WEB PRIVACY

De verwerkingsverantwoordelijke is:

ryd GmbH
Landsbergerstraße 94
80339
München
Duitsland
+49 8945206630
info-be@ryd.one

We verheugen ons over je interesse in onze website. De bescherming van je privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij je in detail over de behandeling van je gegevens.

1. Toegang tot gegevens en hosting

Je kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Bij elk toegang tot een website slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, je IP-adres, de datum en het tijdstip van het bezoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (bezoekgegevens) bevat en de toegang documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend verwerkt om een probleemloze werking van de website te garanderen en om onze diensten te verbeteren. Op grond van Art. 6, par 1, lid 1 f) AVG dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod in het kader van een belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van je bezoek aan de website verwijderd.

Hostingdiensten door derden

In het kader van de verwerking in onze opdracht, levert een derde provider namens ons diensten op het gebied van hosting en weergave van websites. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in een correcte presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen. Alle gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van deze website of in de daarvoor bestemde formulieren in de online shop zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op zijn servers. Verwerking op andere servers vindt enkel plaats binnen het hier beschreven kader.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. Verzamelen en gebruik van gegevens voor contractverwerking en bij het openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer je deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van je bestelling, wanneer je contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail) of wanneer je een klantenrekening opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract te uit te voeren, of om je contact of de opening van de klantenrekening te verwerken en zonder hun informatie kan je de bestelling en/of de opening van de rekening niet voltooien, of het contact kan niet worden verzonden. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invulformulieren. Wij gebruiken de door jou verstrekte gegevens op grond van Art. 6 par 1, lid 1, b) AVG voor de verwerking van contracten en je aanvragen. Na volledige afhandeling van het contract of na verwijdering van je klantenrekening worden je gegevens beperkt voor verdere verwerking en na afloop van de bewaartermijnen volgens het belasting- en handelsrecht verwijderd, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van je gegevens of wij ons het recht voorbehouden om de gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij je in deze verklaring informeren. Het verwijderen van je klantenrekening is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een functie die hiervoor is voorzien in de klantenrekening.

3. Gegevensoverdracht

Om de overeenkomst op grond van Art. 6 par 1, lid 1, b) AVG uit te voeren, geven wij je gegevens door aan het met de levering belaste transportbedrijf, voor zover dit nodig is voor de levering van de bestelde goederen. Afhankelijk van welke betaaldienstverlener je in het bestelproces selecteert, geven we de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling belast is en, indien van toepassing, aan de betaaldienstverleners die in opdracht van ons werken of aan de geselecteerde betaaldienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens zelf, op voorwaarde dat je een rekening bij hen opent. In dit geval moet je je tijdens het bestelproces met je toegangsgegevens aanmelden bij de betaaldienstverlener. In dit verband is de privacyverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Op het gebied van kaartbetalingen (automatische incasso/girocard/creditcards) werken wij samen met Nexi Germany GmbH (Nexi Germany), Helfmann Park 7, D-65760 Eschborn, vertegenwoordigd door haar directeuren Mark Freese, Jens Mahlke en Luca Zanotti en voor creditcardbetalingen ook met Customweb GmbH (Customweb), General-Guisan-Strasse 47, CH-8400 Winterthur, vertegenwoordigd door haar directeuren Sascha Krüsi en Thomas Hunziker en Mastercard Payment Gateway Services Ltd., London (UK), vertegenwoordig door haat directeuren Alexander James Charles Bunten, Keith Robert Douglas en Tine Christiane Fincioen. De afwikkeling wordt uitgevoerd door Nexi Germany GmbH, Eschborn of Elavon Financial Services DAC, Loughlinstown, Co. Dublin (IRL), Geregistreerd in Ierland onder nr. 418442, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur: Bryan Calder, John Dunning, Craig Gifford, Andrew Hastings, Christopher Higgins, Jeffrey W Jones, Shailesh Kotwal, Declan Lynch, Troy Remington, Malcolm Towlson, Adrian Wrafter. In dit kader worden naast het aankoopbedrag en de datum ook de kaartgegevens aan bovengenoemd bedrijf doorgegeven.

Informatie over gegevensbescherming van Nexi Germany GmbH als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Art. 4 nr. 7 AVG:

Alle betalingsgegevens en gegevens over eventuele terugbetalingen worden slechts zolang bewaard als nodig is voor de verwerking van de betaling (inclusief de verwerking van eventuele terugbetalingen en de inning van schuldvorderingen) en voor de bestrijding van misbruiken. In principe worden de gegevens uiterlijk 13 maanden nadat ze zijn verzameld, gewist. Daarnaast kan verdere bewaring plaatsvinden indien en zolang dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke bewaartermijn of om een specifiek geval van misbruik te vervolgen. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Artikel 6, lid 1, f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je kunt informatie vragen en, indien nodig, correctie of verwijdering, en ook de beperking van de verwerking van je gegevens en/of, indien nodig, bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Indien je vragen hebt over de gegevensverwerking door Nexi Germany of als je gebruik wilt maken van je bovengenoemde rechten, kan je contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris op het opgegeven adres of per e-mail op serviceDE@nexigroup.com. Bovendien heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (in Duitsland bij de Landesdatenschutzbeauftragte). Wij willen erop wijzen dat het verstrekken van betalingsgegevens noch wettelijk noch contractueel verplicht is. Als je je betalingsgegevens niet wilt doorgeven, kun je een andere betaalmethode gebruiken.

Informatie over gegevensbescherming van customweb GmbH als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Art. 4 Nr. 7 AVG:

Alle betalingsgegevens en gegevens over eventuele terugbetalingen worden slechts zolang bewaard als nodig is voor de verwerking van de betaling (inclusief de verwerking van eventuele terugbetalingen en de inning van schuldvorderingen) en voor de bestrijding van misbruiken. In principe worden de gegevens uiterlijk 24 maanden nadat ze zijn verzameld, gewist. Daarnaast kan verdere bewaring plaatsvinden indien en zolang dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke bewaartermijn of om een specifiek geval van misbruik te vervolgen. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6, lid 1, f) AVG en art. 4 DSG (Zwitserse federale wet op de

gegevensbescherming). Je kunt informatie vragen en, indien nodig, correctie of verwijdering, en ook de beperking van de verwerking van je gegevens en/of, indien nodig, bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Bij vragen over gegevensverwerking door Customweb of als je gebruik wilt maken van je bovengenoemde rechten, kan je per e-mail contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris via datenschutz@customweb.com. Wij willen erop wijzen dat het verstrekken van betalingsgegevens noch wettelijk noch contractueel verplicht is. Als je je betalingsgegevens niet wilt doorgeven, kun je een andere betaalmethode gebruiken.

Voor meer informatie over de gegevensverwerking van Elavon kan je terecht op de website van Elavon op https://www.elavon.be/privacy-policy.html

Meer informatie over de gegevensverwerking door MPGS vind je op hun website op https://www.mastercard.us/en-us/vision/corp-responsibility/commitment-to-privacy/privacy.html

4. Nieuwsbrief

Aanbiedingen per e-mail via de inschrijving op onze nieuwsbrief

Indien je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen wij de daarvoor benodigde of door jou verstrekte gegevens gebruiken om je op basis van jouw toestemming regelmatig onze nieuwsbrief toe te sturen op grond van Art. 6 par 1, lid 1 a) AVG.

Uitschrijven voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is voorzien. Na uitschrijving zullen wij je e-mailadres verwijderen, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van je gegevens of wij ons het recht voorbehouden om je gegevens te gebruiken voor andere doeleinden, die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij je in deze verklaring informeren.

De nieuwsbrief wordt door een dienstverlener aan wie wij je e-mailadres doorgeven, namens ons verstuurd.

Met je toestemming voor de transfer geef je ons ook je toestemming, je gegevens aan The Rocket Science Group LLC, MailChimp, 675 Ponce De Leon Ave NE Ste 500, Atlanta, GA, 30308-2172 United States, door te geven. De inhoud van je toestemming hiervoor kun je vinden in de bijlage bij deze privacyverklaring. 

5. Gebruik van gegevens voor de verwerking van betalingen

Voor zover je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 22 Par. 2, c) AVG, behouden wij ons het recht voor om informatie over je identiteit en kredietwaardigheid te verkrijgen van gespecialiseerde dienstverleners (kredietagentschappen). Voor dit doel geven wij je persoonsgegevens die nodig zijn voor een kredietbeoordeling door aan de volgende onderneming(en):


Intercard AG

Mehlbeerenstr. 2

82024 Taufkirchen
Duitsland


Redelijke maatregelen ter bescherming van je rechten, vrijheden en legitieme belangen zullen worden gerespecteerd. Je beschikt over de mogelijkheid om je standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten door contact op te nemen met de hieronder beschreven contactoptie. Na volledige afhandeling van het contract worden je gegevens die voor dit doel worden verwerkt, gewist, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van je gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij je in deze verklaring informeren. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de onderstaande contactgegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat wij je bepaalde betalingsmogelijkheden niet meer kunnen aanbieden.

6. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Om ons Trusted Shops-keurmerk en de verzamelde beoordelingen weer te geven en om Trusted Shops-producten aan te bieden aan kopers na een bestelling, is de Trusted Shops Trustbadge in deze website geïntegreerd.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van onze website, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen, op grond van Art. 6 par 1, lid 1, f) AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln

Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld je IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en worden automatisch verwijderd uiterlijk zeven dagen na het einde van je bezoek aan de website.

Verdere persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan Trusted Shops als je daar toestemming voor hebt gegeven, als je besluit om Trusted Shops producten te gebruiken na het voltooien van een bestelling of als je je al hebt geregistreerd om ze te gebruiken. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen jou en Trusted Shops van toepassing.

7. Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website gebruiksvriendelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale presentatie van onze website, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen, op grond van Art. 6 par 1, lid 1, f) AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op je eindapparaat. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat je je browser hebt gesloten, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op je eindapparaat staan en stellen ons in staat om je browser bij je volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). De duur van de opslag is te vinden in het overzicht in de cookie-instellingen van je webbrowser. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of je cookies accepteert of dat je ze in bepaalde gevallen of in het algemeen niet accepteert. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe je je cookie-instellingen kunt wijzigen. Je kunt deze voor de respectievelijke browsers vinden onder de volgende links:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: https://getsupport.apple.com/?caller=psp&PRKEYS=PF24

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera™: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Als je geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Deze website maakt voor de analyse van de website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.de). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale presentatie van onze website, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen, op grond van Art. 6 par 1, lid 1, f) AVG. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van je gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over je gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Door het activeren van IP-pseudonimisering op deze website wordt het IP-adres ingekort voor verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. Het door je browser in het kader van Google Analytics doorgegeven gepseudonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Na het bereiken van het doel en het einde van het gebruik van Google Analytics door ons worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist. 

Met je toestemming voor de overdracht geef je ons ook je toestemming, je gegevens aan Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, door te geven. De inhoud van je toestemming hiervoor kun je vinden in de bijlage bij deze privacyverklaring. 

Je kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over je gebruik van de website (inclusief je IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die onder de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Als alternatief voor de browser-plug-in kan je op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Daarbij wordt een opt-out-cookie op je eindapparaat geplaatst. Als je je cookies verwijdert, moet je opnieuw op de link klikken.

Als alternatief voor de browser plug-in kun je op deze link [borlabs-cookie type="btn-switch-consent" id="google-analytics”/] klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Daarbij wordt een opt-out-cookie op je eindapparaat geplaatst. Als je je cookies verwijdert, moet je opnieuw op de link klikken.

Via deze link [borlabs-cookie type=“btn-cookie-preference“ title=“Cookie-Einstellungen“ element=“link“/] kan je je cookie-instellingen controleren en indien gewenst wijzigen.

Opmerking: We gebruiken de Cookie-Opt-In-Plugin voor WordPress van BORLABS.

8. Online marketing

Bing Ads

We gebruiken de technologie van Bing Ads (bingads.microsoft.com), die door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft") ter beschikking worden gesteld en geëxploiteerd. Microsoft plaatst daarbij een cookie op je eindapparaat als je onze website via een Microsoft Bing advertentie heeft bereikt. Hierdoor kunnen Microsoft en wij herkennen wanneer iemand op een advertentie klikt, naar onze site wordt doorverwezen en een vooraf bepaalde landingspagina ("conversiesite") bereikt. We vernemen enkel het totaal aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie klikt en vervolgens doorgestuurd wordt naar de conversiesite. Microsoft verzamelt, verwerkt en gebruikt via de cookie informatie, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gemaakt. Dergelijke gebruiksprofielen dienen om het bezoekersgedrag te analyseren en worden gebruikt om advertenties weer te geven. Persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker wordt niet verwerkt. Als je niet wilt dat Microsoft informatie over je gedrag gebruikt zoals hierboven beschreven, kun je het gebruik van cookies weigeren door de instellingen van je browser te wijzigen en de automatische instelling van cookies uit te schakelen. Je kunt ook voorkomen dat er gegevens worden verzameld die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met je gebruik van de website, evenals de verwerking van deze gegevens door Microsoft, door op de volgende link te klikken https://choice.microsoft.com/en-US/opt-out en je bezwaar uit te leggen. Voor meer informatie over privacy en de cookies die door Microsoft en Bing Ads worden gebruikt, kun je de website van Microsoft bezoeken op https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement.  

Google AdWords Remarketing

We gebruiken Google AdWords om deze website te adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Hiervoor wordt bij je bezoek aan onze website door Google de zogenaamde remarketingcookie ingesteld, die op basis van de door jou bezochte pagina's automatisch een op interesse gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudoniemcookie-ID. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van onze website, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen, op grond van Art. 6 par 1, lid 1, f) AVG. Na het bereiken van het doel en het einde van het gebruik van Google AdWords Remarketing door ons, worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist.

Extra gegevens worden alleen verwerkt als je toestemming hebt gegeven voor het koppelen van je web- en app-browsinggeschiedenis aan je Google-account en het gebruik van informatie uit je Google-account om advertenties die je op het web ziet, te personaliseren. Als je tijdens je bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, gebruikt Google je gegevens samen met de gegevens van Google Analytics voor het maken en definiëren van doelgroeplijsten voor cross-device remarketing. Voor dit doel worden je persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan de gegevens van Google Analytics om zo doelgroepen te kunnen vormen.

Google AdWords Remarketing is een aanbod van Google LLC (www.google.de).

Met je toestemming voor de verwerking geef je ons ook je toestemming om je gegevens aan Google LLC(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) door te geven. De inhoud van je toestemming hiervoor kun je vinden in de bijlage bij deze privacyverklaring. 

Via deze link kan je de remarketingcookie uitschakelen. Daarnaast kan je bij de Digital Advertising Alliance informatie inwinnen over het instellen van cookies en instellingen hiervoor maken.

Google Maps

We gebruiken Google Maps om interactieve kaarten weer te geven. Google Maps is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd.

Bij het oproepen van afzonderlijke subpagina's van onze website die Google Maps bevatten, wordt de informatie van je browser rechtstreeks naar Google verzonden.

Daarbij kan informatie over het gebruik van je IP-adres en het door jou opgegeven startadres in het kader van de routeplanning worden doorgegeven. Voor de inhoud van de kaarten maakt je browser rechtstreeks verbinding met de servers van Google. Daarom hebben wij geen invloed op de gegevens die door Google worden verzameld. Volgens onze laatste informatie, zijn dit:

 • Adres van de website waarin de Google Maps kaart is geïntegreerd

 • Tijdstempel: Tijd en datum van de kaartaanvraag

 • Je IP-adres en het startpunt van je routeplanning

Wij hebben geen enkele invloed op de verdere verwerking of het gebruik van je gegevens door Google en kunnen hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Aangezien het hoofdkantoor van Google in de VS is gevestigd, is onze verwijzing naar gegevensverwerking in onveilige derde landen in deze privacyverklaring van toepassing.

Als je niet akkoord gaat, deactiveer dan de Java Script-functie in je browserinstellingen en voorkom de installatie van cookies.

Meer informatie over het gebruik van Google en Google Maps vind je hier:

Om onze webformulieren tegen misbruik en spam te beschermen, maken wij in het kader van sommige formulieren op deze website gebruik van de Google reCAPTCHA Service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: Google). Door het controleren van een handmatige ingave voorkomt deze service dat geautomatiseerde software (zgn. bots) op de website onrechtmatige activiteiten uitvoert. Op grond van Art. 6 par 1, lid 1, f) AVG dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij de bescherming van onze webpagina tegen misbruik en bij een probleemloze weergave van onze online aanwezigheid. in het kader van een belangenafweging.

Google reCAPTCHA maakt gebruik van een in de website ingebouwde code, een zogenaamde JavaScript, als onderdeel van de verificatiemethoden die een analyse van het gebruik van de website door je mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over je gebruik van deze website, inclusief uw IP-adres, wordt in principe naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Bovendien worden andere cookies die door Google in je browser worden opgeslagen, door Google reCAPTCHA geëvalueerd.

Er worden geen persoonsgegevens uitgelezen of opgeslagen uit de invulvelden van het betreffende formulier.

Aangezien het hoofdkantoor van Google in de VS is gevestigd, is onze verwijzing naar gegevensverwerking in onveilige derde landen in deze privacyverklaring van toepassing.

Je kunt het verzamelen van de gegevens die door het JavaScript of de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op je gebruik van de website (inclusief je IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het voorkomen van het uitvoeren van JavaScript of het instellen van cookies in de instellingen van je browser. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website voor je gebruik kan beperken.

Meer informatie over het privacybeleid van Google vind je hier.

Outbrain

Deze website maakt gebruik van technologie van Outbrain Inc. (”Outbrain“, 39 W 13th Street New York, NY 10011 USA). Dit maakt het mogelijk om gericht die internetgebruikers met reclame te benaderen die al geïnteresseerd zijn in onze aanbiedingen op de pagina's van onze partners, of om gegevens over hen te verzamelen. De technologie is afhankelijk van een op cookies gebaseerde analyse van het gebruikersgedrag. Deze advertenties zullen alleen verschijnen op Outbrain advertentieruimtes, ofwel Outbrain Engage advertentieruimtes of het Outbrain Extended Network. Als je geen op interesse gebaseerde reclame wilt ontvangen, kun je deze functie hier uitschakelen. https://www.outbrain.com/legal/

Taboola

Deze website maakt gebruik van de content discovery-technologie van Taboola om extra online content aan te bevelen die voor jou interessant kan zijn. Om deze aanbevelingen te kunnen doen, verzamelt Taboola informatie over je apparaat en je gedrag op deze website (en andere partnersites) door middel van cookies en soortgelijke technologieën. Voor meer informatie vind je hier het privacybeleid van Taboola of klik op hier voor de opt-out

9. Social media plug-ins

Gebruik van social plug-ins van Facebook, Twitter, Instagram met behulp van de Shariff-oplossing.

Op onze website worden social buttons van sociale netwerken gebruikt.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van onze website, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen, op grond van Art. 6 par 1, lid 1, f) AVG. Om je gegevens bij het bezoek aan onze website beter te beschermen, zijn deze buttons niet volledig als plug-ins in de pagina geïntegreerd, maar alleen met behulp van een HTML-link. Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer een pagina van onze website met dergelijke knoppen wordt opgeroepen, er nog geen verbinding tot stand komt met de servers van de aanbieder van het betreffende sociale netwerk.

Als je op een van de knoppen klikt, wordt een nieuw venster van je browser geopend en wordt de pagina van de betreffende dienstverlener opgeroepen, waarop je (eventueel na het invoeren van je inloggegevens) bijv. op Like of Share kunt klikken.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals je rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om je privacy te beschermen, zijn te vinden in de privacyverklaring van de aanbieder.

https://www.facebook.com/policy.php

https://twitter.com/privacy

https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube video plug-ins

Er wordt inhoud van derden in deze website geïntegreerd. Deze inhoud wordt door Google LLC ("Aanbieder") ter beschikking gesteld.

YouTube wordt geëxploiteerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Voor video's van YouTube, die op onze site zijn geïntegreerd, is de uitgebreide instelling voor gegevensbescherming geactiveerd. Dit betekent dat er geen informatie van websitebezoekers wordt verzameld en opgeslagen door YouTube, tenzij ze de video afspelen. De integratie van de video's dient om onze legitieme belangen te beschermen in een optimale marketing van ons aanbod op grond van Art. 6 par 1, lid 1, f) AVG.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals je rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om je privacy te beschermen, zijn te vinden in de privacyverklaring van Google. https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Onze online aanwezigheid op Facebook, Google, Twitter, Instagram, Xing, LinkedIn

Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient om de actieve communicatie met onze klanten en potentiële klanten te verbeteren. Wij informeren daar over onze producten en actuele aanbiedingen.

Bij een bezoek aan onze online-aanwezigheid in sociale media kunnen je gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Uit deze gegevens worden zogenaamde gebruiksprofielen gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties binnen en buiten de platforms te plaatsen, waarvan wordt aangenomen dat ze aansluiten bij je interesses. Voor dit doel worden meestal cookies gebruikt op je eindapparaat. Deze cookies slaan het gedrag en de interesses van bezoekers op. Op grond van Art. 6 par 1, f) AVG dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen in het kader van een belangenafweging bij een optimale weergave van ons aanbod en een efficiënte communicatie met de klanten en geïnteresseerden. . Indien je door de respectieve exploitanten van de sociale-mediaplatforms om toestemming (overeenkomst) voor gegevensverwerking wordt gevraagd, bijvoorbeeld door middel van een selectievakje, is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking Artikel 6, par 1, a), van de AVG.

Voor zover de bovengenoemde sociale-mediaplatforms hun hoofdkwartier in de VS hebben, is onze verwijzing naar gegevensverwerking in onveilige derde landen in deze privacyverklaring van toepassing. 

Gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de aanbieders op hun sites, evenals een contactoptie en je rechten in dit verband en het instellen van opties voor de bescherming van je privacy, in het bijzonder opt-out opties, zijn te vinden in de privacyverklaringen van de aanbieders die hieronder zijn gelinkt. Mocht je in dit verband nog hulp nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen medeverantwoordelijken op grond van Art. 26 AVG, die je hier kunt bekijken:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Mogelijkheid tot bezwaar (Opt-out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google/YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated

Twitter: https://twitter.com/personalization

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht

10. Inhoud van de toestemming voor gegevensoverdracht naar onveilige derde landen

Indien je ons toestemming geeft voor de overdracht van gegevens naar onveilige derde landen (Art. 49 par 1, a) AVG), bijv. in het kader van een cookie-banner, heeft dit de volgende inhoud:

 

Je geeft ons je toestemming, die op elk moment in de toekomst herroepbaar is, om je gegevens door te geven aan bedrijven in niet-EU-landen en waarvoor geen besluit van de Europese Commissie bestaat waarin staat dat het land een niveau van bescherming van persoonsgegevens heeft dat toereikend is voor de EU (het "onveilige derde land"), waarbij er mogelijk niet voldoende maatregelen zijn genomen (bijvoorbeeld contractuele overeenkomsten) om dit tekort te compenseren. De bedrijven en landen worden in deze privacyverklaring afzonderlijk genoemd.Door je toestemming te geven, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij je gegevens doorgeven aan de genoemde bedrijven in onveilige derde landen, in het bijzonder de VS, terwijl je de hieronder genoemde risico's accepteert.

 

De verwerking vindt plaats in deze landen zonder dat de EU-beginselen inzake gegevensbescherming, namelijk rechtmatigheid, eerlijke verwerking, transparantie, doeleindebeperking, minimalisering van de gegevens, nauwkeurigheid en opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid, in acht hoeven te worden genomen. Bovendien is het mogelijk dat je recht op informatie, toegang, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar dat door het EU-recht wordt gegarandeerd, in deze landen niet gewaarborgd is.

 

Het is mogelijk dat de rechtsstaat (bijv. het evenredigheidsbeginsel), de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden (bijv. het recht op bescherming van persoonsgegevens) in het betrokken land niet voldoen aan de EU-normen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de regels inzake openbare veiligheid, defensie, nationale veiligheid en strafrecht, alsook voor de toegang van de overheid tot persoonsgegevens en de toepassing van deze regels. Er kan ook sprake zijn van onvoldoende bescherming voor verdere overdracht van persoonsgegevens naar andere onveilige derde landen. De administratieve of gerechtelijke tenuitvoerlegging van je rechten kan beperkt zijn in onveilige derde landen in vergelijking met de EU.

 

Bovendien is het mogelijk dat onveilige derde landen geen toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming hebben die vergelijkbaar zijn met die in de EU, of dat zij niet in staat zijn om efficiënt te werken. Het is mogelijk dat de autoriteiten in onveilige derde landen onvoldoende over onvoldoende dwangmiddelen en bijstand en advies aan de betrokkenen beschikken, en dat de toezichthoudende autoriteiten niet met de EU-autoriteiten samenwerken.

 

Met name in de VS hebben overheidsinstellingen ook gemakkelijker en uitgebreider toegang tot gegevens, zonder beperkingen op het gebied van evenredigheid en noodzaak die vergelijkbaar zijn met die in de EU. Bovendien kun je niet procederen over de naleving van de vereisten voor toegang tot gegevens door overheidsinstellingen zonder het bezit van de Amerikaanse nationaliteit.

11. Contactmogelijkheden en je rechten

Als betrokkende beschik je over de volgende rechten:

 • op grond van Art. 15 AVG het recht om informatie op te vragen over je persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in de mate die daarin is aangegeven;

 • op grond van Art. 16 AVG heb je het recht om onverwijld de correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verzoeken;

 • op grond van Art. 17 AVG het recht om de verwijdering van je persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te eisen, voor zover de verdere verwerking niet verboden is

- voor het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen,

- voor een wettelijke verplichting na te komen,

- voor redenen van algemeen belang, of

- voor het gebruik, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen noodzakelijk is.

 • op grond van Art. 18 AVG het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te eisen, voor zover

- de juistheid van de gegevens door jou wordt betwist;

- de verwerking onwettig is, maar je het wissen ervan afwijst;

- we de gegevens niet meer nodig hebben, maar je ze wel nodig hebt voor het gebruik, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen, of

- je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 AVG;

 • op grond van Art. 20 AVG, het recht om je persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat ze worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke;

 

Op grond van Art. 77 AVG heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In principe kan je contact opnemen met de toezichthoudende instantie van je gewone verblijfplaats of werkplek of onze bedrijfszetel. Indien je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens door ons in strijd is met de bepalingen van dit Privacybeleid of de AVG, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit via deze link.

Als je vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van je persoonsgegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens en voor het intrekken van een gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan contact op met de gegevensbeschermingsfunctionaris van ons bedrijf.

Gegevensbescherming

Blutenburgstr. 18

80636 München
Duitsland

+49 8945206630

dataprotection@ryd.one

********************************************************************

Recht op bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd om onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging voorrang hebben, te beschermen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst. Indien de verwerking bestemd is voor direct marketing, kun je dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Voor zover de verwerking voor andere doeleinden wordt uitgevoerd, heb je alleen het recht om bezwaar te maken op gronden die voortvloeien uit je specifieke situatie.

Nadat je gebruik hebt gemaakt van je recht om bezwaar te maken, zullen we je persoonsgegevens niet meer verwerken voor deze doeleinden, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die voorrang hebben op je belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking bedoeld is voor het gebruik, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen

Dit geldt niet als de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketingdoeleinden. Wij zullen je persoonsgegevens dan niet langer voor dit doel verwerken. ********************************************************************

PROTECTION DES DONNÉES SUR LE WEB

Le responsable du traitement des données est :

ryd GmbH
Landsbergerstraße 94
80339
München
Allemagne
+49 8945206630
info-be@ryd.one

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre site web. La protection de votre vie privée est très importante pour nous. Nous vous informons ci-dessous en détail sur le traitement de vos données.

1. Données d'accès et hébergement

Vous pouvez visiter nos sites web sans fournir aucune information personnelle. Chaque fois que vous visitez un site web, le serveur web enregistre automatiquement un fichier journal du serveur, qui contient, par exemple, le nom du fichier demandé, votre adresse IP, la date et l'heure de la demande, la quantité de données transférées et le fournisseur demandeur (données d'accès) et qui documente la demande.

Ces données d'accès sont évaluées exclusivement dans le but de garantir un fonctionnement sans faille du site et d'améliorer nos services. Conformément à l'art. 6, al. 1, S. 1 lit. f RGPD, cela sert à protéger nos intérêts légitimes dans la présentation correcte de notre offre, qui sont contrebalancés par une mise en balance des intérêts. Toutes les données d'accès seront supprimées au plus tard sept jours après la fin de votre visite sur notre site web.

Services d'hébergement par l'intermédiaire d'un fournisseur tiers 

Dans le cadre du traitement pour notre compte, un fournisseur tiers nous fournit les services d'hébergement et d'affichage du site web. Cela sert à protéger nos intérêts légitimes dans une présentation correcte de notre offre, qui sont contrebalancés dans le cadre d'un équilibre des intérêts. Toutes les données collectées dans le cadre de l'utilisation de ce site web ou dans les formulaires prévus à cet effet dans la boutique en ligne comme décrit ci-dessous sont traitées sur ses serveurs. Le traitement sur d'autres serveurs n'a lieu que dans le cadre expliqué ici.

Ce prestataire de services est situé dans un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

2. Collecte et utilisation des données pour le traitement des contrats et l'ouverture d'un compte client

Nous recueillons des données à caractère personnel si vous nous les fournissez volontairement dans le cadre de votre demande, lorsque vous nous contactez (par exemple via un formulaire de contact ou un courrier électronique) ou lorsque vous ouvrez un compte client. Les champs obligatoires sont marqués comme tels, car dans ces cas nous avons besoin des données pour traiter le contrat, ou pour traiter votre contact ou ouvrir un compte client et sans leurs informations vous ne pouvez pas compléter la demande et / ou l'ouverture de compte, ou envoyer un contact. Les données collectées peuvent être consultées à partir des formulaires de saisie respectifs. Nous utilisons les données que vous nous avez communiquées conformément à l'art. 6, al. 1 S. 1 lit. b RGPD pour le traitement du contrat et le traitement de vos demandes. Après le traitement complet du contrat ou la suppression de votre compte client, vos données seront limitées à un traitement ultérieur et supprimées après l'expiration des délais de conservation prévus par le droit fiscal et commercial, sauf si vous avez expressément consenti à une utilisation ultérieure de vos données ou si nous nous réservons le droit d'utiliser des données au-delà de ce qui est autorisé par la loi et dont nous vous informons dans la présente déclaration. La suppression de votre compte client est possible à tout moment et peut être effectuée soit par l'envoi d'un message à l'option de contact décrite ci-dessous, soit par une fonction prévue à cet effet dans le compte client.

3. Transfert de données

Afin d'exécuter le contrat conformément à l'art. 6, al. 1 S. 1 lit. b RGPD, nous transmettons vos données à l'entreprise de transport chargée de la livraison, dans la mesure où cela est nécessaire pour la livraison des marchandises commandées. Selon le prestataire de services de paiement que vous sélectionnez dans le processus de commande, nous transmettons les données de paiement collectées à cette fin à l'établissement de crédit chargé du paiement et, le cas échéant, aux prestataires de services de paiement que nous avons mandatés ou au service de paiement sélectionné. En partie, les prestataires de services de paiement sélectionnés collectent également ces données eux-mêmes, à condition que vous y créiez un compte. Dans ce cas, vous devez vous enregistrer auprès du fournisseur de services de paiement avec vos données d'accès pendant le processus de commande. À cet égard, la déclaration de protection des données du prestataire de services de paiement concerné s'applique.

Dans le domaine des paiements par carte (débit direct/girocard/cartes de crédit), nous travaillons avec Nexi Germany GmbH (Nexi Germany), Helfmann Park 7, D-65760 Eschborn, représentée par ses directeurs Mark Freese, Jens Mahlke et Luca Zanotti, ainsi que pour les paiements par carte de crédit avec customweb GmbH (customweb), General-Guisan-Strasse 47, CH-8400 Winterthur, représentée par ses directeurs Sascha Krüsi et Thomas Hunziker et Mastercard Payment Gateway Services Ltd, Londres (Royaume-Uni), représentée par ses officiers Alexander James Charles Bunten, Keith Robert Douglas et Tine Christiane Fincioen. Le règlement est effectué par Nexi Germany GmbH, Eschborn ou Elavon Financial Services DAC, Loughlinstown, Co. Dublin (IRL), enregistrée en Irlande sous le numéro 418442, représentée par le conseil d'administration : Bryan Calder, John Dunning, Craig Gifford, Andrew Hastings, Christopher Higgins, Jeffrey W Jones, Shailesh Kotwal, Declan Lynch, Troy Remington, Malcolm Towlson, Adrian Wrafter. Dans ce cadre, outre le montant et la date de l'achat, les détails de la carte seront envoyés à l'entreprise susmentionnée.

Informations sur la protection des données de Nexi Germany GmbH en tant qu'organisme responsable au sens de l'art. 4 n° 7 RGPD.

Toutes les données de paiement ainsi que les données relatives aux éventuelles rétrofacturations ne seront conservées que pendant la durée nécessaire au traitement des paiements (y compris le traitement des éventuelles rétrofacturations et le recouvrement des créances) et à la lutte contre les abus. En règle générale, les données sont supprimées au plus tard 13 mois après leur collecte. Au-delà, un stockage supplémentaire peut avoir lieu si et aussi longtemps que cela est nécessaire pour respecter une période de conservation légale ou pour poursuivre un cas spécifique d'abus. La base juridique du traitement des données est l'article 6, paragraphe 1, point f), du règlement général sur la protection des données. Vous pouvez demander des informations et, si nécessaire, la correction ou la suppression ainsi que la limitation du traitement de vos données et/ou, si nécessaire, vous opposer au traitement de vos données. Si vous avez des questions concernant le traitement des données par Nexi Germany ou pour faire valoir vos droits susmentionnés, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données, qui peut être joint à l'adresse indiquée ou par courrier électronique à l'adresse serviceDE@nexigroup.com. En outre, vous avez le droit de porter plainte auprès d'une autorité de contrôle (en Allemagne, auprès du commissaire d'État à la protection des données). Nous tenons à souligner que la fourniture de données de paiement n'est requise ni légalement ni contractuellement. Si vous ne souhaitez pas fournir vos données de paiement, vous pouvez utiliser un autre mode de paiement.

Informations sur la protection des données de customweb GmbH en tant qu'organisme responsable au sens de l'art. 4 n° 7 RGPD :

Toutes les données de paiement ainsi que les données sur les éventuelles rétrofacturations ne seront stockées que tant qu'elles seront nécessaires au traitement des paiements (y compris le traitement des éventuelles rétrofacturations et le recouvrement des créances) et à la lutte contre les abus. En règle générale, les données sont supprimées au plus tard 24 mois après leur collecte. Au-delà, un stockage supplémentaire peut avoir lieu si et aussi longtemps que cela est nécessaire pour respecter une période de conservation légale ou pour poursuivre un cas spécifique d'abus. La base juridique du traitement des données est l'article 6, paragraphe 1, point f) RGPD et l'article 4 DSG (loi suisse sur la protection des données). Vous pouvez demander des informations et, si nécessaire, la correction ou la suppression ainsi que la limitation du traitement de vos données et/ou, si nécessaire, vous opposer au traitement de vos données. Si vous avez des questions concernant le traitement de vos données par customweb ou si vous souhaitez exercer les droits susmentionnés, veuillez contacter le délégué à la protection des données, qui peut être joint par e-mail à l'adresse datenschutz@customweb.com. Nous tenons à souligner que la fourniture de données de paiement n'est pas requise légalement ni contractuellement. Si vous ne souhaitez pas fournir vos données de paiement, vous pouvez utiliser un autre mode de paiement.

Pour de plus amples informations sur le traitement des données par Elavon, veuillez consulter leur site web à l'adresse https://www.elavon.be/privacy-policy.html.

Pour plus d'informations sur le traitement des données par MPGS, veuillez consulter leur site web à l'adresse https://www.mastercard.us/en-us/vision/corp-responsibility/commitment-to-privacy/privacy.html 

4. Bulletin d'information électronique

La publicité par e-mail avec inscription à la bulletin d'information

Si vous vous inscrivez à notre bulletin d'information, nous utiliserons les données requises à cette fin ou fournies séparément par vous pour vous envoyer régulièrement notre bulletin d'information par courrier électronique sur la base de votre consentement conformément à l'article 6, paragraphe 1, p. 1, lit. a du RGPD.

Il est possible de se désabonner de la bulletin d'information à tout moment, soit en envoyant un message à l'option de contact décrite ci-dessous, soit par un lien prévu à cet effet dans la lettre d'information. Après le désabonnement, nous supprimerons votre adresse électronique, sauf si vous avez expressément consenti à une utilisation ultérieure de vos données ou si nous nous réservons le droit d'utiliser les données d'une manière allant au-delà de ce qui est autorisé par la loi et dont nous vous informons dans la présente déclaration.

La bulletin d'information est envoyée dans le cadre d'un traitement pour notre compte par un prestataire de services, auquel nous transmettons votre adresse électronique à cette fin.

Avec votre consentement au transfert, vous nous donnez également votre accord pour transférer vos données à The Rocket Science Group LLC, MailChimp, 675 Ponce De Leon Ave NE Ste 500, Atlanta, GA, 30308-2172 États-Unis. Le contenu de votre consentement à cet égard se trouve dans l'annexe de la présente politique de confidentialité.

5. Utilisation des données pour le traitement des paiements

Lorsque vous nous avez donné votre consentement exprès conformément à Art. 22 Abs. 2 lit. c RGPD, nous nous réservons le droit d'obtenir des informations sur votre identité et votre solvabilité auprès de prestataires de services spécialisés (agences de crédit). À cette fin, nous transmettons vos données personnelles requises pour une vérification de solvabilité à la ou aux sociétés suivantes :


Intercard AG

Mehlbeerenstr. 2

82024 Taufkirchen

Allemagne

 

Les mesures appropriées pour protéger vos droits, vos libertés et vos intérêts légitimes seront prises en compte. Vous avez la possibilité d'expliquer votre point de vue et de contester la décision en contactant l'option de contact décrite ci-dessous. Après le traitement complet du contrat, vos données traitées à cette fin seront supprimées, sauf si vous avez expressément consenti à une utilisation ultérieure de vos données ou si nous nous réservons le droit d'utiliser des données au-delà de ce qui est autorisé par la loi et dont nous vous informons dans la présente déclaration. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en envoyant un message aux coordonnées ci-dessous. Le cas échéant, il arrive que nous ne pouvons plus vous offrir certaines options de paiement.

6. Intégration du label de qualité des Trusted Shops

Pour afficher notre label de qualité de Trusted Shops et les évaluations recueillies, mais également pour offrir les produits Trusted Shops aux acheteurs après une commande, le Trusted Shops Trustbadge est intégré sur ce site.

Cette démarche vise à protéger nos intérêts légitimes dans une commercialisation optimale de notre offre selon l'art. 6 al. 1 p. 1 lit. f RGPD. Le Trustbadge et les services annoncés avec lui sont une offre de Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Cologne.

Lorsque le Trustbadge est appelé, le serveur web enregistre automatiquement un fichier journal du serveur, qui contient, par exemple, votre adresse IP, la date et l'heure de l'appel, la quantité de données transférées et le fournisseur demandeur (données d'accès) et qui documente l'appel. Ces données d'accès ne sont pas traitées et sont automatiquement effacées au plus tard sept jours après la fin de votre visite sur le site.

Les autres données personnelles ne seront transférées à Trusted Shops que si vous y avez consenti, si vous décidez d'utiliser les produits Trusted Shops après avoir passé une commande ou si vous vous êtes déjà inscrit pour les utiliser. Dans ce cas, l'accord contractuel entre vous et Trusted Shops est applicable.

7. Cookies et analyse du web

Afin de rendre la visite de notre site web attrayante et de permettre l'utilisation de certaines fonctions, de présenter des produits adaptés ou de réaliser des études de marché, nous utilisons des "cookies" sur différentes pages. Cela sert à protéger nos intérêts légitimes dans une présentation optimisée de notre offre selon l'art. 6 al. 1 p. 1 lit. f RGPD. Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont automatiquement conservés sur votre appareil. Certains des cookies que nous utilisons sont supprimés à la fin de la session de navigation, c'est-à-dire après que vous ayez fermé votre navigateur (les "cookies de session"). D'autres cookies restent sur votre appareil et nous permettent de reconnaître votre navigateur la prochaine fois que vous nous rendez visite (cookies persistants). La durée de conservation peut être consultée dans la vue d'ensemble des paramètres des cookies de votre navigateur web. Vous pouvez configurer votre navigateur de manière à être informé de la mise en place de cookies et à décider individuellement de leur acceptation ou de l'exclusion de l'acceptation de cookies dans certains cas ou en général. Chaque navigateur diffère dans la manière dont il gère les paramètres des cookies. Ceci est décrit dans le menu d'aide de chaque navigateur, qui explique comment vous pouvez modifier vos paramètres de cookies. Vous pouvez les trouver pour les navigateurs respectifs sous les liens suivants :

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: https://getsupport.apple.com/?caller=psp&PRKEYS=PF24

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera™ : https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Si vous n’acceptez pas les cookies, la fonctionnalité de notre site web peut être limitée.

Utilisation de Google (Universal) Analytics pour l'analyse du web

Pour l'analyse des sites web, ce site utilise Google (Universal) Analytics, un service d'analyse web de Google LLC (www.google.de). Cela sert à protéger nos intérêts légitimes dans une présentation optimisée de notre offre, qui prévaut dans le cadre d'une mise en balance des intérêts, conformément à l'article 6 (1) p. 1 lit. f RGPD. Google (Universal) Analytics utilise des méthodes qui permettent d'analyser votre utilisation du site web, telles que les cookies. Les informations automatiquement collectées sur votre utilisation de ce site web sont généralement transférées à un serveur de Google aux États-Unis et y sont conservées. Par pseudonymisation sur ce site web, l'adresse IP, l'adresse IP est abrégée avant la transmission dans les États membres de l'Union européenne ou dans d'autres États contractants de l'accord sur l'Espace économique européen. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'adresse IP complète sera transmise à un serveur de Google aux États-Unis et y sera abrégée. L'adresse IP pseudonymisée transmise par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics ne sera pas fusionnée avec d'autres données de Google. Après la fin de la finalité et la fin de l'utilisation de Google Analytics par nous, les données collectées dans ce cadre seront supprimées. 

En acceptant de partager vos données, vous nous autorisez également à les transférer à Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis. Le contenu de votre consentement à cet égard se trouve dans l'annexe de la présente politique de confidentialité. 

Vous pouvez prévenir que les données générées par le cookie et liées à votre utilisation du site web (y compris votre adresse IP) soient transmises à Google ainsi que le traitement de ces données par Google en téléchargeant et en installant le plugin du navigateur disponible sur le lien suivant : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Alternativement au plugin du navigateur, vous pouvez cliquer sur ce lien pour éviter que Google Analytics collecte des données sur ce site à l'avenir. Un cookie de désactivation sera alors placé sur votre appareil. Lorsque vous supprimez vos cookies, vous devez cliquer à nouveau sur le lien.

Vous pouvez également cliquer sur ce lien [borlabs-cookie type="btn-switch-consent" id="google-analytics"/]pour éviter la collecte par Google Analytics sur ce site à l'avenir. Un cookie de désactivation sera alors placé sur votre appareil. Lorsque vous effacez vos cookies, vous devez cliquer à nouveau sur le lien.

Comme alternative au plugin du navigateur, vous pouvez cliquer sur ce lien [borlabs-cookie type="btn-switch-consent" id="google-analytics"/]pour empêcher Google Analytics de collecter des données sur ce site à l'avenir. Un cookie de désactivation sera alors placé sur votre terminal. Lorsque vous effacez vos cookies, vous devez cliquer à nouveau sur le lien.

En suivant ce lien [borlabs-cookie type="btn-cookie-preference" title="Cookie settings" element="link"/] vous pouvez vérifier vos paramètres de cookies et les modifier si vous le souhaitez.

Note : Nous utilisons le plugin "cookie opt-in" pour WordPress de BORLABS.

8. Marketing en ligne

Annonces Bing 

Nous utilisons les technologies de Bing Ads (bingads.microsoft.com), qui sont fournies et exploitées par Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft"). Microsoft place un cookie sur l'appareil terminal si vous avez accédé à notre site web via une publicité Microsoft Bing. Microsoft et nous pouvons ainsi reconnaître quand quelqu'un clique sur une annonce, est redirigé vers notre site web et atteint une page cible préalablement déterminée ("site de conversion"). Nous ne connaissons que le nombre total d'utilisateurs qui cliquent sur une annonce Bing et sont ensuite dirigés vers le site de conversion. Microsoft recueille, traite et utilise des informations via le cookie, à partir duquel des profils d'utilisation sont créés à l'aide de pseudonymes. Ces profils d'utilisation servent à analyser le comportement des visiteurs et sont utilisés pour afficher des publicités. Les informations personnelles concernant l'identité de l'utilisateur ne sont pas traitées. Si vous ne souhaitez pas que Microsoft utilise des informations sur votre comportement comme décrit ci-dessus, vous pouvez refuser le paramétrage nécessaire des cookies - par exemple, dans les paramètres du navigateur et désactiver le paramétrage automatique des cookies en général. Vous pouvez également refuser la collecte des données générées par le cookie et liées à votre utilisation du site web, ainsi que le traitement de ces données par Microsoft, en cliquant sur le lien suivant https://choice.microsoft.com/en-US/opt-out pour déclarer votre opposition motivée. De plus amples informations sur la protection des données et les cookies utilisés par Microsoft et Bing Ads sont disponibles sur le site web de Microsoft https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement

Remarketing de Google AdWords

Nous utilisons Google AdWords pour faire la publicité de ce site dans les résultats de recherche Google et sur des sites tiers. À cette fin, un cookie dit de remarketing est mis en place par Google lorsque vous visitez notre site web, ce qui permet de faire automatiquement de la publicité basée sur les centres d'intérêt au moyen d'un pseudo cookie ID et sur la base des pages que vous avez visitées. Ceci sert à protéger nos intérêts légitimes dans une commercialisation optimale de notre site web selon l'art. 6 al. 1 p. 1 lit. f RGPD. Au terme de la fin de la finalité et de l'utilisation de Google AdWords Remarketing par nos soins, les données collectées dans ce cadre seront supprimées.

Le traitement ultérieur des données n'aura lieu que si vous avez consenti à ce que Google relie votre historique de navigation sur le Web et dans les applications à votre compte Google et utilise les informations de votre compte Google pour personnaliser les annonces que vous voyez sur le Web. Dans ce cas, si vous êtes connecté à votre profil de Google pendant que vous visitez notre site web, Google utilisera vos données ainsi que celles de Google Analytics pour créer et définir des listes de groupes cibles pour le remarketing multidispositifs. À cette fin, Google associe temporairement vos données personnelles aux données de Google Analytics afin de créer des groupes cibles.

Google AdWords Remarketing est une offre de Google LLC (www.google.de).

Avec votre consentement, vous nous donnez également votre accord pour transférer vos données à Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Le contenu de votre consentement à cet égard se trouve dans l'annexe de la présente politique de confidentialité. 

Vous pouvez désactiver le cookie de remarketing via ce lien. En outre, vous pouvez obtenir des informations auprès de la Digital Advertising Alliance sur le paramétrage des cookies et effectuer des réglages à cet égard.

Google Maps

Nous utilisons Google Maps pour afficher des cartes interactives. Google Maps est un service fourni par Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ci-après dénommé "Google".

Lorsque vous appelez les différentes sous-pages de notre site web qui contiennent Google Maps, les informations de votre navigateur sont transmises directement à Google.

Dans le cadre de la fonction de planification d'itinéraire, des informations sur l'utilisation de votre adresse IP et de votre adresse de départ spécifiée peuvent être transmises. Pour le contenu de la carte, votre navigateur se connecte directement aux serveurs de Google. Par conséquent, nous n'avons aucune influence sur les données collectées par Google. D'après nos dernières connaissances, ce sont :

 • Adresse du site web dans lequel la carte Google Maps est intégrée.

 • Horodatage : heure et date de la consultation de la carte

 • Votre adresse IP et le point de départ de votre planification d'itinéraire.

Nous n'avons aucune influence sur le traitement ultérieur ou l'utilisation de vos données par Google. Par conséquence, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité. Le siège de Google étant aux États-Unis, la référence au traitement des données dans des pays tiers non sécurisés dans la présente politique de confidentialité s'applique.

Si vous n'êtes pas d'accord, désactivez la fonction Java Script dans les paramètres de votre navigateur et empêchez l'installation des cookies.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'utilisation de Google et de Google Maps ici :

Nous utilisons le service Google reCAPTCHA de la société Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ci-après : Google) afin de protéger nos formulaires web contre les abus et le spam. En vérifiant une saisie manuelle, ce service empêche les logiciels automatisés (appelés bots) de mener des activités abusives sur le site web. Conformément à l'article 6, paragraphe 1, première phrase, alinéa f du RGPD, cela sert à protéger nos intérêts légitimes en ce qui concerne la protection de notre site Internet contre les abus et la présentation sans problème de notre présence en ligne.

Google reCAPTCHA utilise un code intégré dans le site web, appelé JavaScript, dans le cadre des méthodes de vérification qui permettent d'analyser votre utilisation du site web, comme les cookies. Les informations automatiquement collectées sur votre utilisation de ce site web, y compris votre adresse IP, sont généralement transmises à un serveur de Google aux États-Unis et y sont stockées. En outre, les autres cookies enregistrés par les services Google dans votre navigateur sont évalués par Google reCAPTCHA.

Il n'y a pas de lecture ou d'enregistrement des données personnelles dans les champs de saisie du formulaire correspondant.

Étant donné que le siège de Google se trouve aux États-Unis, la référence au traitement des données dans les pays tiers à risque dans cette politique de confidentialité s'applique.

Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur, mais veuillez noter que si vous le faites, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de ce site web. Veuillez noter que cela peut limiter la fonctionnalité de notre site web pour votre usage.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur la politique de confidentialité de Google ici.

Outbrain

Ce site web utilise une technologie fournie par Outbrain Inc. ("Outbrain", 39 W 13th Street New York, NY 10011 USA). Cela permet de cibler par la publicité les internautes qui ont déjà manifesté leur intérêt pour nos offres sur les pages de nos partenaires, ou de collecter des données les concernant. Cette technologie repose sur une analyse du comportement des utilisateurs basée sur les cookies. Ces annonces n'apparaîtront que sur les espaces publicitaires d'Outbrain, soit les espaces publicitaires d'Outbrain Engage, soit le réseau Outbrain Extended Network. Si vous ne souhaitez pas recevoir de publicités basées sur les intérêts, vous pouvez désactiver cette fonction ici. https://www.outbrain.com/legal/ 

Taboola

Ce site web utilise la technologie de découverte de contenu de Taboola pour recommander des contenus en ligne supplémentaires qui pourraient vous intéresser. Pour mettre en œuvre ces recommandations, Taboola recueille des informations sur votre appareil et votre comportement sur ce site web (et d'autres sites partenaires) par le biais de cookies et de technologies similaires. Pour plus d'informations, consultez la politique de confidentialité de Taboola ici ou cliquez ici pour refuser votre participation.

9. Plugins de médias sociaux

Utilisation des plugins sociaux de Facebook, Twitter, Instagram en utilisant la solution Shariff.

Les boutons sociaux des réseaux sociaux sont utilisés sur notre site web.

Ceci sert à protéger nos intérêts légitimes dans une commercialisation optimale de notre offre, qui prévalent dans le cadre d'une mise en balance des intérêts selon l'art. 6 al. 1 p. 1 lit. f RGPD. Afin d'accroître la protection de vos données lors de la visite de notre site web, ces boutons ne sont pas entièrement intégrés en tant que plugins, mais seulement en utilisant un lien HTML sur la page. Cette intégration garantit que lorsque vous appelez une page de notre site web qui contient de tels boutons, aucune connexion n'est établie avec les serveurs du fournisseur du réseau social concerné.

Si vous cliquez sur l'un des boutons, une nouvelle fenêtre de votre navigateur s'ouvre et appelle la page du fournisseur de services concerné, sur laquelle vous pouvez (si nécessaire après avoir entré vos données de connexion) cliquer par exemple sur le bouton "J'aime" ou "Partager".

L'objectif et l'étendue de la collecte de données et du traitement et de l'utilisation ultérieurs des données par les fournisseurs sur leurs pages, ainsi qu'une option de contact et vos droits et options de paramétrage à cet égard pour protéger votre vie privée peuvent être trouvés dans les avis de confidentialité des fournisseurs.

https://www.facebook.com/policy.php

https://twitter.com/privacy

https://help.instagram.com/155833707900388

Plugins vidéo Youtube

Ce site web intègre du contenu provenant de fournisseurs tiers. Ce contenu est fourni par Google LLC ("Fournisseur").

Youtube est exploité par Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Le paramètre de protection étendue des données a été activé pour les vidéos YouTube intégrées dans notre site web. En conséquence, les informations des visiteurs du site web ne seront pas rassemblées et conservées par YouTube, sauf si le visiteur regarde la vidéo. L'intégration des vidéos sert à protéger nos intérêts légitimes dans une commercialisation optimale de notre offre,  conformément à l'art. 6 (1) p. 1 lit. f RGPD.

L'objectif et l'étendue de la collecte de données et du traitement et de l'utilisation ultérieurs des données par les fournisseurs, ainsi que vos droits à cet égard et les options de paramétrage pour la protection de votre vie privée, peuvent être consultés dans la politique de confidentialité de Google https://policies.google.com/privacy?hl=fr
Notre présence en ligne sur Facebook, Google, Twitter, Instagram, Xing, LinkedIn.

Notre présence sur les réseaux sociaux et les plateformes sert à améliorer la communication active avec nos clients et les parties intéressées. Nous y fournissons des informations sur nos produits et sur les promotions spéciales en cours.

Lorsque vous visitez nos sites en ligne sur les médias sociaux, vos données peuvent être automatiquement collectées et conservées à des fins d'études de marché et de publicité. Des profils d'utilisation sont créés à partir de ces données en utilisant des pseudonymes. Ils peuvent être utilisés, par exemple, pour placer des publicités à l'intérieur et à l'extérieur des plateformes qui correspondent vraisemblablement à vos intérêts. À cette fin, des cookies sont généralement utilisés sur votre appareil. Dans ces cookies, le comportement des visiteurs et les intérêts des utilisateurs sont enregistrés. Cela sert selon l'art. 6 al. 1 lit. f. RGPD  pour protéger nos intérêts légitimes dans une présentation optimisée de notre offre et une communication efficace avec les clients et les parties intéressées, qui prévalent dans le cadre d'un équilibre des intérêts. Si les opérateurs des plateformes de médias sociaux respectives vous demandent votre consentement (accord) pour le traitement des données, par exemple en cochant une case, la base juridique du traitement des données est l'article 6, paragraphe 1, lettre a) du  RGPD.

Dans la mesure où les plateformes de médias sociaux susmentionnées ont leur siège aux États-Unis, notre référence au traitement des données dans des pays tiers dangereux s'applique dans la présente politique de confidentialité. 

Des informations détaillées sur le traitement et l'utilisation des données par les fournisseurs sur leurs pages, ainsi qu'une option de contact et vos droits à cet égard et des options de paramétrage pour protéger votre vie privée, en particulier les options de refus, sont disponibles dans les avis de confidentialité des fournisseurs liés ci-dessous. Si vous avez encore besoin d'aide à cet égard, vous pouvez nous contacter.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Le traitement des données a lieu sur la base d'un accord entre les personnes coresponsables conformément à l'article 26 RGPD, que vous pouvez consulter ici : 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Possibilité d'opposition (Opt-Out) :

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated

Twitter: https://twitter.com/personalization

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht

10. Contenu du consentement pour le transfert de données vers des pays tiers à risque

Si vous nous donnez votre consentement pour le transfert de données vers des pays tiers peu sûrs (art. 49, al. 1, al. a, RGPD), par exemple dans le cadre d'une bannière de cookie, le contenu est le suivant :

 

Vous nous donnez votre consentement - révocable à tout moment avec effet pour l'avenir - pour transférer vos données à des entreprises de pays tiers pour lesquels il n'existe pas de décision de la Commission européenne indiquant que le pays dispose d'un niveau de protection des données à caractère personnel adéquat pour l'UE (appelé "pays tiers dangereux"), le cas échéant, aucune mesure suffisante n'ayant été prise (par exemple, des accords contractuels) pour compenser ce déficit. Les entreprises et les pays sont énumérés séparément dans la présente déclaration de confidentialité.

 

 

En donnant votre consentement, vous acceptez expressément que nous transférions vos données aux sociétés susmentionnées dans des pays tiers peu sûrs, en particulier aux États-Unis, tout en acceptant les risques mentionnés ci-dessous.

 

Le traitement est effectué dans ces pays et ne requiert pas le respect des principes de protection des données, à savoir la légalité, la bonne foi, la transparence, la limitation des finalités, la minimisation des données, la précision et la limitation du stockage, l'intégrité et la confidentialité, qui sont inscrits dans l'UE. En outre, vos droits à l'information, à l'accès, à la rectification, à l'effacement, à la limitation du traitement, à la portabilité des données et à l'opposition garantis par le droit communautaire peuvent ne pas être garantis dans ces pays.

 

L'État de droit (par exemple le principe de proportionnalité), le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (par exemple le droit à la protection des données personnelles) dans le pays concerné peuvent ne pas répondre aux normes de l'UE. C'est le cas, par exemple, des règles relatives à la sécurité publique, à la défense, à la sécurité nationale et au droit pénal, ainsi qu'à l'accès aux données à caractère personnel et à leur utilisation par les autorités publiques. Il se peut également que la protection des transferts ultérieurs de données personnelles vers d'autres pays tiers peu sûrs soit insuffisante. L'application administrative ou judiciaire de vos droits peut être limitée dans les pays tiers peu sûrs par rapport à l'UE.

 

Il se peut aussi que les pays tiers en situation d'insécurité ne disposent pas d'autorités de contrôle de la protection des données comparables à celles de l'UE ou qu'ils ne soient pas en mesure de fonctionner efficacement. Les autorités des pays tiers peu sûrs peuvent ne pas disposer de pouvoirs d'exécution suffisants, ni d'une assistance et de conseils aux personnes concernées, et les autorités de contrôle peuvent ne pas coopérer avec celles de l'UE.

 

Aux États-Unis en particulier, les agences gouvernementales peuvent également accéder aux données plus facilement et plus largement sans restrictions de proportionnalité et de nécessité comparables à celles de l'UE. En outre, vous ne pouvez pas faire respecter les exigences en matière d'accès aux données par des entités gouvernementales non américaines devant les tribunaux.

11. Possibilités de contact et vos droits

En tant que personne concernée, vous disposez des droits suivants :

 • Conformément à l'art. 15 RGPD, le droit de demander des informations sur vos données personnelles traitées par nous dans la mesure qui y est spécifiée ;

 • conformément à l'article 16 RGPD, le droit d'exiger la rectification sans délai des données personnelles incorrectes ou incomplètes que nous avons enregistrées ;

 • conformément à l'article 17 RGPD, le droit de demander l’ effacement de vos données personnelles conservées par nous, à moins qu'un traitement ultérieur ne soit nécessaire pour l'exercice du droit à la liberté d'expression.

- pour l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information ;

- pour se conformer à une obligation légale ;

- pour des raisons d'intérêt public ou

- l'affirmation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice est nécessaire ;

 • conformément à l'art. 18 du RGPD, le droit d'exiger la limitation du traitement de vos données personnelles, dans la mesure où

- l'exactitude des données est contestée par vous ;

- le traitement est illégal, mais vous refusez sa suppression ;

- nous n'avons plus besoin de ces données, mais vous en avez besoin pour faire valoir, exercer ou défendre des droits légaux, ou

- vous vous êtes opposé au traitement conformément à l'article 21 du RGPD ;

 • conformément à l'article 20 du RGPD, le droit de recevoir les données à caractère personnel que vous nous avez fournies dans un format structuré, commun et lisible par machine ou de demander qu'elles soient transférées à un autre responsable du traitement;

Conformément à l'article 77 du RGPD, vous avez le droit de porter plainte auprès d'une autorité de contrôle. En règle générale, vous pouvez vous adresser à l'autorité de contrôle de votre lieu de résidence ou de travail habituel ou au siège de notre société. Si vous pensez que le traitement de vos données personnelles par nos soins viole les dispositions de cette politique de confidentialité ou du RGPD, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de protection des données via ce lien.

Si vous avez des questions concernant la collecte, le traitement ou l'utilisation de vos données personnelles, pour information, correction, restriction ou suppression de données ainsi que pour la révocation de tout consentement donné ou l'objection à une utilisation spécifique des données, veuillez contacter notre responsable de la protection des données de l'entreprise.

Protection des données

Blutenburgstr. 18

80636 Munich
Allemagne

+49 8945206630

dataprotection@ryd.one

********************************************************************

Droit d'opposition

Dans la mesure où nous traitons des données à caractère personnel comme expliqué ci-dessus afin de protéger nos intérêts légitimes qui prévalent dans le cadre d'un équilibre des intérêts, vous pouvez vous opposer à ce traitement avec effet pour l'avenir. Si le traitement est effectué à des fins de marketing direct, vous pouvez exercer ce droit à tout moment comme décrit ci-dessus. Si le traitement est effectué à d'autres fins, vous n'aurez le droit de vous y opposer que s'il existe des motifs découlant de votre situation particulière.

Lorsque vous aurez exercé votre droit d'opposition, nous ne traiterons plus vos données à caractère personnel à ces fins, sauf si nous pouvons démontrer que des motifs légitimes et impérieux justifient le traitement, qui l'emportent sur vos intérêts, droits et libertés, ou si le traitement sert à faire valoir, à exercer ou à défendre des droits légaux.

Cela ne s'applique pas si le traitement est effectué à des fins de marketing direct. Dans ce cas, nous ne traiterons plus vos données personnelles à cette fin. 

WEB DATENSCHUTZ

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist:

ryd GmbH
Landsbergerstraße 94
80339
München

Deutschland
08945206630
info-de@ryd.one

Wir freuen uns über Dein Interesse an unserer Website. Der Schutz Deiner Privatsphäre ist für uns sehr wichtig. Nachstehend informieren wir Dich ausführlich über den Umgang mit Deinen Daten.

1. Zugriffsdaten und Hosting

Du kannst unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Deiner Person zu machen. Bei jedem Aufruf einer Webseite speichert der Webserver lediglich automatisch ein sogenanntes Server-Logfile, das z.B. den Namen der angeforderten Datei, Deine IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und den anfragenden Provider (Zugriffsdaten) enthält und den Abruf dokumentiert.

Diese Zugriffsdaten werden ausschließlich zum Zwecke der Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Seite sowie der Verbesserung unseres Angebots ausgewertet. Dies dient gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer korrekten Darstellung unseres Angebots. Alle Zugriffsdaten werden spätestens sieben Tage nach Ende Deines Seitenbesuchs gelöscht.

Hostingdienstleistungen durch einen Drittanbieter

Im Rahmen einer Verarbeitung in unserem Auftrag erbringt ein Drittanbieter für uns die Dienste zum Hosting und zur Darstellung der Webseite. Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer korrekten Darstellung unseres Angebots. Alle Daten, die im Rahmen der Nutzung dieser Webseite oder in dafür vorgesehenen Formularen im Onlineshop wie folgend beschrieben erhoben werden, werden auf seinen Servern verarbeitet. Eine Verarbeitung auf anderen Servern findet nur in dem hier erläuterten Rahmen statt.

Dieser Dienstleister sitzt innerhalb eines Landes der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums.

2. Datenerhebung und -verwendung zur Vertragsabwicklung und bei Eröffnung eines Kundenkontos

Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Du uns diese im Rahmen Deiner Bestellung, bei einer Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) oder bei Eröffnung eines Kundenkontos freiwillig mitteilst. Pflichtfelder werden als solche gekennzeichnet, da wir in diesen Fällen die Daten zwingend zur Vertragsabwicklung, bzw. zur Bearbeitung Deiner Kontaktaufnahme oder Eröffnung des Kundenkontos benötigen und Du ohne deren Angabe die Bestellung und/ oder die Kontoeröffnung nicht abschließen, bzw. die Kontaktaufnahme nicht versenden kannst. Welche Daten erhoben werden, ist aus den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Wir verwenden die von Dir mitgeteilten Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Deiner Anfragen. Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages oder Löschung Deines Kundenkontos werden Deine Daten für die weitere Verarbeitung eingeschränkt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Du nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Deiner Daten eingewilligt hast oder wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Dich in dieser Erklärung informieren. Die Löschung Deines Kundenkontos ist jederzeit möglich und kann entweder durch eine Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit oder über eine dafür vorgesehene Funktion im Kundenkonto erfolgen.

3. Datenweitergabe

Zur Vertragserfüllung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO geben wir Deine Daten an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung bestellter Waren erforderlich ist. Je nachdem, welchen Zahlungsdienstleister Du im Bestellprozess auswählst, geben wir zur Abwicklung von Zahlungen die hierfür erhobenen Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut und ggf. von uns beauftragte Zahlungsdienstleister weiter bzw. an den ausgewählten Zahlungsdienst. Zum Teil erheben die ausgewählten Zahlungsdienstleister diese Daten auch selbst, soweit Du dort ein Konto anlegst. In diesem Fall musst Du Dich im Bestellprozess mit Deinen Zugangsdaten bei dem Zahlungsdienstleister anmelden. Es gilt insoweit die Datenschutzerklärung des jeweiligen Zahlungsdienstleisters.

Im Bereich der Kartenzahlung (Lastschrift/girocard/Kreditkarten) arbeiten wir zusammen mit der Nexi Germany GmbH (nexi Germany), Helfmann Park 7, D-65760 Eschborn, vertreten durch ihre Geschäftsführer Mark Freese, Jens Mahlke und Luca Zanotti sowie für Kreditkartenzahlung ebenso wie mit der customweb GmbH (customweb), General-Guisan-Strasse 47, CH-8400 Winterthur, vertreten durch ihre Geschäftsführer Sascha Krüsi und Thomas Hunziker und der Mastercard Payment Gateway Services Ltd., London (UK), vertreten durch die Officer Alexander James Charles Bunten, Keith Robert Douglas und Tine Christiane Fincioen. Die Abwicklung erfolgt durch die Nexi Germany GmbH, Eschborn oder die Elavon Financial Services DAC, Loughlinstown, Co. Dublin (IRL), Registriert in Irland unter der Nr. 418442, vertreten durch den Verwaltungsrat: Bryan Calder, John Dunning, Craig Gifford, Andrew Hastings, Christopher Higgins, Jeffrey W Jones, Shailesh Kotwal, Declan Lynch, Troy Remington, Malcolm Towlson, Adrian Wrafter. In diesem Rahmen werden neben Kaufbetrag und Datum auch Kartendaten an das oben genannte Unternehmen übermittelt.

Datenschutzrechtliche Information der Nexi Germany GmbH als eigenverantwortliche Stelle im Sinne des Art 4 Nr. 7 DSGVO:

Sämtliche Zahlungsdaten sowie Daten zu eventuell auftretenden Rückbelastungen werden nur solange gespeichert, wie sie für die Zahlungsabwicklung (einschließlich der Bearbeitung von möglichen Rücklastschriften und dem Forderungseinzug) und zur Missbrauchsbekämpfung benötigt werden. In der Regel werden die Daten spätestens 13 Monaten nach ihrer Erhebung gelöscht. Darüber hinaus kann eine weitere Speicherung erfolgen, sofern und solange dies zur Einhaltung einer gesetzlichen Aufbewahrungsfrist oder zur Verfolgung eines konkreten Missbrauchsfalls erforderlich ist. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 f) Datenschutz-Grundverordnung. Sie können Auskunft und ggf. Berichtigung oder Löschung sowie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen und/oder ggf. der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen. Bei Fragen zur Datenverarbeitung durch Nexi Germany oder zur Geltendmachung Ihrer vorgenannten Rechte können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten wenden, den Sie unter der angegebenen Adresse oder per E-Mail unter serviceDE@nexigroup.com erreichen. Des Weiteren haben Sie das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde (in Deutschland bei den Landesdatenschutzbeauftragten) zu beschweren. Wir weisen darauf hin, dass die Bereitstellung der Zahlungsdaten weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben ist. Wenn Sie Ihre Zahlungsdaten nicht bereitstellen wollen, können Sie ein anderes Zahlungsverfahren verwenden.

Datenschutzrechtliche Information der customweb GmbH als eigenverantwortliche Stelle im Sinne des Art 4 Nr. 7 DSGVO:

Sämtliche Zahlungsdaten sowie Daten zu eventuell auftretenden Rückbelastungen werden nur solange gespeichert, wie sie für die Zahlungsabwicklung (einschließlich der Bearbeitung von möglichen Rücklastschriften und dem Forderungseinzug) und zur Missbrauchsbekämpfung benötigt werden. In der Regel werden die Daten spätestens 24 Monaten nach ihrer Erhebung gelöscht. Darüber hinaus kann eine weitere Speicherung erfolgen, sofern und solange dies zur Einhaltung einer gesetzlichen Aufbewahrungsfrist oder zur Verfolgung eines konkreten Missbrauchsfalls erforderlich ist . Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 f) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Sie können Auskunft und ggf. Berichtigung oder Löschung sowie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen und/oder ggf. der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen. Bei Fragen zur Datenverarbeitung durch customweb oder zur Geltendmachung Ihrer vorgenannten Rechte können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten wenden, den Sie per E-Mail unter datenschutz@customweb.com erreichen. Wir weisen darauf hin, dass die Bereitstellung der Zahlungsdaten weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben ist. Wenn Sie Ihre Zahlungsdaten nicht bereitstellen wollen, können Sie ein anderes Zahlungsverfahren verwenden.

Weitere Informationen über die Datenverarbeitung durch Elavon findest Du auf deren Website unter https://www.elavon.be/privacy-policy.html

Weitere Informationen über die Datenverarbeitung durch MPGS findest Du auf deren Website unter https://www.mastercard.us/en-us/vision/corp-responsibility/commitment-to-privacy/privacy.html

4. E-Mail-Newsletter

E-Mail-Werbung mit Anmeldung zum Newsletter

Wenn Du Dich zu unserem Newsletter anmeldest, verwenden wir die hierfür erforderlichen oder gesondert von Dir mitgeteilten Daten, um Dir regelmäßig unseren E-Mail-Newsletter aufgrund Deiner Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO zuzusenden.

Die Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit möglich und kann entweder durch eine Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit oder über einen dafür vorgesehenen Link im Newsletter erfolgen. Nach Abmeldung löschen wir Deine E-Mail-Adresse, soweit Du nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Deiner Daten eingewilligt hast oder wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Dich in dieser Erklärung informieren.

Der Newsletter wird im Rahmen einer Verarbeitung in unserem Auftrag durch einen Dienstleister versendet, an den wir Deine E-Mail-Adresse hierzu weitergeben.

Mit Deiner Zustimmung zur Weitergabe erteilst Du uns auch Deine Einwilligung, Deine Daten an The Rocket Science Group LLC, MailChimp, 675 Ponce De Leon Ave NE Ste 500, Atlanta, GA, 30308-2172  United States, zu übermitteln. Den Inhalt Deiner diesbezüglichen Einwilligung findest Du im Anhang zu diesen Datenschutzhinweisen. 

5. Datenverwendung bei Zahlungsabwicklung

Soweit Du uns hierzu Deine ausdrückliche Einwilligung gemäß Art. 22 Abs. 2 lit. c DSGVO erteilt hast, behalten wir uns vor, eine Identitäts- und Bonitätsauskunft von hierauf spezialisierten Dienstleistungsunternehmen (Wirtschaftsauskunfteien) einzuholen. Wir übermitteln hierzu Deine für eine Bonitätsprüfung benötigten personenbezogenen Daten an folgende(s) Unternehmen:


Intercard AG

Mehlbeerenstr. 2

82024 Taufkirchen


Angemessene Maßnahmen zur Wahrung Deiner Rechte, Freiheiten und berechtigten Interessen werden hierbei berücksichtigt. Du hast die Möglichkeit, mittels Kontaktaufnahme an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit Deinen Standpunkt darzulegen und die Entscheidung anzufechten. Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages werden Deine für diesen Zweck verarbeiteten Daten gelöscht, sofern Du nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Deiner Daten eingewilligt hast oder wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Dich in dieser Erklärung informieren. Deine Einwilligung kannst Du jederzeit durch eine Nachricht an die unten stehenden Kontaktdaten widerrufen. Dies kann zur Folge haben, dass wir Dir bestimmte Zahlungsoptionen nicht mehr anbieten können.

6. Integration des Trusted Shops Trustbadge

Zur Anzeige unseres Trusted Shops Gütesiegels und der gesammelten Bewertungen sowie zum Angebot der Trusted Shops Produkte für Käufer nach einer Bestellung ist auf dieser Webseite das Trusted Shops Trustbadge eingebunden.

Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer optimalen Vermarktung unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Das Trustbadge und die damit beworbenen Dienste sind ein Angebot der Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

Bei dem Aufruf des Trustbadge speichert der Webserver automatisch ein sogenanntes Server-Logfile, das z.B. Deine IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und den anfragenden Provider (Zugriffsdaten) enthält und den Abruf dokumentiert. Diese Zugriffsdaten werden nicht ausgewertet und spätestens sieben Tagen nach Ende Deines Seitenbesuchs automatisch überschrieben.

Weitere personenbezogene Daten werden lediglich an Trusted Shops übertragen, soweit Du hierzu eingewilligt hast, Dich nach Abschluss einer Bestellung für die Nutzung von Trusted Shops Produkten entscheidest oder Dich bereits für die Nutzung registriert hast. In diesem Fall gilt die zwischen Dir und Trusted Shops getroffene vertragliche Vereinbarung.

7. Cookies und Webanalyse

Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen, um passende Produkte anzuzeigen oder zur Marktforschung verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer optimierten Darstellung unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Cookies sind kleine Textdateien, die automatisch auf Deinem Endgerät gespeichert werden. Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen Deines Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Deinem Endgerät und ermöglichen uns, Deinen Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies). Die Dauer der Speicherung kannst Du der Übersicht in den Cookie-Einstellungen Deines Webbrowsers entnehmen. Du kannst Deinen Browser so einstellen, dass Du über das Setzen von Cookies informiert wirst und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen. Jeder Browser unterscheidet sich in der Art, wie er die Cookie-Einstellungen verwaltet. Diese ist in dem Hilfemenü jedes Browsers beschrieben, welches Dir erläutert, wie Du Deine Cookie-Einstellungen ändern kannst. Diese findest Du für die jeweiligen Browser unter den folgenden Links:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: https://getsupport.apple.com/?caller=psp&PRKEYS=PF24

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera™ : https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.

Einsatz von Google (Universal) Analytics zur Webanalyse

Zur Webseitenanalyse setzt diese Website Google (Universal) Analytics ein, einen Webanalysedienst der Google LLC (www.google.de). Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer optimierten Darstellung unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Google (Universal) Analytics verwendet Methoden, die eine Analyse der Benutzung der Website durch Dich ermöglichen, wie zum Beispiel Cookies. Die automatisch erhobenen Informationen über Deine Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird dabei die IP-Adresse vor der Übermittlung innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Deinem Browser übermittelte anonymisierte IP-Adresse wird grundsätzlich nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Nach Zweckfortfall und Ende des Einsatzes von Google Analytics durch uns werden die in diesem Zusammenhang erhobenen Daten gelöscht. 

Mit Deiner Zustimmung zur Weitergabe erteilst Du uns auch Deine Einwilligung, Deine Daten an Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zu übermitteln. Den Inhalt Deiner diesbezüglichen Einwilligung findest Du im Anhang zu diesen Datenschutzhinweisen. 

Du kannst die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Deine Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Deiner IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Du das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterlädst und installierst: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternativ zum Browser-Plugin kannst Du diesen Link klicken, um die Erfassung durch Google Analytics auf dieser Website zukünftig zu verhindern. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Endgerät abgelegt. Löschst Du Deine Cookies, musst Du den Link erneut klicken.

Alternativ zum Browser-Plugin kannst Du diesen Link [borlabs-cookie type=“btn-switch-consent“ id=“google-analytics“/]klicken, um die Erfassung durch Google Analytics auf dieser Website zukünftig zu verhindern. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Deinem Endgerät abgelegt. Löschst Du Deine Cookies, musst Du den Link erneut klicken.

Über diesen Link [borlabs-cookie type=“btn-cookie-preference“ title=“Cookie-Einstellungen“ element=“link“/]kannst du deine Cookie – Einstellungen überprüfen und wenn gewünscht ändern.

Hinweis: Wir nutzen das Cookie-Opt-In-Plugin für WordPress von BORLABS.

8. Online-Marketing

Bing Ads

Wir setzen Technologien von Bing Ads (bingads.microsoft.com) ein, welche von der Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft“) bereitgestellt und betrieben werden. Dabei setzt Microsoft ein Cookie auf Endgerät, sofern Du über eine Microsoft-Bing-Anzeige auf unsere Website gelangt bist. Microsoft und wir können so erkennen, wenn jemand auf eine Anzeige klickt, zu unserer Website weitergeleitet wird und eine vorher bestimmte Zielseite („Conversion Site“) erreicht. Wir erfahren dabei nur die gesamte Zahl der Nutzer, die auf eine Bing-Anzeige klicken und dann zur Conversion Site weitergeleitet werden. Microsoft erhebt, verarbeitet und nutzt über das Cookie Informationen, aus denen unter Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile erstellt werden. Solche Nutzungsprofile dienen der Analyse des Besucherverhaltens und werden zur Ausspielung von Werbeanzeigen verwendet. Persönliche Informationen zur Identität des Nutzers werden nicht verarbeitet. Wenn Du nicht möchtest, dass Informationen zu Deinem Verhalten von Microsoft wie vorstehend erklärt verwendet werden, kannst Du das hierfür erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen –z.B. in den Browser-Einstellungen und das automatische Setzen von Cookies generell deaktivieren. Du kannst überdies die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Deine Nutzung der Website bezogenen Daten sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Microsoft verhindern, indem Du unter dem folgenden Link https://choice.microsoft.com/en-US/opt-out Deinen Widerspruch erklärest. Weitere Informationen zum Datenschutz und zu den eingesetzten Cookies bei Microsoft und Bing Ads gibt es auf der Website von Microsoft https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement.  

Google AdWords Remarketing

Über Google Adwords werben wir für diese Website in den Google Suchergebnissen sowie auf den Websites Dritter. Dazu wird bei Besuch unserer Website das sog. Remarketing Cookie von Google gesetzt, das automatisch mittels einer pseudonymen CookieID und auf Grundlage der von Dir besuchten Seiten eine interessenbasierte Werbung ermöglicht. Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer optimalen Vermarktung unserer Webseite gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Nach Zweckfortfall und Ende des Einsatzes von Google AdWords Remarketing durch uns werden die in diesem Zusammenhang erhobenen Daten gelöscht.

Eine darüber hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, sofern Du gegenüber Google zugestimmt hast, dass Dein Web- und App-Browserverlauf von Google mit Deinem Google-Konto verknüpft wird und Informationen aus Deinem Google-Konto zum Personalisieren von Anzeigen verwendet werden, die Du im Web siehst. Bist Du in diesem Fall während des Seitenbesuchs unserer Webseite bei Google eingeloggt, verwendet Google Deine Daten zusammen mit Google Analytics-Daten, um Zielgruppenlisten für geräteübergreifendes Remarketing zu erstellen und zu definieren. Dazu werden Deine personenbezogenen Daten von Google vorübergehend mit Google Analytics-Daten verknüpft, um Zielgruppen zu bilden.

Google AdWords Remarketing ist ein Angebot der Google LLC (www.google.de).

Mit Deiner Zustimmung zur Weitergabe erteilst Du uns auch Deine Einwilligung, Deine Daten an Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zu übermitteln. Den Inhalt Deiner diesbezüglichen Einwilligung findest Du im Anhang zu diesen Datenschutzhinweisen. 

Du kannst das Remarketing-Cookie über diesen Link deaktivieren. Daneben kannst Du Dich bei der Digital Advertising Alliance über das Setzen von Cookies informieren und Einstellungen hierzu vornehmen.

Google Maps

Wir benutzen Google Maps zur Darstellung interaktiver Karten. Google Maps ist ein Dienst der Firma Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“ genannt.

Beim Aufruf einzelner Unterseiten unserer Webseite, die Google Maps Karten enthalten, werden Informationen Deines Browsers direkt an Google übermittelt.

Dabei können im Rahmen der Routenplanungsfunktion Informationen zur Benutzung Deiner IP-Adresse und Deine angegebene Start-Adresse übertragen werden. Für die Karteninhalte verbindet sich Dein Browser direkt mit den Google Servern. Daher haben wir keinerlei Einfluss auf die von Google erhobenen Daten. Nach unserem letzten Kenntnisstand sind dies:

 • Adresse der Webseite, in die die Google Maps Karte eingebunden ist

 • Zeitstempel: Uhrzeit und Datum des Kartenaufrufs

 • Deine IP-Adresse sowie der Startpunkt Deiner Routenplanung

Wir haben keinerlei Einfluss auf die Weiterverarbeitung oder Nutzung Deiner Daten durch Google und können daher keine Verantwortung dafür übernehmen. Da Google seinen Hauptsitz in den USA hat, gilt unser Hinweis auf die Datenverarbeitung in unsicheren Drittländern in diesen Datenschutzhinweisen.

Solltest Du nicht damit einverstanden sein, deaktiviere in Deinen Browsereinstellungen die Java-Script-Funktion und verhindere die Installation von Cookies.

Weiter Informationen zur Nutzung von Google und Google Maps findest Du hier:

Zum Zwecke des Schutzes vor Missbrauch unserer Web-Formulare sowie vor Spam nutzen wir im Rahmen einiger Formulare auf dieser Webseite den Google reCAPTCHA Service des Unternehmens Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend: Google) Durch die Überprüfung einer manuellen Eingabe verhindert dieser Dienst, dass automatisierte Software (sog. Bots) missbräuchliche Aktivitäten auf der Website ausführt. Dies dient gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen am Schutz unserer Webseite vor Missbrauch sowie an einer störungsfreien Darstellung unseres Onlineauftritts.

Google reCAPTCHA verwendet mittels eines in der Webseite eingebundenen Codes, einem sog. JavaScript, im Rahmen der Überprüfung Methoden, die eine Analyse der Benutzung der Website durch Dich ermöglichen, wie zum Beispiel Cookies. Die automatisch erhobenen Informationen über Deine Benutzung dieser Website einschließlich Deiner IP Adresse werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Daneben werden andere, durch Google Dienste in Ihrem Browser gespeicherte Cookies durch Google reCAPTCHA ausgewertet.

Ein Auslesen oder Speichern von personenbezogenen Daten aus den Eingabefeldern des jeweiligen Formulars findet nicht statt.

Da Google seinen Hauptsitz in den USA hat, gilt unser Hinweis auf die Datenverarbeitung in unsicheren Drittländern in diesen Datenschutzhinweisen.

Du kannst die Erfassung der durch das JavaScript, bzw. das Cookie erzeugten und auf Deine Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Du in Deinen Browser-Einstellungen die Ausführung von JavaScript oder das Setzen von Cookies unterbindest. Bitte beachte, dass dies die Funktionalität unseres Webangebots für Deine Nutzung einschränken kann.

Weitere Informationen zu der Datenschutzpolicy von Google findest Du hier.

Google Fonts

Auf dieser Webseite ist der Script Code „Google Fonts“ des Unternehmens Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend: Google) eingebunden. Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer einheitlichen Darstellung der Inhalte auf unserer Webseite gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

In diesem Rahmen wird eine Verbindung zwischen dem von Dir verwendeten Browser und den Servern von Google hergestellt. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Deine IP-Adresse unsere Webseite aufgerufen wurde.

Da Google seinen Hauptsitz in den USA hat, gilt unser Hinweis auf die Datenverarbeitung in unsicheren Drittländern in diesen Datenschutzhinweisen

Weitergehende Informationen über die Datenverarbeitung durch Google findest Du in den Datenschutzhinweisen von Google.

Outbrain

Diese Website verwendet Technologie der Outbrain Inc. („Outbrain“, 39 W 13th Street New York, NY 10011 USA). Diese ermöglicht es, gezielt jene Internet-User mit Werbung anzusprechen, die sich bereits für unsere Angebote auf den Seiten unserer Partner interessiert haben, bzw. Daten darüber zu erheben. Die Technologie hängt von einer Cookie-basierten Analyse des Benutzerverhaltens ab. Diese Werbung erscheint nur auf Outbrain Werbeplätzen, entweder auf Werbeflächen von Outbrain Engage oder dem Outbrain Extended Network. Wenn Du nicht möchtest, dass Dir interessenbezogene Werbung angezeigt wird, kannst Du diese Funktion hier deaktivieren. https://www.outbrain.com/legal/

Taboola

Diese Webseite nutzt Taboola’s Content Discovery Technologie um Dir weitere Online Inhalte zu empfehlen, die Dich interessieren könnten. Um diese Empfehlungen zu steuern, sammelt Taboola Informationen zu Deinem Gerät und Deinem  Verhalten auf dieser Webseite (und anderen Partner-Seiten) durch Cookies und ähnliche Technologien. Um mehr Informationen zu erhalten, findest Du hier Taboola’s Datenschutz-Richtlinien oder klicke hier für das Opt-Out

9. Social Media PlugIns

Verwendung von Social Plugins von Facebook, Twitter, Instagram unter Verwendung der Shariff-Lösung.

Auf unserer Website werden Social Buttons von sozialen Netzwerken verwendet.

Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer optimalen Vermarktung unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Um den Schutz Deiner Daten beim Besuch unserer Website zu erhöhen, sind diese Buttons nicht uneingeschränkt als Plugins, sondern lediglich unter Verwendung eines HTML-Links in die Seite eingebunden. Diese Einbindung gewährleistet, dass beim Aufruf einer Seite unseres Webauftritts, die solche Buttons enthält, noch keine Verbindung mit den Servern des Anbieters des jeweiligen sozialen Netzwerks hergestellt wird.

Klickst Du auf einen der Buttons, öffnet sich ein neues Fenster DeinesBrowsers und ruft die Seite des jeweiligen Diensteanbieters auf, auf der Du (ggf. nach Eingabe Ihrer Login-Daten) z.B. den Like- oder Share-Button betätigen kannst.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch die Anbieter auf deren Seiten sowie eine Kontaktmöglichkeit und Deine diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Deiner Privatsphäre findest Du in den Datenschutzhinweisen der Anbieter.

https://www.facebook.com/policy.php

https://twitter.com/privacy

https://help.instagram.com/155833707900388

Youtube Video Plugins

Auf dieser Webseite werden Inhalte dritter Anbieter eingebunden. Diese Inhalte werden von Google LLC zur Verfügung gestellt („Anbieter“).

Youtube wird betrieben von der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Bei Videos von Youtube, die auf unserer Seite eingebunden sind, ist die erweiterte Datenschutzeinstellung aktiviert. Das bedeutet, dass keine Informationen von Webseitenbesuchern bei Youtube erhoben und gespeichert werden, es sei denn, diese spielen das Video ab. Die Einbindung der Videos dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer optimalen Vermarktung unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch die Anbieter sowie Deine diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Deiner Privatsphäre erhältst Du in den Datenschutzhinweisen von Google https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Unsere Onlinepräsenz auf Facebook, Google, Twitter, Instagram, Xing, LinkedIn

Unsere Präsenz auf sozialen Netzwerken und Plattformen dient einer besseren, aktiven Kommunikation mit unseren Kunden und Interessenten. Wir informieren dort über unsere Produkte und laufende Sonderaktionen.

Beim Besuch unserer Onlinepräsenzen in sozialen Medien können Deine Daten für Marktforschungs- und Werbezwecke automatisch erhoben und gespeichert werden. Aus diesen Daten werden unter Verwendung von Pseudonymen sog. Nutzungsprofile erstellt. Diese können verwendet werden, um z.B. Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Plattformen zu schalten, die mutmaßlich Deinen Interessen entsprechen. Zu diesem Zweck werden im Regelfall Cookies auf Deinem Endgerät eingesetzt. In diesen Cookies werden das Besucherverhalten und die Interessen der Nutzer gespeichert. Dies dient gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer optimierten Darstellung unseres Angebots und effektiver Kommunikation mit den Kunden und Interessenten. Falls Du von den jeweiligen Social-Media Plattformbetreibern um eine Einwilligung (Einverständnis) in die Datenverarbeitung gebeten wirst, z.B. mit Hilfe einer Checkbox, ist die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Soweit die vorgenannten Social-Media Plattformen ihren Hauptsitz in den USA haben, gilt unser Hinweis auf die Datenverarbeitung in unsicheren Drittländern in diesen Datenschutzhinweisen. 

Die detaillierten Informationen zur Verarbeitung und Nutzung der Daten durch die Anbieter auf deren Seiten sowie eine Kontaktmöglichkeit und Deine diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Deiner Privatsphäre, insbesondere Widerspruchsmöglichkeiten (Opt-Out), erhältst Du in den unten verlinkten Datenschutzhinweisen der Anbieter. Solltest Du diesbezüglich dennoch Hilfe benötigen, kannst Du Dich an uns wenden.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen gemeinsam Verantwortlichen gemäß Art. 26 DSGVO, die Du hier einsehen kannst:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated

Twitter: https://twitter.com/personalization

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht

10. Inhalt der Einwilligung für die Datenübermittlung in unsichere Drittländer

Sofern Du uns Deine Zustimmung zur Datenübermittlung in unsichere Drittländer gibst (Art. 49 Abs. 1 lit a DGSVO), z.B. im Rahmen eines Cookie-Banners, hat dieses folgenden Inhalt:

 

Du erteilst uns Deine – jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufliche – Einwilligung, Deine Daten an Unternehmen in nicht-EU Staaten zu übermitteln, für die es keinen Beschluss der EU-Kommission gibt, wonach das Land ein der EU angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten aufweist (sog. „unsicheres Drittland“), wobei ggf. keine ausreichenden Maßnahmen getroffen wurden (z.B. vertragliche Vereinbarungen), um dieses Defizit auszugleichen. Die Unternehmen und Länder sind in diesen Datenschutzhinweisen gesondert genannt.

 

 

Du kannst hier Deine „Cookie- und Datenschutz-Einwilligungen anpassen“.

 

Mit Deiner Einwilligung stimmst Du unter Hinnahme der nachfolgend genannten Risiken ausdrücklich zu, dass wir Deine Daten an die genannten Unternehmen in unsicheren Drittländer, insbesondere die USA, übermitteln.

 

Die Verarbeitung erfolgt in diesen Ländern ohne dass die in der EU verankerten Datenschutz-Grundsätze der Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz, Zweckbindung, Datenminimierung, Richtigkeit und Speicherbegrenzung, Integrität und der Vertraulichkeit beachtet werden müssen. Zudem sind Deine nach EU-Recht garantierten Rechte auf Information, Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch in diesen Ländern womöglich nicht gewährleistet.

 

Die Rechtsstaatlichkeit (z.B. der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit), die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten (z.B. das Recht auf Schutz personenbezogener Daten) in dem betreffenden Land entsprechen ggf. nicht den EU Standards. Dies gilt etwa in Bezug auf Vorschriften zur öffentlichen Sicherheit, Verteidigung, nationalen Sicherheit und zum Strafrecht sowie den Zugang von Behörden zu personenbezogenen Daten sowie die Anwendung dieser Vorschriften. Auch ist unter Umständen kein ausreichender Schutz für die Weiterübermittlung personenbezogener Daten in andere unsichere Drittländer gegeben. Die verwaltungsrechtliche oder gerichtliche Durchsetzung Ihrer Rechte kann in unsicheren Drittländern im Vergleich zur EU eingeschränkt sein.

 

In unsicheren Drittländern gibt es zudem möglicherweise keine Datenschutz-Aufsichtsbehörden, die denjenigen der EU vergleichbar sind, oder diese können nicht wirksam arbeiten. Behörden in unsicheren Drittländern haben womöglich keine ausreichenden Durchsetzungsbefugnisse und Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten für Betroffene und die Aufsichtsbehörden arbeiten unter Umständen nicht mit denen der EU zusammen.

 

Speziell in den USA können zudem staatliche Stellen leichter und umfassender Zugriff auf Daten nehmen, ohne dass es hierfür Beschränkungen der Verhältnismäßigkeit und Erforderlichkeit gibt, die denen der EU vergleichbar sind. Zudem kannst Du die Einhaltung der Vorgaben für den Zugriff auf Daten durch staatliche Stellen ohne US-Staatsangehörigkeit nicht gerichtlich geltend machen.

11. Kontaktmöglichkeiten und Deine Rechte

Als Betroffener hast Du folgende Rechte:

gemäß Art. 15 DSGVO das Recht, in dem dort bezeichneten Umfang Auskunft über Deine von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen;

gemäß Art. 16 DSGVO das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Deiner bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

gemäß Art. 17 DSGVO das Recht, die Löschung Deiner bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die weitere Verarbeitung

– zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;

– zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung;

– aus Gründen des öffentlichen Interesses oder

– zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen

erforderlich ist;

gemäß Art. 18 DSGVO das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit

– die Richtigkeit der Daten von Dir bestritten wird;

– die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Du aber deren Löschung ablehnst;

– wir die Daten nicht mehr benötigen, Du diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigst oder

– Du gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hast;

gemäß Art. 20 DSGVO das Recht, Deine personenbezogenen Daten, die Du uns bereitgestellt hast, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;

gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel kannst Du Dich hierfür an die Aufsichtsbehörde Deines üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden. Wenn Du der Meinung bist, dass die Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten durch uns gegen die Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung oder der DSGVO verstößt, hast Du das Recht, über diesen Link eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzureichen.

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Deiner personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Einschränkung oder Löschung von Daten sowie Widerruf ggf. erteilter Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte Datenverwendung wende Dich bitte an unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten.

Datenschutz

Blutenburgstr. 18

80636 München

Deutschland

+49 8945206630

dataprotection@ryd.one

********************************************************************

Widerspruchsrecht

Soweit wir zur Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen personenbezogene Daten wie oben erläutert verarbeiten, kannst Du dieser Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Erfolgt die Verarbeitung zu Zwecken des Direktmarketings, kannst Du dieses Recht jederzeit wie oben beschrieben ausüben. Soweit die Verarbeitung zu anderen Zwecken erfolgt, steht Dir ein Widerspruchsrecht nur bei Vorliegen von Gründen, die sich aus Deiner besonderen Situation ergeben, zu.

Nach Ausübung Ihres Widerspruchsrechts werden wir Deine personenbezogenen Daten nicht weiter zu diesen Zwecken verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Deine Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.

Dies gilt nicht, wenn die Verarbeitung zu Zwecken des Direktmarketings erfolgt. Dann werden wir Deine personenbezogenen Daten nicht weiter zu diesem Zweck verarbeiten. ********************************************************************

Datenschutzerklärung erstellt mit dem Trusted Shops Rechtstexter in Kooperation mit Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.