldt ook voor gegevensbeschermingstoestemmingen die je ons hebt gegeven voordat de AVG van kracht werd.

10.9 Bezwaar

a)Je hebt ook het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op gronden die verband houden met je bijzondere situatie, mits wij de verwerking baseren op Art. 6, lid 1, onder e) of f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen deze gegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (Art.21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

b) Indien je persoonlijke gegevens door ons worden gebruikt voor directe reclame (bijv. via e-mail), heb je het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens voor deze doeleinden. Dit geldt ook voor de profiling, voor zover deze is gekoppeld aan direct marketing. Profilering betekent het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten (bijv. interesses) te analyseren of te voorspellen.

 
 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE VIE PRIVÉE RYD APP

1. Objet

Dans la présente politique en matière de vie privée, nous (ryd GmbH, Blutenburgstr. 18, 80636 Munich, Allemagne) vous expliquons quelles données personnelles nous traitons lorsque vous utilisez l’application ryd. En outre, nous vous expliquons vos droits en vertu du Règlement général sur la protection des données.

 

 

2. Personne responsable et le délégué à la protection des données

2.1 Personne responsable

La personne responsable au sens du règlement général sur la protection des données est :

ryd GmbH

Landsberger Str. 94

80339 München

 

Téléphone : +49 89 4520663-0

Courrier électronique : [email protected]

2.2 Délégué à la protection des données

Vous pouvez joindre notre responsable de la protection des données à l’adresse suivante

ryd GmbH

– Délégué à la protection des données –

Blutenburgstraße 18

80636 Munich

Courrier électronique : [email protected]

 

3 Quelles sont les données que nous recueillons

3.1 Données de base

Pour pouvoir utiliser les fonctions de ryd, vous devez créer un compte d’utilisateur. Pour ce faire, nous avons besoin de votre prénom ainsi que d’une adresse électronique valide et d’informations de base sur votre véhicule (par exemple, le carburant) (ci-après dénommées “données de base”).

3.2 Données de commande

Afin de pouvoir acheter et payer du carburant et des marchandises dans certaines stations-service à l’aide de l’application ryd (ryd pay), nous avons besoin de votre adresse et de vos coordonnées de paiement.

3.3 Données du compte RYD POINTS

Lorsque vous accumulez des points ryd, nous enregistrons le solde de votre compte, y compris les données relatives aux crédits (par exemple, le ravitaillement en carburant dans une station-service partenaire) ainsi que les points ryd échangés (récompenses en nature).

3.4 Données de localisation

L’application suit la position de votre téléphone pour afficher votre position et les services disponibles près de chez vous.

 

4 À quelles fins nous utilisons vos données et sur quelle base juridique

4.1 Prestation de services

Nous utilisons vos données pour vous fournir les fonctions de ryd et pour développer de nouveaux produits et services, par exemple pour vous fournir des intervalles de service. Si vous collectez des points ryd, nous utilisons vos données pour vous accorder des points ryd. Nous utilisons les données de votre commande à des fins de facturation (paiement du prix d’achat ou des frais de location pour ryd Premium ou paiement par téléphone portable pour les produits des stations-service). Nous utilisons également vos données de conduite pour les alarmes de vol et de remorquage ou lorsque vous partagez votre emplacement avec des amis. Les données d’accélération sont utilisées pour identifier un accident potentiel (lors de l’utilisation de la fonction “appel d’urgence automatique”). La base juridique de ce traitement est, dans chaque cas, l’article 6, paragraphe 1, point b), du Règlement général sur la protection des données (exécution du contrat).

4.2 Publicité dans l’application

Nous pouvons évaluer vos données d’utilisateur, de localisation et de carburant afin d’envoyer des offres individuelles sur nos produits et services ou ceux de nos partenaires de coopération dans l’application, par courrier électronique ou par message push sur votre appareil final. À cette fin, vous nous avez accordé le droit d’utiliser vos données conformément à nos conditions générales. La base juridique de cette utilisation des données est l’article 6, paragraphe 1, point b), du Règlement général sur la protection des données (exécution du contrat). Les données personnelles ne seront pas transmises aux partenaires de coopération. Nous ne transmettons vos données personnelles telles que le nom, l’adresse et les données de localisation à nos partenaires de coopération que si vous y consentez expressément dans le cadre de l’utilisation d’une offre du partenaire de coopération concerné.

4.3 Publicité par courrier électronique

Nous pouvons utiliser votre adresse électronique pour vous envoyer des informations sur nos produits et services. Vous pouvez vous y opposer à tout moment et gratuitement (vous trouverez nos coordonnées ci-dessus au point 2.1). La base juridique est notre intérêt légitime à faire de la publicité directe pour nos produits et services correspondants, article 6 (1) f) du RGPD.

 

5 Qui reçoit vos données

5.1 Services internes

Au sein de ryd GmbH, les employés qui ont besoin de vos données pour l’accomplissement de leurs tâches ont accès à celles-ci. Nous avons séparé techniquement et organisationnellement les données de conduite des données qui vous identifient directement (par exemple, les données relatives aux courriers électroniques, aux adresses, aux commandes), de sorte que l’accès aux données de conduite pures peut être limité à des fins techniques et d’évaluation. En cas de demande d’assistance, notre équipe d’assistance aura également accès à vos données de conduite.

5.2 Prestataire de services

Pour l’exploitation technique de nos serveurs, nous faisons appel à un fournisseur d’hébergement basé en Allemagne qui gère les données pour nous en stricte conformité avec les instructions en tant que “processeur de commandes”. Il s’agit actuellement d’IBM SoftLayer Technologies Deutschland GmbH, Wilhelm-Fay-Straße 30-34, 65936 Francfort-sur-le-Main et gridscale GmbH, Oskar-Jäger-Straße 173, 50825 Cologne. Dans le domaine des paiements par carte (débit direct/girocard/cartes de crédit), nous coopérons avec Nexi Germany GmbH (Nexi Germany), Helfmann Park 7, D-65760 Eschborn, représentée par ses directeurs Mark Freese, Jens Mahlke et Luca Zanotti ainsi qu’avec customweb GmbH (customweb), General-Guisan-Strasse 47, CH-8400 Winterthur, représentée par ses directeurs Sascha Krüsi et Thomas Hunziker et Mastercard Payment Gateway Services Ltd, 19th Floor, 10 Upper Bank Street, Londres, E14 5NP, Royaume-Uni, représenté par ses agents Alexander James Charles Bunten, Keith Robert Douglas et Tine Christiane Fincioen. Le règlement sera effectué par Nexi Germany GmbH, Eschborn ou Elavon Financial Services DAC, Loughlinstown, Co. Dublin (IRL), enregistrée en Irlande sous le numéro 418442, représentée par le conseil d’administration : Bryan Calder, John Dunning, Craig Gifford, Andrew Hastings, Christopher Higgins, Jeffrey W Jones, Shailesh Kotwal, Declan Lynch, Troy Remington, Malcolm Towlson, Adrian Wrafter. Dans ce cadre, outre le montant et la date de l’achat, les détails de la carte seront envoyés à l’entreprise susmentionnée.

Si vous souhaitez payer via notre application en utilisant un fournisseur tiers, les données personnelles suivantes peuvent être transmises au fournisseur tiers et y être traitées :

 • Adresse électronique

 • Nom, prénom,

 • Sexe

 • Numéro de téléphone

Informations sur la protection des données de Nexi Germany GmbH en tant qu’organisme autonome au sens de l’article 4 n° 7 RGPD :

Informations sur la protection des données de Nexi Germany GmbH en tant qu’organisme responsable au sens de l’art. 4 n° 7 RGPD :

Toutes les données de paiement ainsi que les données relatives aux éventuelles rétrofacturations ne seront conservées que pendant la durée nécessaire au traitement des paiements (y compris le traitement des éventuelles rétrofacturations et le recouvrement des créances) et à la lutte contre les abus. En règle générale, les données sont supprimées au plus tard 13 mois après leur collecte. Au-delà, un stockage supplémentaire peut avoir lieu si et aussi longtemps que cela est nécessaire pour respecter une période de conservation légale ou pour poursuivre un cas spécifique d’abus. La base juridique du traitement des données est l’article 6, paragraphe 1, point f), du RGPD. Vous pouvez demander des informations et, si nécessaire, la correction ou la suppression ainsi que la limitation du traitement de vos données et/ou, si nécessaire, vous opposer au traitement de vos données. Si vous avez des questions concernant le traitement des données par Nexi Germany ou pour faire valoir vos droits susmentionnés, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données, qui peut être joint à l’adresse indiquée ou par courrier électronique à l’adresse [email protected]. En outre, vous avez le droit de porter plainte auprès d’une autorité de contrôle (en Allemagne, auprès du Commissaire à la protection des données régional ou en Belgique, auprès du Autorité de protection des données). Nous tenons à souligner que la fourniture de données de paiement n’est pas requise légalement ni contractuellement. Si vous ne souhaitez pas fournir vos données de paiement, vous pouvez utiliser un autre mode de paiement.

Informations sur la protection des données de customweb GmbH en tant qu’organisme responsable au sens de l’art. 4 n° 7 RGPD :

Toutes les données de paiement ainsi que les données sur les éventuelles rétrofacturations ne seront stockées que tant qu’elles seront nécessaires au traitement des paiements (y compris le traitement des éventuelles rétrofacturations et le recouvrement des créances) et à la lutte contre les abus. En règle générale, les données sont supprimées au plus tard 24 mois après leur collecte. Au-delà, un stockage supplémentaire peut avoir lieu si et aussi longtemps que cela est nécessaire pour respecter une période de conservation légale ou pour poursuivre un cas spécifique d’abus. La base juridique du traitement des données est l’article 6, paragraphe 1, point f), du règlement général sur la protection des données (RGPD). Vous pouvez demander des informations et, si nécessaire, la correction ou la suppression ainsi que la limitation du traitement de vos données et/ou, si nécessaire, vous opposer au traitement de vos données. Si vous avez des questions concernant le traitement de vos données par customweb ou si vous souhaitez exercer vos droits susmentionnés, veuillez contacter le délégué à la protection des données, qui peut être joint par e-mail à l’adresse [email protected]. Nous tenons à souligner que la fourniture de données de paiement n’est requise ni légalement ni contractuellement. Si vous ne souhaitez pas fournir vos données de paiement, vous pouvez utiliser un autre mode de paiement.

Pour de plus amples informations sur le traitement des données par Elavon, veuillez consulter leur site web à l’adresse https://www.elavon.de/datenschutzerklarung.html

Pour plus d’informations sur le traitement des données par MPGS, veuillez consulter leur site web à l’adresse https://www.mastercard.us/en-us/vision/corp-responsibility/commitment-to-privacy/privacy.html

 

Paiement via PayPal

Si vous effectuez un paiement (par exemple ryd Premium, carnet de bord, ravitaillement) via PayPal, les dispositions suivantes s’appliquent : le fournisseur de ce service de paiement est PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ci-après “PayPal”). Vous serez redirigé vers le site de PayPal et les données que vous y entrez seront collectées directement par PayPal sous sa propre responsabilité. Nous transférons les données suivantes à PayPal dans le cadre du traitement du paiement : Nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone. La base juridique du transfert est l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement relatif à la protection des données (exécution du contrat selon le mode de paiement souhaité).

Vous pouvez trouver plus d’informations sur le traitement des données par PayPal sur leur site web à l’adresse https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/privacy-full

Google Maps

Nous utilisons Google Maps pour afficher des cartes interactives. Google Maps est un service de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ci-après dénommé “Google”.

Lorsque vous appelez des fonctions individuelles de notre application qui contiennent Google Maps, les informations de votre application sont transmises directement à Google.

Dans le cadre de la fonction de planification d’itinéraire, des informations sur l’utilisation de votre adresse IP et de votre adresse de départ spécifiée peuvent être transmises. Pour le contenu de la carte, votre navigateur se connecte directement aux serveurs de Google. Par conséquent, nous n’avons aucune influence sur les données collectées par Google. D’après nos dernières connaissances, ce sont :

 • Adresse du site web dans lequel la carte Google Maps est intégrée.

 • Horodatage : heure et date de l’appel de la carte.

 • Votre adresse IP et le point de départ de votre planification d’itinéraire.

Nous n’avons aucune influence sur le traitement ultérieur ou l’utilisation de vos données par Google et ne pouvons donc en assumer la responsabilité.

Si vous n’êtes pas d’accord, désactivez la fonction Java Script dans les paramètres de votre navigateur et empêchez l’installation des cookies.

Vous trouverez de plus amples informations sur l’utilisation de Google et de Google Maps ici :

Google Analytics pour Firebase

Nous utilisons Google Analytics pour Firebase. Les données recueillies nous aident à mieux comprendre comment l’application est utilisée et à améliorer l’expérience des utilisateurs. Toutes les adresses IP ne sont stockées que sous forme anonyme. Par conséquent, les données collectées ne peuvent pas être utilisées pour identifier personnellement les utilisateurs.

Firebase Analytics utilise un identifiant publicitaire. Vous pouvez restreindre cette utilisation dans les paramètres de votre appareil mobile.

Pour Android : Paramètres > Google > Annonces > Réinitialiser l’ID de l’annonce.

Pour iOS : Paramètres > Vie privée > Publicité > Pas de suivi des publicités.

Pour plus d’informations sur Google Firebase et la protection de la vie privée, voir : https://firebase.google.com/support/privacy

Adjust

Nous utilisons l’outil d’analyse de l’utilisation de l’application “Adjust”, un produit de la société Adjust GmbH. Lorsque vous installez l’application ryd, ajustez les données d’installation des magasins et des événements de vos iOs ou de votre application Android. Nous faisons cela pour comprendre comment vous interagissez avec notre application et ainsi améliorer notre application. Elle nous permet également d’analyser et d’améliorer nos campagnes de publicité sur les téléphones portables.

Adjust utilise l’IDFA (Identifiant pour les annonceurs) ou le Google Play Services ID et votre adresse IP et Mac anonymisée pour cette analyse. Les données sont anonymisées unilatéralement, ce qui signifie qu’il n’est pas possible de vous identifier, vous ou votre appareil mobile. Vos données ne seront pas transférées d’un pays à l’autre.

Les informations générées par Adjust sur votre utilisation sont transférées aux serveurs d’Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlin, Allemagne, et y sont stockées. Les données traitées statistiquement sont supprimées par Adjust après 26 mois.

De plus amples informations sont disponibles sur les sites https://www.adjust.com/privacy-policy/ et https://www.adjust.com/gdpr/. Sur , vous pouvez à tout moment vous opposer à une telle analyse.

La base juridique du traitement des données est l’article 6, paragraphe 1, lettre f) du RGPD, qui se fonde sur notre intérêt légitime à analyser le comportement des utilisateurs afin d’améliorer et de développer l’application et nos campagnes de publicité mobile.

5.3 Amis (pour “Partager le lieu”).

Si vous activez la fonction “partager le lieu”, les personnes pour lesquelles vous avez activé le lieu verront votre position actuelle.

5.4 Assistance (avec “appel d’urgence automatique”)

En utilisant la fonction “appel d’urgence automatique”, l’assistance est automatiquement informée en cas d’accident potentiel déterminé sur la base des valeurs d’accélération. Vous trouverez des détails à ce sujet ainsi que sur les données transmises dans les “Conditions spéciales appel d’urgence” respectives, que vous pouvez consulter directement dans l’application pour l’appel d’urgence automatique.

5.5 Motivation (à la rubrique “Réservez un service près de chez vous”)

Lorsque vous appelez le carreau Drivemotive, vous serez redirigé vers le site externe de Mecanto GmbH, Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim – l’opérateur de Drivemotive.de – après avoir donné votre consentement à l’utilisation des données, afin de pouvoir utiliser leur service pour prendre rendez-vous pour un atelier.

Une fois le consentement donné, les données de véhicule et de contact suivantes seront transmises en vue de la prise de rendez-vous : Localisation, numéro d’identification du véhicule (VIN), numéro d’immatriculation, kilométrage, prénom, nom, adresse électronique, numéro de téléphone.

5.6 Pour l’exécution du contrat

Le transfert de vos données dans les cas 5.3, 5.4 et 5.6 est effectué dans chaque cas pour l’exécution du contrat, Art. 6 para. 1 lit. b Règlement sur la protection des données (exécution du contrat).

5.7 En raison d’une obligation légale

Nous pouvons divulguer vos données aux autorités publiques si et dans la mesure où nous y sommes obligés par la loi ou par une ordonnance (par exemple, à un tribunal ou à un organisme chargé de l’application de la loi). Dans ce cas, la base juridique est l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement général sur la protection des données (obligation légale).

5.8 En raison d’intérêts légitimes

Dans la mesure où cela est nécessaire pour faire valoir, exercer ou défendre des droits, nous pouvons transmettre vos données à nos avocats dans la mesure nécessaire ou, dans le cadre d’une procédure judiciaire, au tribunal ou aux autorités de l’État (par exemple, le ministère public). La base juridique de cette mesure est notre intérêt légitime ou l’intérêt légitime de tiers, article 6(1)(f) du RGPD. Les intérêts légitimes peuvent être notre intérêt à faire valoir, à exercer ou à défendre efficacement des droits légaux, ou l’intérêt de tiers à clarifier des faits, en particulier en rapport avec des accidents ou des infractions pénales (par exemple, le déroulement d’un accident en cas de dommages corporels potentiellement dus à la négligence). En tout état de cause, avant de transmettre des données, nous examinerons au cas par cas si vos intérêts légitimes s’y opposent et – si ce n’est pas le cas – nous ne transmettrons les données que dans la mesure spécifiquement requise dans chaque cas.

5.9 Non : partenaires de coopération

En aucun cas, nous ne transmettrons vos données sous forme personnelle à des partenaires de coopération sans votre consentement explicite préalable.

 

6. Particularités de ryd pay

6.1 Vérification en cas de prélèvement automatique

Pour décider de l’établissement, de la mise en œuvre ou de la résiliation de la relation contractuelle relative à ryd pay, nous procédons à une vérification d’adresse et, en cas de paiement par prélèvement automatique, nous obtenons au préalable des informations sur votre comportement de paiement antérieur ainsi que des valeurs de probabilité pour votre comportement futur auprès de Intercard AG, Mehlbeerenstr. 2, 82024 Taufkirchen (évaluation de la solvabilité). Nous ne recevons qu’une cote de crédit positive ou négative de la part d’Intercard. Intercard est responsable de la production de cette évaluation, veuillez contacter Intercard si vous avez des questions à ce sujet. Si votre cote de crédit est négative, nous refuserons le mode de paiement par prélèvement automatique. Si vous estimez que la procédure de prélèvement automatique a été rejetée à tort dans votre cas, veuillez contacter notre délégué à la protection des données ; nous serons alors heureux d’effectuer un contrôle séparé et de prendre votre avis en compte. La base juridique pour demander une évaluation de crédit est notre intérêt légitime à éviter les défauts de paiement (article 6, paragraphe 1, point f), du RGPD). Nous ne conservons pas le résultat de l’évaluation de crédit dans vos données.

6.2 Stations d’essence

Si vous utilisez la fonction “paiement mobile” (ryd pay), la station-service concernée recevra des informations sur les biens ou services que vous avez achetés.

 

7 Quand supprimons-nous vos données

7.1 Principe

En principe, nous supprimons vos données lorsque notre relation contractuelle prend fin, c’est-à-dire lorsque vous supprimez votre compte d’utilisateur ryd.

7.2 Obligation de conserver les données

Dans la mesure où une obligation légale de stocker des données, par exemple en vertu du droit fiscal ou commercial, l’exige, nous pouvons également stocker vos données au-delà de cette obligation. Cela vaut en particulier pour les données de base, les points ryd, les données de compte, les données de commande et les données relatives aux achats dans les stations d’essence (ryd pay).

7.3 Données relatives à la conduite

Au lieu de supprimer vos données de conduite, nous pouvons également les rendre anonymes, c’est-à-dire les modifier de telle sorte qu’il ne soit plus possible de tirer des conclusions sur votre personne (par exemple sur la base de l’adresse ou de destinations spécifiques).

7.4 Cas individuels

Dans certains cas, nous pouvons conserver les données plus longtemps si cela est nécessaire pour exercer ou défendre des droits légaux (par exemple, en cas de menace concrète de litige) ou pour enquêter sur des infractions pénales (par exemple, en cas d’accident).

 

8. Quelles sont les autorisations requises par notre application

8.1 Localisation

L’application nécessite un accès à votre position exacte, déterminée à l’aide de signaux satellites GPS, de pylônes radio et de points d’accès WLAN. Nous utilisons les données de localisation pour vous indiquer votre position, l’itinéraire vers votre véhicule et les stations d’essence à proximité.

8.2 Identité

Les informations relatives à votre identité (par exemple, Google ID) sont techniquement nécessaires pour vous envoyer des messages “push” sur votre smartphone, par exemple des informations sur de nouveaux coupons ou des promotions.

8.3 Appareil photo

L’accès à votre appareil photo est utilisé si vous souhaitez photographier des reçus de carburant ou prendre une photo de profil.

8.4 Accès à la mémoire et aux médias

Notre application utilise l’accès à votre mémoire et à vos fichiers pour stocker votre photo de profil et vos reçus de carburant.

 

9. Ce dont vous devez tenir compte lorsque des tiers utilisent votre véhicule

Si une autre personne conduit votre véhicule, vous devez l’informer à l’avance de l’utilisation des données dans l’application ryd et obtenir son consentement ou désactiver temporairement la collecte de données dans l’application ryd.

 

10. Vos droits selon le RGPD

10.1 Vos droits

Nous vous expliquons ci-dessous vos droits en vertu du règlement général sur la protection des données. Vous bénéficiez de ces droits dans les conditions prévues par les réglementations respectives en matière de protection des données. La description suivante ne vous confère aucun autre droit. Conseil : vous pouvez télécharger vous-même vos données de conduite et de ravitaillement en carburant sous forme de fichier PDF ou CSV dans l’application ryd, dans la section “Historique” (en haut à droite). Sinon, n’hésitez pas à contacter : [email protected]

10.2 Information

Vous avez le droit de nous demander de confirmer si nous traitons des données à caractère personnel vous concernant ; si tel est le cas, vous avez le droit d’être informé de ces données à caractère personnel et de recevoir les informations énumérées en détail à l’article 15 du Règlement général sur la protection des données.

10.3 Correction

Vous avez le droit d’exiger que nous corrigeons toute donnée personnelle inexacte vous concernant et, si nécessaire, que nous complétions toute donnée personnelle incomplète sans délai excessif (article 16 du règlement général sur la protection des données).

10.4 Suppression

Vous avez le droit d’exiger que nous supprimions sans délai les données à caractère personnel vous concernant, pour autant que l’une des raisons énumérées en détail à l’article 17 du Règlement général sur la protection des données s’applique, par exemple si les données ne sont plus nécessaires aux fins poursuivies.

10.5 Restriction du traitement

Vous avez le droit de demander que nous restreignons le traitement si l’une des conditions énumérées à l’article 18 du règlement général sur la protection des données s’applique, par exemple si vous vous êtes opposé au traitement, pendant la durée de l’examen par nos soins.

10.6 Portabilité des données

Vous avez le droit, sous certaines conditions, de recevoir les données vous concernant que vous nous avez fournies dans un format structuré, commun et lisible par machine, de les transmettre et, dans la mesure où cela est techniquement possible, de les faire transmettre.

10.7 Plainte

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès d’une autorité de contrôle, indépendamment de tout autre recours administratif ou judiciaire, si vous estimez que le traitement des données à caractère personnel vous concernant par nous viole le Règlement général sur la protection des données (Art. 77 du Règlement général sur la protection des données).

Si vous pensez que le traitement de vos données personnelles par nos soins viole les dispositions de la présente politique en matière de vie privée ou du RGPD, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de protection des données via ce lien.

10.8 Révocation (du consentement)

Si vous nous avez donné votre accord pour la protection des données, vous avez le droit de le révoquer à tout moment avec effet pour l’avenir. Cela s’applique également aux consentements à la protection des données que vous nous avez donnés avant l’entrée en vigueur du RGPD.

10.9 Objection

a) Vous avez également le droit de vous opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel vous concernant pour des raisons découlant de votre situation particulière, à condition que le traitement soit fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), du Règlement général sur la protection des données. Nous ne traiterons alors plus ces données, sauf si nous pouvons démontrer qu’il existe des motifs légitimes et impérieux de traiter ces données qui l’emportent sur vos intérêts, droits et libertés, ou si le traitement sert à faire valoir, à exercer ou à défendre des droits légaux (article 21 du RGPD).

b) Si nous utilisons vos données personnelles à des fins de marketing direct (par exemple, par courrier électronique), vous avez le droit de vous opposer à tout moment à l’utilisation de vos données à ces fins. Cela s’applique également au profilage, dans la mesure où celui-ci est lié à la publicité directe. Par profilage, on entend l’utilisation de données à caractère personnel pour analyser ou prévoir certains aspects personnels (par exemple, les intérêts).

 
 

DATENSCHUTZHINWEISE RYD APP

1. Gegenstand

Mit diesen Datenschutzhinweisen erklären wir (ryd GmbH, Blutenburgstr. 18, 80636 München, Deutschland), welche personenbezogenen Daten wir verarbeiten, wenn Du die ryd app nutzt. Außerdem erläutern wir Dir Deine Rechte nach der Datenschutzgrundverordnung.

 

2. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragte

2.1 Verantwortlicher

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung ist:

ryd GmbH

Landsberger Str. 94

80339 München

Telefon: +49 89 4520663-0

E-Mail: [email protected]

2.2 Datenschutzbeauftragte

Unsere Datenschutzbeauftragte erreichst Du unter:

ryd GmbH

– Datenschutzbeauftragte –

Blutenburgstraße 18

80636 München

E-Mail: [email protected]

 

3. Welche Daten wir erheben

3.1 Stammdaten

Um die Funktionen von ryd zu nutzen, musst Du ein Nutzerkonto anlegen. Hierfür benötigen wir Deinen Vornamen sowie eine gültige E-Mail Adresse und grundlegende Angaben zu Deinem Fahrzeug (z.B. Kraftstoff) (nachfolgend „Stammdaten“).

3.2 Bestelldaten

Um an bestimmten Tankstellen Kraftstoff und Waren mittels der ryd app kaufen und bezahlen zu können (ryd pay) benötigen wir Deine Anschrift und Deine Bezahldaten.

3.3 RYD POINTS Kontodaten

Wenn Du ryd points sammelst, erfassen wir Deinen Kontostand einschließlich der für Gutschriften relevanten Daten (z.B. Tanken bei einer bestimmten Partnertankstelle) sowie eingelöste ryd points (Sachprämien).

3.4. Standortdaten

Standort: Die App erfasst den Standort Deines Telefons, um Deine Position und Services in Deiner Nähe anzeigen zu können.

 

4. Wofür wir Deine Daten nutzen und auf welcher Rechtsgrundlage

4.1 Leistungserbringung

Wir nutzen Deine Daten, um Dir die Funktionen von ryd bereitzustellen und neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln wie z.B. Dir Serviceintervalle bereitzustellen. Sofern Du ryd points sammelst, nutzen wir Deine Daten für die Gewährung von ryd points. Deine Bestelldaten nutzen wir zu Abrechnung (Zahlung des Kaufpreises bzw. der Miete bei ryd Premium oder mobiles Bezahlen von Tankstellenprodukten). Deine Fahrdaten verwenden wir zudem beim Diebstahl- und Abschleppalarm, oder wenn Du Deinen Standort mit Freunden teilst. Die Beschleunigungsdaten dienen der Ermittlung eines potentiellen Unfalls (bei der Nutzung der Funktion „automatischer Notruf“). Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist jeweils Art. 6 Abs. 1 lit. b) Datenschutzgrundverordnung (Vertragserfüllung).

4.2 Werbung innerhalb der App

Wir können Deine Nutzer-, Standort- und Tankdaten auswerten, um innerhalb der App, per Email oder per Push-Nachricht auf Dein Endgerät individuelle Angebote zu unseren Produkten und Dienstleistungen oder denjenigen unserer Kooperationspartner zu senden. Hierzu hast Du uns gemäß unseren AGB das entsprechende Nutzungsrecht an Deinen Daten eingeräumt. Rechtsgrundlage für diese Datenverwendung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) Datenschutzgrundverordnung (Vertragserfüllung). Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Kooperationspartner erfolgt dabei nicht. Wir geben deine personenbezogenen Daten wie Name, Anschrift und Standortdaten nur dann an unsere Kooperationspartner weiter, wenn du im Rahmen der Nutzung eines Angebots des jeweiligen Kooperationspartners der Weitergabe nochmals ausdrücklich zustimmst.

4.3 Werbung per E-Mail

Wir können Deine E-Mail Adresse verwenden, um Dir Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen zu schicken. Du kannst dem jederzeit kostenlos widersprechen (unsere Kontaktdaten findest Du oben unter Ziffer 2.1). Rechtsgrundlage hierfür sind unsere berechtigten Interessen an Direktwerbung für unsere entsprechende Produkte und Leistungen, Art. 6 Abs. 1 lit. f) Datenschutzgrundverordnung.

 

5. Wer Deine Daten erhält

5.1 Interne Stellen

Innerhalb der ryd GmbH haben diejenigen Mitarbeiter Zugriff auf Deine Daten, die diese für die Erfüllung ihrer Aufgaben jeweils benötigen. Wir haben die Fahrdaten technisch und organisatorisch von den Dich unmittelbar identifizierenden Daten getrennt (z.B. E-Mail, Anschrift, Bestelldaten), sodass für technische Zwecke und Auswertungszwecke der Zugriff auf die reinen Fahrdaten beschränkt werden kann. Unser Support erhält im Falle von Supportanfragen Zugriff auch auf Deine Fahrdaten.

5.2 Dienstleister

Für den technischen Betrieb unserer Server nutzen wir einen Hosting-Anbieter mit Sitz in Deutschland, der die Daten streng weisungsgebunden als sogenannter „Auftragsverarbeiter“ für uns verwaltet. Dies ist derzeit IBM SoftLayer Technologies Deutschland GmbH, Wilhelm-Fay-Straße 30-34, 65936 Frankfurt am Main und gridscale GmbH, Oskar-Jäger-Straße 173, 50825 Köln. Im Bereich der Kartenzahlung (Lastschrift/girocard/Kreditkarten) arbeiten wir zusammen mit der Nexi Germany GmbH (Nexi Germany), Helfmann Park 7, D-65760 Eschborn, vertreten durch ihre Geschäftsführer Mark Freese, Jens Mahlke und Luca Zanotti sowie mit der customweb GmbH (customweb), General-Guisan-Strasse 47, CH-8400 Winterthur, vertreten durch ihre Geschäftsführer Sascha Krüsi und Thomas Hunziker und der Mastercard Payment Gateway Services Ltd., 19th Floor, 10 Upper Bank Street, London, E14 5NP, United Kingdom, vertreten durch die Officer Alexander James Charles Bunten, Keith Robert Douglas und Tine Christiane Fincioen. Die Abwicklung erfolgt durch die Nexi Germany GmbH, Eschborn oder die Elavon Financial Services DAC, Loughlinstown, Co. Dublin (IRL), Registriert in Irland unter der Nr. 418442, vertreten durch den Verwaltungsrat: Bryan Calder, John Dunning, Craig Gifford, Andrew Hastings, Christopher Higgins, Jeffrey W Jones, Shailesh Kotwal, Declan Lynch, Troy Remington, Malcolm Towlson, Adrian Wrafter. In diesem Rahmen werden neben Kaufbetrag und Datum auch Kartendaten an das oben genannte Unternehmen übermittelt.

Wenn Du über unsere App über einen Drittanbieter bezahlen möchtest, können die folgenden personenbezogenen Daten an den Drittanbieter weitergeleitet und dort verarbeitet werden:

 • E-Mail-Adresse

 • Nachname, Vorname,

 • Geschlecht

 • Telefonnummer

Datenschutzrechtliche Information der Nexi Germany GmbH als eigenverantwortliche Stelle im Sinne des Art 4 Nr. 7 DSGVO:

Sämtliche Zahlungsdaten sowie Daten zu eventuell auftretenden Rückbelastungen werden nur solange gespeichert, wie sie für die Zahlungsabwicklung (einschließlich der Bearbeitung von möglichen Rücklastschriften und dem Forderungseinzug) und zur Missbrauchsbekämpfung benötigt werden. In der Regel werden die Daten spätestens 13 Monaten nach ihrer Erhebung gelöscht. Darüber hinaus kann eine weitere Speicherung erfolgen, sofern und solange dies zur Einhaltung einer gesetzlichen Aufbewahrungsfrist oder zur Verfolgung eines konkreten Missbrauchsfalls erforderlich ist. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 f) Datenschutz-Grundverordnung. Sie können Auskunft und ggf. Berichtigung oder Löschung sowie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen und/oder ggf. der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen. Bei Fragen zur Datenverarbeitung durch Nexi Germany oder zur Geltendmachung Ihrer vorgenannten Rechte können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten wenden, den Sie unter der angegebenen Adresse oder per E-Mail unter [email protected] erreichen. Des Weiteren haben Sie das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde (in Deutschland bei den Landesdatenschutzbeauftragten) zu beschweren. Wir weisen darauf hin, dass die Bereitstellung der Zahlungsdaten weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben ist. Wenn Sie Ihre Zahlungsdaten nicht bereitstellen wollen, können Sie ein anderes Zahlungsverfahren verwenden.

Datenschutzrechtliche Information der customweb GmbH als eigenverantwortliche Stelle im Sinne des Art 4 Nr. 7 DSGVO:

Sämtliche Zahlungsdaten sowie Daten zu eventuell auftretenden Rückbelastungen werden nur solange gespeichert, wie sie für die Zahlungsabwicklung (einschließlich der Bearbeitung von möglichen Rücklastschriften und dem Forderungseinzug) und zur Missbrauchsbekämpfung benötigt werden. In der Regel werden die Daten spätestens 24 Monaten nach ihrer Erhebung gelöscht. Darüber hinaus kann eine weitere Speicherung erfolgen, sofern und solange dies zur Einhaltung einer gesetzlichen Aufbewahrungsfrist oder zur Verfolgung eines konkreten Missbrauchsfalls erforderlich ist . Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 f) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie Art. 4 DSG (Bundesgesetz der Schweiz über den Datenschutz). Sie können Auskunft und ggf. Berichtigung oder Löschung sowie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen und/oder ggf. der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen. Bei Fragen zur Datenverarbeitung durch customweb oder zur Geltendmachung Ihrer vorgenannten Rechte können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten wenden, den Sie per E-Mail unter [email protected] erreichen. Wir weisen darauf hin, dass die Bereitstellung der Zahlungsdaten weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben ist. Wenn Sie Ihre Zahlungsdaten nicht bereitstellen wollen, können Sie ein anderes Zahlungsverfahren verwenden.

Weitere Informationen über die Datenverarbeitung durch Elavon findest Du auf deren Website unter https://www.elavon.de/datenschutzerklarung.html

Weitere Informationen über die Datenverarbeitung durch MPGS findest Du auf deren Website unter https://www.mastercard.us/en-us/vision/corp-responsibility/commitment-to-privacy/privacy.html

Zahlung mittels PayPal

Soweit Du eine Bezahlung (z.B. ryd Premium, Fahrtenbuch, Tanken) mittels PayPal vornimmst, gilt: Anbieter dieses Zahlungsdienstes ist die die PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im Folgenden „PayPal”). Du wirst auf die Webseite von PayPal weitergeleitet und die von Dir dort eingegebenen Daten werden direkt von PayPal in eigener Verantwortung erhoben. Wir übergeben an PayPal im Rahmen der Zahlungsabwicklung folgende Daten: Name, Nachname, E-Mail Adresse und Telefonnummer. Rechtsgrundlage für die Weitergabe ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) Datenschutzgrundverordnung (Vertragserfüllung gemäß gewünschter Zahlart).

Weitere Informationen über die Datenverarbeitung durch PayPal findest Du auf deren Webseite unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Google Maps

Wir benutzen Google Maps zur Darstellung interaktiver Karten. Google Maps ist ein Dienst der Firma Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“ genannt.

Beim Aufruf einzelner Features unserer App, die Google Maps Karten enthalten, werden Informationen Deiner App direkt an Google übermittelt.

Dabei können im Rahmen der Routenplanungsfunktion Informationen zur Benutzung Deiner IP-Adresse und Deine angegebene Start-Adresse übertragen werden. Für die Karteninhalte verbindet sich Dein Browser direkt mit den Google Servern. Daher haben wir keinerlei Einfluss auf die von Google erhobenen Daten. Nach unserem letzten Kenntnisstand sind dies:

 • Adresse der Webseite, in die die Google Maps Karte eingebunden ist

 • Zeitstempel: Uhrzeit und Datum des Kartenaufrufs

 • Deine IP-Adresse sowie der Startpunkt Deiner Routenplanung

Wir haben keinerlei Einfluss auf die Weiterverarbeitung- oder Nutzung Deiner Daten durch Google und können daher keine Verantwortung dafür übernehmen.

Solltest Du nicht damit einverstanden sein, deaktiviere in Deinen Browsereinstellungen die Java-Script-Funktion und verhindere die Installation von Cookies.

Weiter Informationen zur Nutzung von Google und Google Maps findest Du hier:

Google Analytics For Firebase

Wir verwenden Google Analytics for Firebase. Die gesammelten Daten helfen uns, die Nutzung der App besser zu verstehen und das Angebot für die Nutzer zu verbessern. Alle IP-Adressen werden nur in anonymisierter Form gespeichert. Daher können die dabei gewonnenen Daten nicht dazu verwendet werden, Nutzende persönlich zu identifizieren.

Firebase Analytics nutzt eine Werbe-ID. In den Geräteeinstellungen Ihres Mobilgeräts können Sie diese Nutzung beschränken.

Für Android: Einstellungen > Google > Anzeigen > Werbe-ID zurücksetzen

Für iOS: Einstellungen > Datenschutz > Werbung > Kein Ad-Tracking

Weitere Informationen zu Google Firebase und Datenschutz finden hier: https://firebase.google.com/support/privacy

Adjust

Wir nutzen das App-Nutzungs-Analysetool “Adjust”, ein Produkt der Adjust GmbH. Bei Installation der ryd app speichert adjust Install- und Ereignis-Daten von Deiner iOs oder Android App. Wir tun dies, um zu verstehen, wie Du mit unserer App interagierst, und dadurch unsere App verbessern zu können. Ferner können wir unsere mobilen Werbekampagnen dadurch analysieren und verbessern.

Adjust nutzt für diese Analyse die IDFA (Identifier for Advertisers) oder Google Play Services ID sowie Deine anonymisierte IP- und Mac-Adresse. Die Daten sind einseitig anonymisiert, das heißt es ist nicht möglich, Dich oder Dein mobiles Gerät dadurch zu identifizieren. Deine Daten werden dabei nicht länderübergreifend transferiert.

Die von Adjust erzeugten Informationen über Deine Nutzung werden auf Server der Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlin, übertragen und dort gespeichert. Die statistisch aufbereiteten Daten werden von Adjust nach 26 Monaten gelöscht.

Weitere Informationen findest Du unter https://www.adjust.com/privacy-policy/ und https://www.adjust.com/gdpr/. Unter https://www.adjust.com/opt-out kannst Du einer derartigen Analyse jederzeit widersprechen.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs.1 lit f.) DSGVO, beruhend auf unserem berechtigten Interesse der Analyse des Nutzungsverhaltens zur Verbesserung und Weiterentwicklung der App sowie unserer mobilen Werbekampagnen.

5.3 Freunde (bei „Standort teilen“)

Wenn Du die Funktion „Standort teilen“ aktivierst, sehen die Personen, für die Du den Standort freigeschaltet hast, deinen jeweils aktuellen Standort.

5.4 Assistance (bei „automatischem Notruf“)

Bei der Nutzung der Funktion „automatischer Notruf“ wird im Falle eines anhand von Beschleunigungswerten ermittelten potentiellen Unfalls automatisch eine Assistance informiert. Einzelheiten hierzu und zu den übermittelten Daten findest Du in den jeweiligen „Sonderbedingungen Notruf“, die Du direkt in der App beim automatischen Notruf einsehen kannst.

5.5 Drivemotive (bei “Service buchen in Deiner Nähe”)

Bei Aufruf der Kachel Drivemotive wirst Du nach Einwilligung zur Datennutzung auf die externe Drivemotive-Website der Mecanto GmbH, Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim – Betreiberin von Drivemotive.de – weitergeleitet, um deren Service zur Buchung eines Werkstatt-Termins nutzen zu können.

Nach erfolgter Einwilligung werden folgende Fahrzeug- und Kontaktdaten zum Zweck der Terminvereinbarung übermittelt: Standort, VIN (Fahrzeugidentifikationsnummer), Kennzeichen, Kilometerstand, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer.

5.6 Zur Vertragserfüllung

Die Weitergabe Deiner Daten in den Fällen der Ziffer 5.3, 5.4 und 5.6 erfolgt jeweils zur Vertragserfüllung, Art. 6 Abs. 1 lit. b Datenschutzgrundverordnung (Vertragserfüllung).

5.7 Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Wir können Deine Daten an öffentliche Stellen weitergeben, wenn und soweit wir hierzu kraft Gesetzes oder aufgrund einer Anordnung verpflichtet sind (z.B. an ein Gericht oder eine Strafverfolgungsbehörde). Rechtsgrundlage ist in diesem Falle Art. 6 Abs. 1 lit. c) Datenschutzgrundverordnung (rechtliche Verpflichtung).

5.8 Aufgrund berechtigter Interessen

Soweit dies zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist können wir Deine Daten im erforderlichen Umfang an unsere Anwälte oder im Rahmen von Gerichtsverfahren an das Gericht oder an staatliche Stellen (z.B. die Staatsanwaltschaft) weitergeben. Rechtsgrundlage hierfür sind unsere oder die berechtigten Interessen von Dritten, Art. 6 Abs. 1 lit f) Datenschutzgrundverordnung. Die berechtigten Interessen können unser Interesse an einer effektiven Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen sein, oder das Interesse Dritter an der Aufklärung von Sachverhalten, insbesondere im Zusammenhang mit Unfällen oder Straftaten (z.B. Unfallhergang bei potentiell fahrlässiger Körperverletzung). In jedem Fall werden wir vor einer Weitergabe von Daten im Einzelfall abwägen, ob Deine berechtigten Interessen entgegenstehen und – sofern dies nicht der Fall ist – Daten nur im jeweils konkret erforderlichen Umfang herausgeben.

5.9 Nicht: Kooperationspartner

In keinem Falle geben wir ohne Deine vorherige ausdrückliche Einwilligung, Deine Daten in personenbezogener Form an Kooperationspartner.

 

6. Besonderheiten bei ryd pay

6.1 Prüfung bei Lastschriftverfahren

Zum Zwecke der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses betreffend ryd pay nehmen wir eine Adressprüfung vor und holen im Falle einer Zahlung per Lastschrift vorab Informationen zu Deinem bisherigen Zahlverhalten sowie Wahrscheinlichkeitswerte zu Deinem künftigen Verhalten bei Intercard AG, Mehlbeerenstr. 2, 82024 Taufkirchen ein (Bonitätseinschätzung). Wir erhalten von Intercard lediglich eine positive oder negative Bonitätseinschätzung. Verantwortlich für die Generierung dieser Einschätzung ist Intercard, bitte wende Dich bei diesbezüglichen Fragen an Intercard. Bei negativer Bonitätseinschätzung lehnen wir die Zahlungsart Lastschrift ab. Wenn Du der Meinung bist, dass das Lastschriftverfahren in Deinem Falle zu Unrecht abgelehnt wurde, wende Dich bitte an unsere Datenschutzbeauftragte; wir nehmen dann gerne eine gesonderte Prüfung vor und berücksichtigen Deine Stellungnahme. Rechtsgrundlage für die Abfrage einer Bonitätseinschätzung sind unsere berechtigten Interessen an der Vermeidung von Zahlungsausfällen (Art. 6 Abs. 1 lit. f Datenschutzgrundverordnung). Wir speichern das Ergebnis der Bonitätseinschätzung nicht in Deinen Daten.

6.2 Tankstellen

Wenn Du die Funktion „mobiles Bezahlen“ (ryd pay) nutzt, erhält die jeweilige Tankstelle Informationen über die von Dir gekaufte Ware bzw. Dienstleistung.

 

7. Wann wir Deine Daten löschen

7.1 Grundsatz

Wir löschen Deine Daten grundsätzlich mit Beendigung unserer Vertragsbeziehung, d.h. wenn Du Dein ryd Nutzerkonto löschst.

7.2 Aufbewahrungspflichten

Soweit eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht, z.B. nach Steuer- oder Handelsrecht dies verlangt, können wir Deine Daten auch darüber hinaus speichern. Dies gilt insbesondere für Stammdaten, ryd points, Kontodaten, Bestelldaten und Daten über Einkäufe bei Tankstellen (ryd pay).

7.3 Fahrdaten

Statt einer Löschung können wir Deine Fahrdaten auch anonymisieren, das heißt, so verändern, dass ein Rückschluss auf Deine Person (z.B. anhand der Anschrift oder konkreter Fahrziele) nicht mehr möglich ist.

7.4 Einzelfälle

Im Einzelfall können wir Daten länger aufbewahren, wenn dies zur Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist (z.B. im Falle einer konkret drohenden Rechtsstreitigkeit) oder der Aufklärung von Straftaten dient (z.B. bei einem Unfallgeschehen).

 

8. Welche Berechtigungen unsere App benötigt

8.1 Standort

Die App benötigt Zugriff auf Deinen exakten Standort, ermittelt anhand von GPS-Satellitensignalen, Funkmasten und WLAN Zugangspunkten. Die Standortdaten nutzen wir, um Dir Deinen Standort, den Weg zu deinem Fahrzeug und nahegelegenen Tankstellen anzuzeigen.

8.2 Identität

Deine Identitätsangaben (z.B. Google-ID) sind technisch notwendig, um Dir Push-Nachrichten auf Dein Smartphone zu senden, z.B. Informationen über neue Gutscheine oder Aktionen.

8.3 Kamera

Der Zugriff auf Deine Kamera wird genutzt, wenn Du Tankbelege fotografieren oder ein Profilbild aufnehmen möchtest.

8.4 Zugriff auf Speicher und Medien

Unsere App nutzt den Zugriff auf Deinen Speicher und Deine Dateien, um Dein Profilbild und Tankrechnungsbelege zu speichern.

 

9. Was Du beachten musst, wenn andere Dein Fahrzeug benutzen

Wenn eine andere Person mit Deinem Fahrzeug fährt, musst Du sie vorher über die Datenverwendung im Rahmen von ryd informieren und ihre Zustimmung einholen oder das Sammeln von Daten in der ryd app vorrübergehend deaktivieren.

 

10. Deine Rechte nach der DSGVO

10.1 Deine Rechte

Nachfolgend erläutern wir Dir Deine nach der Datenschutzgrundverordnung zustehenden Rechte. Die Rechte stehen Dir unter den Voraussetzungen der jeweiligen datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu. Durch die nachfolgende Darstellung werden Dir keine weitergehenden Rechte eingeräumt. Tipp: Deine Fahr- und Tankdaten kannst Du Dir selbst als PDF- oder CSV-Datei in der ryd app im Bereich „Verlauf“ (rechts oben) herunterladen. Ansonsten wende Dich gerne an: [email protected].

10.2 Auskunft

Du hast das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir Dich betreffende personenbezogene Daten verarbeiten; ist dies der Fall, so hast Du ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 Datenschutzgrundverordnung im Einzelnen aufgeführten Informationen.

10.3 Berichtigung

Du hast das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Dich betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen, Art. 16 Datenschutzgrundverordnung.

10.4 Löschen

Du hast das Recht, von uns zu verlangen, dass Dich betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 Datenschutzgrundverordnung im Einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden.

10.5 Einschränkung der Verarbeitung

Du hast das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 Datenschutzgrundverordnung aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z. B. wenn Du Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hast, für die Dauer der Prüfung durch uns.

10.6 Datenübertragbarkeit

Du hast das Recht, unter bestimmten Voraussetzungen Dich betreffende Daten, die Du uns bereitgestellt hast, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, zu übermitteln und soweit technisch machbar übermitteln zu lassen.

10.7 Beschwerde

Du hast unabhängig von anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Du der Ansicht bist, dass die Verarbeitung der Dich betreffenden personenbezogenen Daten durch uns gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt, Art. 77 Datenschutzgrundverordnung. 

Wenn Du der Meinung bist, dass die Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten durch uns gegen die Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung oder der DSGVO verstößt, hast Du das Recht, über diesen Link eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzureichen.

10.8 Widerruf (von Einwilligungen)

Wenn Du uns eine Datenschutz-Einwilligung erteilt hast, hast Du das Recht diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Dies gilt auch für Datenschutz-Einwilligungen, die Du uns vor Geltung der DSGVO erteilt hast.

10.9 Widerspruch

a) Du hast zudem das Recht, aus Gründen, die sich aus Deiner besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Dich betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen, sofern wir die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit e. oder f Datenschutzgrundverordnung stützen. Wir verarbeiten diese Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Deine Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Art. 21 Datenschutzgrundverordnung).

b) Werden Deine personenbezogenen Daten von uns für Direktwerbung (z.B. mittels E-Mail) verwendet, so hast Du das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verwendung Deiner Daten für diese Zwecke einzulegen. Dies gilt auch für ein Profiling, soweit dieses mit Direktwerbung in Verbindung steht. Profiling meint die Verwendung von personenbezogenen Daten um bestimmte persönliche Aspekte (z.B. Interessen) zu analysieren oder vorherzusagen.